Épülettervek/Hallgatói terv

Ma lom, holnap művészház – Fekecs Anna Breuer Marcell-díjas diplomaterve

2021.09.24. 17:03

Fekecs Anna diplomamunkájának helyszínéül lakóhelyét, Kaposvárt választotta, ahol a Toponár városzrészen elhelyezkedő, hajdan a Festetics család birtokán álló malomépület megmentésére hívja fel a figyelmet, és környezetének működését vizsgálva ajánl alternatívát az emlék újrahasznosítására.

Hely-Történet-Építészet

A tervezési helyszín kiválasztásakor saját lakhelyemet, Toponárt vizsgáltam, amely Somogy megyében található, mint kaposvári városrész. A városrészről elmondható, hogy régen Festetics birtok volt, így számos épület őrzi az Ő emléküket, köztük a toponári malom is. Jelenleg a malom épülete kihasználatlan és amennyiben nem hasznosítják, akkor elvész ez az értékes Festetics mementó.

A malom felmérésekor szembesültem azzal, hogy már a telek is egy nagyon meghatározó és inspiratív tényező, hiszen egy löszös kráterterületről van szó. A telket a Toponári falusias környezet, a Kaposvári Campus, a Pannon Lovasakadémia és egy szomszédos családi ház határolja. Jelenleg két irányból közelíthető meg a malom: az észak-keleti oldalon található kapus bejárat, valami a dél-keleti oldalon a Lovasakadémia felől közelíthetjük meg. A keleti oldalon a campus területet és a tervezési területet a Kaposvárt és a toponári városrészt összekötő országos főút található, amelynek zaját a telek adottságai megszűrik. Az egyetem közelsége miatt közel találhatóak buszmegállók, amelyek sűrű időközönként nyújtanak tömegközlekedési lehetőséget.

Építészetére jellemző a raszteres homlokzat- és nyílászárókiosztás. A belsőépítészetére pedig az inspiratív, hangulatos faszerkezet és belső. Véleményem szerint ez a kettő határozza meg leginkább a malom karakterét.Tervezési program

A funkció kiválasztásakor mindenképpen a karakteres épülethez illeszkedő funkciót kerestem. Mivel Toponár karakterét meghatározzák a Festetics épületek, így fontosnak tartottam azt, hogy értéket őrizzek és ne egy zöldmezős területre tervezzek. Kaposvárt a Festők városának is hívják, így véleményem szerint Kaposvár gazdaságát, turisztikáját nagyban befolyásolja a művészet. 2021 szeptemberében egy új képzés, a Kézműves tárgykultúra indul a Művészeti Karon, amely új oktatási tereket kíván. Véleményem szerint a művészeti tevékenységekhez elengedhetetlen az inspiratív környezet, amire a malom kiváló lehetőséget nyújt. Így esett a választásom egy Művészház megtervezésére, amely a tradicionális- és modern műhelyek mellett több közösségi és workshopokra, művésztelepek megrendezésére alkalmas funkciókat is foglal magába.

Telepítés, tömegalakítás

Telepítésemet a meglévő malomépület határozta meg leginkább, viszont mivel nem tud minden funkciót befogadni, így egy új épületet is terveztem. Fontosnak tartottam, hogy a malomra való jó rálátást ne akadályozzam, ezért az új tömeget 1,5 méterrel a föld alá süllyesztettem, aminek köszönhetően egyfajta lábazatot kapott a malom. Valamint fontos volt az is, hogy az új tömegemet transzparenciával kapcsoljam össze, ezáltal is védve a malom karakteres homlokzatát. A malomépületben kapnak helyett a malomépület hangulatához kapcsolódó tradicionális műhelyek (kerámia-, textíl- és papírműhely), az újban pedig a modern műhelyek (számítógépes- és 3d modellező terem), valamint a közösségi és azt ezeket kiszolgáló alfunkciók.

Az új és a régi épületet úgy terveztem, hogy köztük ne szakadjon meg a termikus burok. Fontosnak tartottam továbbá azt is, hogy a meglévő épületről ne vegyem el a hangsúlyt, így a fő támadási irányban visszafogott homlokzatképzést alkalmaztam. A megérkezés terét a két épület metszésében helyeztem el, amelyet reprezentatívnak és érdekesnek szerettem volna tervezni. Ezt egyrészt az új épületben elhelyezett átrium, valamint felülvilágító biztosítja, másrészt pedig a szemben lévő homlokzaton a funkcióra utaló műhelyraktár látható, amely a száradó kerámiák vizuális élményét nyújtja felénk.


Kerámia- és porcelánműhely

A földszinten a kerámia-és porcelánműhely kapott helyett, amelyek mindegyike 55 m2. A malom épületet minden szinten a középső mag szervezte, amelyben a lépcsőt és az akadálymentesség céljából liftet helyeztem el. Továbbá fontosnak tartottam, hogy a műhelymunkákhoz kapcsolódóan hulladékraktárat, koedukált mosdót, valamint mindkét oldali műhelyt kiszolgáló gipszes előkészítő műhelyet helyezzek el. A közlekedő sávom a déli részen, az északi részén pedig egy mind a két oldalról megközelíthető raktár kapott helyett. A meglévő faszerkezet figyelembevétele miatt az égető- és szárító kemence teret egy külön, vasbeton épületbe helyeztem megfelelő átjárással biztosítva.


