Épületek/Középület

Magyar Király Szálló: egy műemléképület új életre kel

2011.08.05. 13:42

Mindig örömteli hír, ha egy rossz állapotú műemléképület megmenekül az enyészettől, és új életre kel. Ez történt Székesfehérváron is a Magyar Király Szálló bővítéses rekonstrukciója esetén, melynek vezető tervezője Szendrő Péter volt. A klasszicista épület az  1870-es évek elejétől szállodaként működött, s a felújítást, bővítést követően így működik ma is.

Előzmények

A Magyar Király Szálló nagyon rossz állapotú műemléképület volt. A tulajdonosok az épület bővítéses rekonstrukcióját tervezték. 2005-ben két tervező meghívásával két tanulmányterv készült. A KÖH Tervtanács egyiket sem fogadta el teljes értékűnek, és meghatározta a folytatás kereteit. A tulajdonos az egyik pályázót, a Szendrő Építész Stúdió Kft-t bízta meg az építési engedélyezési terv elkészítésével.

Épület rövid története

A klasszicista épület 1820 körül épült, tervezője feltételezetten Pollack Mihály volt. Az 1870-es évek elejétől szállodaként, Magyar Király Szálló néven működött. Az épület többször gazdát cserélt. 1916-ban részlegesen átépült. Az északi szárny kétszintessé alakítása 1937-ben történt. A háború után, 1958-tól újra szálloda, eredeti nevét 1990-ben kapta vissza. 1965-ben jelentős, 1972-ben, 1989-ben, 1996-ban kisebb felújítások történtek az épületben.

Épület korábbi állapot ismertetése

A három oldalról szabadon álló, U-alaprajzú, egyemeletes, részlegesen alápincézett, magastetős épület rendkívül rossz állapotban volt. A belső udvarában három utólagos épületszárny volt. Az északi szárny oldalfolyosósból középfolyosós, és a párkánymagasság megtartása mellett kétszintes lett. A szálloda a rekonstrukció előtt 57 szobás volt.

A földszint szintmagassága 5,0 m, a megosztatlan I. emeleté 5,3 m. Pinceszint: az oldalsó szárnyak részlegesen alápincézettek, az utcai szárny alatt nincs pince. A boltozatos helyiségek egy része szellőzőablakkal nyílik a homlokzat lábazati falába. A pincében sem a padló, sem a falak nem szigeteltek. A pincének csak kis része volt használva.

Földszint: A főbejárat utáni előtér a szálloda előcsarnoka volt iroda nélküli, kis recepciós pulttal. A főbejárat két oldalán önálló bejárata volt az étteremnek és a kaszinónak. Az előtérből indult fel az emeletre a széles díszlépcső. Az épületben nem volt felvonó. Az északi szárny végében a Mátyás Király útról nyílt a gazdasági bejárat. E mellett volt a szükségesnél kisebb konyha. A  bejárat mellett volt a trafó. A belső udvar nyáron kerthelyiségként üzemelt.

I.emelet: A szinten 38 szoba volt. Az északi és keleti szárny középfolyosós, a déli oldalfolyósós. A díszlépcső kisebb karszélességű lépcsővel folytatódott a részlegesen beépített II. emeletre. A díszlépcső mellett, a belső udvarra nézően díszterem volt, melyet eredeti helyéről áthelyezve 1972-ben alakítottak ki. A teremhez nem voltak kiszolgáló helyiségek.

II. emelet: Részlegesen beépített az északi szárnyban. Középfolyosós, csak szállodai szobák vannak ezen a szinten. Tetőtér: Beépítetlen padlástér volt. A fa fedélszerkezet a szakértők szerint eredeti, először úgy nézett ki, hogy meg kell tartani, később megengedték a bontást.

Tervezési feladat, tervezési program

Megbízó a felvonó nélküli, korszerűtlen, parkolókkal és megfelelő kiszolgáló terekkel nem rendelkező 57 szobás szállodából korszerű, gazdaságosan üzemeltethető, megfelelő szolgáltatásokat nyújtó, korszerű gépészettel rendelkező szállodát akart a szobaszám növelésével, a műemléki szempontoknak is megfelelve. Ennek megfelelően a feladat részletesen az alábbi volt: belső udvar alatt parkolószint kialakítása megfelelő megközelítéssel. Belső udvar végében a Domus áruház tűzfalához egy új szobaszárny megépítése teljes magasságban. Földszinten az új szárny építése után megmaradó belső udvar lefedése, benne egy nagyobb rendezvényterület és az előcsarnok elhelyezése. Előcsarnokhoz jól kapcsolódó, több kisebb részre osztható különterem kialakítása. Közönségoldali és kiszolgáló oldali felvonók elhelyezése. Megfelelő méretű és színvonalú recepció tervezése a szükséges kapcsolódó funkciókkal. Előcsarnokhoz kapcsolódó drink elhelyezése. Megfelelő méretű és kialakítású korszerű konyha tervezése. Tetőtér beépítése szállodai szobákkal. Kisebb wellness egység elhelyezése. Megfelelő kiszolgáló helyiségek megteremtése (öltözők, raktárak, irodák). Korszerű elektromos, gyengeáramú és gépészeti rendszerek megteremtése.

