Programok

Metaurbán Olvasókör Különkiadás Soós Andival

2022.05.06. 16:45

"A város az a világ, amit az ember a maga számára épít." Beszélgetés Rajk László 5 terv című, korai konceptuális építészeti munkájáról és életművének kutatásáról.

A fantázia, a kreativitás és a mérnöki gondolkodás keveredik Rajk László (1949-2019) építész, látványtervező, művész utópisztikus építészeti vízióiban. 5 terv című, 1977-es konceptuális
munkája kritikusan, ugyanakkor játékosan viszonyul az építészet merevnek hitt rendszereihez. Rajk egy mozdulattal fordította a tetejére a szocialista Magyarországon elsősorban a falvakban
meghatározó épülettípust, a Kádár-kockát, de ugyanilyen könnyedséggel gondolta újra Le Corbusier cölöpökre épülő házainak szerkezetét. Radikális, ugyanakkor játékos tervezői szemlélete olyan, az építészetről mint kísérleti médiumról gondolkodó alkotók munkásságával vethető össze mint Lebbeus Woods, James Wines vagy Zaha Hadid.

Soós Andi kurátor, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója, 2017 óta foglalkozik Rajk László munkásságával. Kutatását a provizórikus építészet, azaz az ideiglenesen létrehozott építmények és terek köré építette fel, amelyeken keresztül Rajk munkáit a kortárs művészet és a kísérleti építészet felől közelíti meg.

További olvasnivaló

---
Metaurbán Olvasókör
Az Urbanum szervezésében
---
Helyszín: FORUM URBANUM, Budafoki út 10c, 1111 Budapest
---
A város, minden szemszögből. Rendszeres (nagyjából kétheti) közös gondolkodás a város testének anyagáról, médiumáról és ágenseiről, az építészeti diskurzus mediális és materiális összefüggéseiről, térélményről és térelméletről a fenomenológiától a poétikán át a tértermelésig, általánosabban tér, mozgás és társadalom összetett viszonyrendszeréről az urbánus korban.
Várunk mindenkit szeretettel!