Szövő-, szabó- és varróműhely

Az emeleten a szövő, valamint szabó- és varróműhely kapott helyett. Az alaprajz szervezése megegyezik földszintével, viszont itt a kisműhelyben festőműhelyt alakítottam ki. A raktár itt is az északi részen kapott helyett, ahol a cérnák, fonalak, textilek látványa szintén vizuális élményt nyújt.

Papírmerítő- és szárítóműhely

Mivel a malomépületben nehézségi szintek alapján helyeztem el a funkciókat, így a tetőtérben a legkönnyebb funkció, a papírmerítő- és szárítóműhely kapott helyett. Mivel a szint térdfal magassága nem érte el a minimum magasságot, így a déli részt gépészetnek, valamint az északi és déli oldalt tárolófelületeknek alakítottam ki. Ennek köszönhetően a közlekedősávomat úgy helyeztem át, hogy az biztosítani tudja a megfelelő belmagasságot. A kétállószékes kialakítást fogópáras fedélszékre cseréltem, amelyet láthatóvá hagytam a hangulat megőrzése miatt. Valamint mivel hasznosítani szerettem volna a fedélszéket, így a fogópárok közé a papírszárításhoz alkalmas acélszerkezetet terveztem. A száradó kézzel készült papírok szintén vizuális élményt nyújtanak.

Fogadóépület és modern műhely

Az új épület esetében a fő szervező erő egy átrium volt, amely nemcsak a megfelelő bevilágítást biztosítja, hanem szépen szervezi a tereket is. Az északi részen kapott helyett a megérkezés, valamint a közösségi élet terei. A nyugati oldalon a vizesblokkok, gépészet kaptak helyett, míg a keleti oldalon az oktatói terek, illetve büfé és egyéb alfunkciók kaptak helyett. A déli részén pedig a vizuális kapcsolattal leginkább rendelkező, modern műhelyeket helyeztem el. Mivel nem szerettem volna, hogy a workshopok, táborok megrendezéséhez szükséges szállás és kiszolgáló funkciói plusz tömeget eredményezzen, ezért egy tornácos beközlekedést biztosítottam az új épület azon részeibe, amik ezt a funkciót ki szolgálják (teakonyha, zuhanyzó- és mosdóblokk). Az épület többi része igény esetén két ponton is lezárható.

Szerkezeti és gépészeti koncepció

A szerkezeti koncepciómat a malom meglévő szerkezete határozta meg leginkább, hiszen ennek megőrzésére törekedtem. A malomépületben a lépcsőház, valamint az akadálymentesség szempontjából fontos liftakna miatt vasbetont kellett alkalmaznom, amely résznél a meglévő szerkezetet kicserélve vasbeton szerkezetet alkalmaztam. Ezáltal létrejött egy ház a házban, valamint plusz merevítést is adott a meglévő épületnek. A meglévő fa gerendákra rímelő vasbeton sűrűbordás födémet alakítottam ki. A pilléreket szintén a malom raszterével megegyezően szerkesztettem ki, viszont az átmérőjét 20-ról 30 cm-re növeltem. Az új épület árnyékolását a déli oldalon acéllamellákkal, a malom esetében, valamint a függönyfalas üvegtetőt belső oldali textil árnyékolóval biztosítottam.

Mindkét épület esetében fontosnak tartottam, hogy ne takarjam el a ritmusos szerkezetet, ezért a malomnál a középső, vasbetonos, míg az új épület esetében a keleti és nyugati oldalon alakítottam ki állmennyezetet, amely a légtechnika és a fűtés rendszereit foglalja magában. A meglévő épület déli oldalál megújuló energiát hasznosítva Terrán Generon napelemes tetőcserepet alkalmaztam.

Homlokzatképzés

A homlokzatképzésnél a malom karakterének megőrzése mellett az új épület egyszerűségére törekedtem. Az új épület keleti oldalán nem helyeztem el nyílászárókat, hogy ne vegyem el a hangsúlyt a meglévő épületről. A déli oldalon található acéllamellák egyfajta lábazatot képeznek a malomépületnek, valamint a lamellák közt átláthatunk egészen a malomig. A nyugati oldalon a szomszéd házra való tekintettel nem hoztam létre új nyílásokat.

Környezet

Az malomépület keleti oldalán található bejáratot a déli oldalra helyeztem át. A telek északi oldalán parkolót és kerékpártárolót helyeztem el. A telek többi részén pedig különböző szabadtéri funkciókat helyeztem el. A művésztelepek megrendezése miatt sátrazásra alkalmas területet biztosítottam a telek déli részén. A kültéri rendezvények megrendezésére alkalmas területek pedig kiszolgálhatják az egyetem, valamint a lovarda igényeit.


Szerző: Fekecs Anna


Szerk.: Vermes Ráhel