Épülettervek/Középület

Magyar pályamű a brüsszeli Residence Palace-ra

2005.07.22. 11:28

Paulinyi Gergely és Reith András pályaműve (MÉRTÉK Építészeti Stúdió Kft.)

Paulinyi Gergely és Reith András pályaműve (MÉRTÉK Építészeti Stúdió Kft.) a nemzetközi építészeti tervpályázatra 

A cél:
Az Európai Unió saját arculatának kialakítása során mindig is törekedett apparátusának helyet biztosító, emblematikus jellegű épületek megfelelő építészeti artikulálására. A brüsszeli Residence Palace átépítésére kiírt ötletpályázat nem csupán egy, a kor legmagasabb követelményeinek megfelelő épület megtervezését, hanem egy ikon értékű ház megteremtését tűzte ki célul. A feladat mind várostervezési, mind építészeti oldalról igen komplex volt, hiszen a Rue de la Loi térfal rendszere, illetve a teljes környezet városstrukturáló hatása meglehetősen hektikusnak mondható. Az "A" blokk meglévő műemléki épületrészei pedig szintén nehéz feladat elé állították a tervezőt.

A gondolat:
A tervezési helyszín és az épület bejárása erősítette azt az amúgy is érlelődő tervezői koncepciót, miszerint az épület kubatúrája a már meglévő környező épületek (Justus Lipsius, Berlaymont, Lex etc.) irányait használva térfalat képezzen a Rue de la Loi mentén. A megtartandó homlokzati felületek új épületbe történő integrálására felmerülő több alternatíva közül talán a legegyszerűbb került kiválasztásra: egy, a műemléki épületrész alaprajzát is követő, folyamatos üveghéj egyszerű, de mégis igényes térbeli elemként nyugtatja a környezet már említett térszervezésbeli problémáit. Az épület e tömegileg zárt, koherens, anyagában mégis transzparens köpenyfala az épület szimbólumrendszerében is megtalálja helyét: az apparátus működése, bár fizikálisan elválasztott a környezettől, az utca embere számára részben mégis láthatóvá válik.

Ezt a határolófalat egyedül az új építésű rész legdominánsabb eleme, a pengefalakra állított kapszula töri át, mely a tektonikus környezettől teljesen eltérő, polimorf ikonja lehet a megújult Residence Palace-nak.

Az ikon:
Az épület belső struktúrája a különböző funkciókból adódóan megosztott. Az egyik fő elem a General Secretariat, a másik az emelt biztonsági kategóriájú tércsoportokat magába foglaló épületrész. Ez utóbbi mind biztonságtechnikai, mind építészeti okokból adódóan nem érintkezik a műemléki épületrészekkel, kézenfekvő megoldásnak tűnt tehát, hogy az épület jelkép értékű eleme ezeket a funkciókat foglalja magába. A két független vertikális közlekedőrendszerre szervezett kéregbeton kapszula fő iránya a Berlaymont kereszt formájú alaprajzának Rue de la Loi felőli öblébe mutat. A városkép-irányok elemzése során ez volt az a kapcsolat, amire az új Residence Palace tömegformálása a leginkább építkezett.

 

Paulinyi Gergely építész
Mérték Építészeti Stúdió 

Tervező: Mérték Építészeti Stúdió Kft.
Stúdióvezető: dr. Komjáthy Attila
Projektvezető tervező: Paulinyi Gergely, Reith András
Építész munkatárs: Halász Györgyi, Somogyváry Attila
Munkatársak: Fülöp Alex, Fülöp Orsolya, Sidó Kamilla, Szirmai Balázs
Szakági munkatársak és tervezők
Művészettörténet: Dr. Dávid Ferenc
Tartószerkezet: Dr. Almási József
Gépész tervező: Molnár György, Újvári István
Elektromos tervező: Gáspár Péter, Taraj Márton
Biztonságtechnika: Zólyomi Zsolt
Akusztika: Mnyerczán György
Tűzvédelem: Venczel Sándor
Üzemeltetés: Barts J. Balázs
Kertépítészet: Dr. Jámbor Imre