Bontási feladatok az épületben

A  csupasz falakon és födémeken kívül csak a díszlépcső és a válaszfalak egy része maradt meg. Bontásra kerültek az utólagosan épített szárnyak a belső udvarban, a teljes tető, minden külső-belső nyílászáró, minden padozat, minden gépészeti és elektromos berendezés és vezeték.   

Tervezett bővítéses rekonstrukció ismertetése

Pinceszint: A belső udvarban 42×22 m méretű mélyparkolót terveztünk. A belmagasság 3,4 m, így emelőgépet is lehet használni. Ezzel 23+20 = 43 gépkocsi helyezhető el.  A pinceszinten  önállóan is használható, hangulatos borozó készült. A meglévő épület alatt a pinceszinten raktárak és gépészeti helyiségek lettek elhelyezve.

Földszint: A belső udvar beépítésével a földszint bővült. A bejáratok helye változatlan maradt. A recepció a korábbi szűk helyéről átkerül a másik oldalra. Itt van lehetőség a megfelelő háttér kialakítására. A gazdasági bejárat korábbi helyén maradt. A szárny többi részén a korszerű, megnövelt alapterületű konyhát alakítjuk ki. A belső udvar végén sokszintes új szárnyat tervezünk, melyben az emeleti szinteken új szállodai szobák lesznek. Ennek a szárnynak a földszintje a szálloda gazdasági kiszolgálásának a központja. Az ide tervezett új gazdasági felvonó az emeletek kiszolgálását biztosítja. A földszinten ide raktárak kerültek. Az új többszintes szárny előtt megmaradó belső udvart lefedjük. A teljes téren belül négy oldalról oszlopsorral határolt, üvegtetővel lefedett, többcélú rendezvényteret alakítunk ki a „tér a térben" elv alapján. Ennek a térnek az étterem felőli sarkába terveztük az új vendégfelvonót. A déli szárnyban, a fedett belső udvarról nyílóan a különtermeket terveztük, mobil fallal, 3 kisebb teremre oszthatóan.

I.emelet: A hátsó tűzfalhoz csatlakozó új szárnyban szintenként 6 új szállodai szoba van. A folyosó másik oldalán egységesen a gazdasági kiszolgálás helyiségei vannak. Ezzel a korábbi U-alakú I. emelet körbejárható lett. A főbejárati homlokzaton az erkély mögött visszakerült a díszterem. A korábbi terem helyén az új terem kiszolgáló helyiségei lesznek.

II. emelet (részlegesen L-alakban beépített szint): Az új szárny II. emelete teljesen azonos az I. emelettel. A vendéglépcsőnek meg kellett oldani a tetőtér felé való felvezetést is. Tetőtér: Az üres padlás beépítésével növeltük a szállodai szobák számát. A tetőtéri faszerkezetet végül el lehetett bontani, és az eredeti geometria megtartásával új szerkezet készült. Mivel a külső homlokzat felé tetőablakot nem lehetett nyitni, ezért a szobaszámot a belső udvar felé elhelyezhető ablakok határozták meg. Az új szárny szobáival együtt a tetőtéri szobák száma 23 db. A főbejárat felőli  ablaktalan traktusba került a kisebb wellness egység.

Gépház a tetőn: Az új szárny szobaszintjei felett kerültek elhelyezésre paravánfallal rejtetten a levegős hőszivattyúk, melyek a fűtést-hűtést biztosítják. Ez a szint a meglévő épület tetőgerince fölé került, de belső helyzete miatt az utcáról nem látszik.

Szállodai szobák száma

A korábbi 57 szoba helyett 83 szoba lesz: I. emelet  40, II. emelet 20, tetőtér 23 szoba

Parkolómérleg (csak a régi és új szobák különbségére kell biztosítani!) 83 -57 = 26 gépkocsi szükséges, tervezett 43 gépkocsi  

Épület külső megjelenése, homlokzaton használt anyagok

A műemléképület homlokzata az elmúlt közel 200 évben több átalakításon ment keresztül.  A rekonstrukció során igyekeztünk a felderíthető eredeti homlokzatot visszaállítani.

