Közélet, hírek

Megoldások árvízre

2001.05.03. 11:23

198 árvízkárosultaknak szánt ház terve érkezett be dr. Vincze István megyei főépítész márciusi felhívására

Míg a FVM, a MÉSZ, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara 2000 szeptemberében kiírt "Családi házak szükséghelyzetben felhasználható tervei" című pályázata csupán kilenc építészt mozgatott meg, addig az idei újabb árvíz okozta károk láttán sokkal többen jelentkeztek, hogy segítenének. A pályázat eredményhirdetése március közepén ugyanúgy időszerű volt, mint dr. Vincze István megyei főépítész felhívása a megyei építészekhez, az építésztársadalomhoz szintén márciusban. Ez utóbbira 198 terv érkezett be. Orosz Bálint építész, osztályvezető (VÁTI Kht.) a kirívóan eltérő érdeklődés okát abban látja, hogy tavaly szeptemberben fiktív, bár korábban már sokszor felmerült problémára kerestek megoldást, ezzel szemben idén márciusra a kérdés aktuális lett, hiszen emberek százai váltak hirtelen földönfutóvá.

A felhívásra beérkező tervek értékelésére a Tárcaközi Bizottság összeállított egy 12 tagú zsűrit, helyi és budapesti építészekkel, kivitelezőkkel, kamarai képviselőkkel. A 198 terv közül 17-et, 50 és 110m2 közötti házakra szóló terveket tartottak megfelelőnek és hasznosíthatónak, melyek közül a károsultak választhatnak majd. A Kós Károly Egyesületnek hat, a Mányi Stúdiónak négy, Leányvári László helyi építésznek három, Kulcsár Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kamarai elnöknek kettő, Sz. Balku Katalin helyi építésznek és dr. Reischl Gábornak pedig egy-egy terve szerepel a kiválasztottak között. A legutóbbi terv a fent említett pályázaton Reischl Gábor többi tervével együtt kiemelt díjazásban részesült, s mivel akkor általános megoldások születtek, az itt kiválasztott, a legkisebb, időseknek készítendő házról szóló tervet módosítani, helyszínre kellett alkalmazni.

Mint azt dr. Vincze Istvántól megtudtuk, április 20-a volt az építési engedélyezési tervek beadásának határideje, a tervek 90%-a meg is érkezett erre a napra, illetve 27-ére el kell készíteni a kivitelezéshez szükséges pallérterveket. A munka innentől gyakorlatilag átkerül a 3 budapesti és 3 Szabolcs megyei cég által alkotott konzorcium kezébe. A települési főépítészek, az adaptáló építészek természetesen a településkép figyelembe vételével kötelesek irányítani a munkát - akár az eredeti tervekben szereplő homlokzat megváltoztatása vagy a megfelelő beregi népi motívumok alkalmazása az igény. Szeptember 30-ra mindent újjá kell építeni.

Az állam vállalta, hogy teljes egészében újjáépíti a víz által elmosott házakat. Figyelembe véve a tulajdonosok ingatlanának értékét, 15 évre jelzálogot jegyeznek be az új házakra, megakadályozandó erre az időszakra, hogy a frissen épült házakat tulajdonosaik eladják.

A felhívásról Mányi István a következőket mondta: "Szakmai értelme az, hogy van egy fekete doboz információval, s az az érdekes, hogy ebből ki mit tud. Ez elég izgalmas dolog. Hogy mennyire mellé lehet nyúlni, azt az tükrözi, hogy a tervek jelentős része 120-140m2-es családi házakról szólt, holott azért lehetett érezni, hogy szegény emberek vályogházai dőltek össze."

Dr. Vincze István így értékelte a terveket: "Nem vagyok teljesen elégedett, hiszen ahogy mondják az igazi szakember sosem elégedett semmivel. Az eredmény azonban mindenképpen pozitív, ahogy ezt a lakosság véleménye is alátámasztja."

Csordás Izabella
2001. 04. 23.