Emberek/Térhasználat

Mekkora egy bokor? CAN EDU otthoni kiadás

2020.06.12. 15:29

A CAN Architects már évek óta foglalkozik épített környezeti neveléssel, Cseh András építész neve nemcsak fontos épületekkel kapcsolódik össze, hanem gyerekek számára szervezett nyári táborokkal és foglalkozásokkal is, amely sok gyereknek vált már fontos élettapasztalatává. Az általa indított Pre Architectura tanulási folyamatai a CAN EDU-ban folytatódnak, ami most az online térben szólítja meg az érdeklődőket.

Aki már vett rész alkotóként vagy közreműködőként olyan foglalkozáson, amit az épített környezeti nevelés témához lehet kapcsolni, tudja, hogy a konkrét építés, fizikai tapasztalás, és maga a közösségben végzett alkotás milyen sokféle tudást igényel és csinálása milyen nagy élménnyé válhat. Cseh Andrásnak és a CAN Architects építészeinek nagy tapasztalata van abban, hogy milyen feladatokkal és milyen módon érdemes megszólítani a gyerekeket. 1:1 léptékű makettek készítésével, térbeli tapasztalások során elmélyülő közös építésekkel nemcsak az egyetemistákkal vagy a Győri Alkotóhétre érkező hallgatókkal végeztek ilyen feladatokat, hanem évek óta szerveznek tematikus táborokat. A táborok többsége visszavisz a természeti környezetbe: az erdőbe, a folyópartra, az építés nem a természet ellen, hanem azzal összhangban valósul meg.

Mi is történik egy ilyen táborban? Mindig más, mert végül is sokféle út visz egy fontos cél felé, az építő ember megértéséhez. A foglalkozásokon a résztvevők jellemzően saját tapasztalásukra alapozva fejlesztik kreatív készségeiket, a fenntarthatóságról és építésről való gondolkodásukat, fokozatosan ismernek rá az épített és a természeti környezet közötti összefüggésekre és közben megszámlálhatatlan képességük fejlődik. 

A fizikai valóságról, térbeli konstruálásról szerzett személyes tapasztalások és mindezek reflexiói ma kitüntetett szerepet kapnak a kreatív pedagógiákban, mert a gyerekek egyre inkább mesterséges és virtuális terekben élnek, életükből fokozatosan tűnnek el a világ megértéséhez szüksége természetes összefüggések. Az elmúlt hónapok során különleges mértékben felerősödött a digitális világ vonzása, talán ezzel is összefügg, hogy a karantén alatti időszak vége felé CAN EDU – otthoni kiadás címmel videó sorozatot indítottak, melyben hétről-hétre közreadnak olyan feladatokat, melyeket korábban már többször kipróbáltak gyerekcsoportokkal és arra buzdítanak, hogy a gyerekek, szülők és tanárok a megadott útmutató alapján maguk is játsszák végig a feladatokat. Alkotó-oktató csoportjukhoz csatlakozott Bognár Amália pedagógus, aki a hazai digitális pedagógia kiemelkedő személyisége, így a feladatokban az építészeti és a pedagógiai szempontok egyensúlyba kerülhetnek.

Felsős és középiskolás gyerekek szülei figyelem – érdemes a játékot komolyan venni!

Az épített környezeti nevelés sokak számára megtapasztalt tevékenység, de még mindig nem eléggé közismert, hogy célja nem az építészeti tervezésre való felkészítés – bár ha egy gyerek az építész tevékenységéről is megtud egyet s mást, az is eléggé fontos, hiszen akárhogy is nézzük ma épített környezetben élünk –, vagy építészeti alkotások megtanítása, hanem sokkal tágabb, általánosabb és természetes emberi cselekvések reaktiválása, elvesztett tudások újraélesztése. A projekt alapú, tehát a csinálással, fizikai aktivitással is összekötött, mind pedagógiai programjában, mind szemléletében jól megtervezett épített környezeti nevelés számos készséget fejleszt a kreativitáson, logikus gondolkodáson, együttműködésen keresztül a komplex gondolkodásig. 

A CAN EDU első feladata a zászlóshajójukként ismert, hazai és nemzetközi tapasztalatok és sikerek alapján továbbfejlesztett Mekkora egy bokor? című tanulási folyamat otthon elvégezhető változata, ami az építő ember történetéből, az építés természetes vágyából indítja el a sorozatot. A feladatokon keresztül az építész és pedagógus csapat deklarált célja, hogy fejlesszék a gyerekek anyanyelvi kommunikációját, matematikai készségeit, szociális és állampolgári ismereteit, kezdeményezőképességeit, esztétikai-művészi kifejezésmódját, és támogassák a gyerekek önálló tanulását.

„Az ember azért kezdett építeni, hogy kevésbé legyen kiszolgáltatva a környezetének. Az első építmények az időjárás viszontagságai és a vadállatok támadásai ellen védő hajlékok voltak.A hajlék két alap fajtája, archetípusa a barlang és a sátor, amelyek építéséhez őseink a természetben található elemek segítségével rekesztettek le emberi teret.Ma újratanuljuk a természettel való kapcsolatunkat. Ebben segít, hogy megismételjük az első emberek építési rítusait: ismerkedünk természetes anyagokkal és építünk belőlük."

Lassan vége a tanévnek: egy furcsa, nehéz időszak után vagyunk, ami ráirányította a figyelmet, hogy milyen védtelen és sérülékeny az egyes ember, a társadalom, a földi civilizáció. A CAN Architects építészei olyan feladatsort osztanak meg – és ebben az Építészfórum örömmel partner –, amely lehetőséget ad minden résztvevőnek, hogy térbeli érzékeléssel való aktív foglalkozás közben gyerekével együtt tapasztaljon meg olyan igazságokat, amelyek a fenntarthatóság szempontjából alapvetők. Például rögtön az első alkalommal kiderül, hogy: „mekkora egy bokor?"

Somogyi Krisztina

A térhasználattal kapcsolatos cikkek megjelenését az Építészfórumon az NKA támogatja.