Déli szárny (színház felőli homlokzat): Megszüntetjük a két végén az utólagos 2 emeleti és 1 földszinti ablakot. A főbejárat felőli végén lévő ajtó helyett visszaépítjük az eredeti ablakot. A Domus áruház felőli végén lévő homlokzati egység közepén, a földszinti ablak helyén építjük meg az új pinceszinti parkoló behajtóját.  A  kő díszítőelemeket fel kellett újítani.

Főbejárati homlokzat: Felújítás előtti állapota közel volt a régi fényképeken látható eredetihez, de a földszinti ablakok alacsonyabban voltak, mint az oldalsó homlokzatokon. Ezért ezeket megemeltük. A főbejárat melletti két bejárat helyén eredetileg ablak volt. A bejáratok maradnak, de osztásuk az ablakokhoz kapcsolódik. A kődíszeket javítani kell. Ez a homlokzat újra vízszintes nútolást kapott az eredeti fényképek szerint.

Északi szárny: Főbejárat felőli homlokzati egysége még nem megosztott. Itt a földszinti két ablakot kell egy középsőre cserélni. Az emeleti homlokzat többi részét korábban kétszintessé tették. Ennek az emeleti homlokzati szakasznak az ablakai kisebbek, a legfelső szint ablakai a párkánytagozat alsó éle fölé kerültek. Ezért ezen a szakaszon tagozatlan párkány készült. A földszinti ablakok változatlanul megmaradtak a földszint feletti párkánnyal együtt. Az utolsó homlokzati egység földszintjén a gazdasági bejárat kőkeretes íves bejárata van. Az emeleti szint itt is megosztott, a homlokzati egységben egy középső ablak helyett 3 ablak van. Ebben az egységben az egy középső ablakot tartottuk meg, a két szélső ablakot megszűntettük és visszaállítjuk az egyszintes homlokzati állapotot.

Homlokzat színe: Egységesen törtfehér színű, a párkányok és rizalitok színe is azonos. Lábazatok: A korábbi helyszíni műkő és kő lábazatot egységesen mészkő lábazatra cseréltük.

Ablakok: A korábbi rossz állapotú, javíthatatlan gerébtokos ablakokat két külön ablakszerkezettel cseréltük le. A külső síkra kerülő egyrétegű ablak az eredetivel megegyező, a belső oldalon mai faablakot terveztünk. Így ki tudtuk elégíteni a mai hőtechnikai és akusztikai igényeket. A megoldások a KÖH képviselőjével egyeztetve  lettek meghatározva.

Tető: A meglévő tetőszerkezet bontása után, változatlan geometriával készült az új tető. Az új cserép a régivel megegyező, antikolt cserép. Minden bádogosmunka előpatinázott zink.

Belső udvar homlokzatai

A belső udvar eredeti formáját nem ismertük, erről fotót nem találtunk. Az udvarba utólagosan épített többszintes szárny már 1916-ban elkészült. A rekonstrukció során az utólagos szárnyakat lebontottuk. A földszint lefedésre került. A belső udvar nyugati végébe új, teljes magasságú, szobákat tartalmazó szárny épült, az északi, megosztott emeletű szárnnyal azonos szintekkel. A főbejárati keleti és a déli oldalon az eredeti, magas ablaknyílásokat állítottuk vissza. A belső udvarnak az új üvegtető-fedés és az udvarban megjelenő lift új, modernebb hangvételt adnak.

Belsőépítészeti koncepció

A belsőépítészeti tervezési feladat a közösségi tereknek komplett kialakítása, megtervezése volt az építészeti, műemléki, az új üzemeltetési szempontok figyelembe vételével. Az új enteriőrök hordozzák az épület karakteres elemeit, (pl. frízek, párkányok), beépítettük, megtartottuk  a régi tárgyakat (pl. lámpák) is, de új konszenzusban, mai modern anyagokkal párhuzamba állítva. A fények, a transzparencia, a mobilitás teszi változatossá  az új tereket. Kiemeltük, letisztítottuk a műemléki terek elemeit (pl. feljárati lépcsők), felületeit. A repre- zentatív terekbe művészi rézkarcokat, szobor reliefeket, képeket helyeztünk el, meleky a királyi város (Székesfehérvár) történelmi múltjára utalnak. A minőség, a részletekre való odafigyelés, a hangulatos színek és anyagok használata, illetve a klasszicista térformálás volt a belsőépítészet koncepcionális elképzeléseinek kiindulópontja.

Szendrő Péter