Közélet, hírek

Leállt a bontás a Király u. 40-ben

2006.03.10. 07:40

A civil szervezetek követelik a jogsértő intézkedésekért, a közös vagyonban és értékekben keletkezett károkért felelős hivatalnokok felelősségre vonását

Csütörtökön 13 óra 13 perckor lejárt a XIII. kerület által a Király utca 40. „életveszély-elhárítási” munkájának befejezésére adott határidő. Ebben az időpontban Óvás!, a Budapest Világörökségéért Alapítvány, az Élőlánc Magyarországért, a Levegő Munkacsoport, a Pro Budapest Világörökségi Összefogás és a Védegylet képviselői a helyszínen hívták fel arra a figyelmet, hogy ezzel még nem szűnt meg a ház és a védett terület veszélyeztetettsége. 

A civil szervezetek tiltakozásuknak adtak hangot a kulturális örökség pusztítása, Budapest világörökségi rangjának veszélyeztetése és a törvényes rend folyamatos megsértése ellen:

  • A Király u. 40. bontása a mai napig életveszély-elhárítás címén folytatódot, a helyreállítandó épület újabb és újabb szerkezeti elemeit lerombolva.
  • Ha nem állítjuk meg ezt a pusztítást, a város arculatát a jövő nemzedékek számára nem történelmi építészetünk értékei fogják meghatározni, hanem a huszonegyedik század első évtizedének mohó, kulturális értéket nem kímélő és nem teremtő ingatlanbefektetései. Ez a folyamat csak hosszú távú, országos összefogással és a civil szervezetek bevonásával készülő rehabilitációs program keretében fordítható egészséges irányba. Enélkül Budapest belső területei - és más települések központjai - ki vannak szolgáltatva hivatali visszaéléseknek, a törvények kijátszásának. Az utóbbi napok eseményei azt mutatták, hogy a jogrend és a nemzetközi kötelezettségeink e területen történő fenntartására nincs hatékony renszer. Az UNESCO-nak a Magyar Köztársaságra nézve is kötelező Bécsi memoranduma (2005) szerint: "A világörökségi városok olyan városirányítási politikát igényelnek, amely a megóvást a fenntartás kulcskérdésének tartja. A történeti város hitelessége és épsége nem lehet kompromisszum tárgya."
  • A Belső-Erzsébetváros és Belső-Terézváros területén folyó ingatlangazdálkodás nemcsak egyes üresen álló és ezáltal összeomlásra ítélt műemléképületeket veszélyeztet, hanem Budapest egyik legjellegzetesebb és legtöbb lehetőséget hordozó lakókörnyezetének, jelentős idegenforgalmi tartalékának, a nemzetközileg számon tartott zsidónegyednek a hiteles arculatát is.
  • Követeljük a Király u. 40. bontásának azonnali és végleges befejezését, a főfalak állékonyságának biztosítását, a bontások miatt az időjárás veszélyeinek kitett épület állagmegóvását, műemléki helyreállításának előkészítését, a barbár pusztítés során megsemmisített értékeinek pótlását.
  • Követeljük a világörökségi területre vonatkozó rendezési terv - nemzetközi kötelezettségvállalásunknak megfelelő - érvényesítését, a kezelő szervezet felállítását.
  • Követeljük a régi zsidónegyed területén a változtatási tilalom elrendelését, minden bontás leállítását, ameddig a törvényes előírásoknak megfelelően jóváhagyott, új szabályozási tervek el nem készülnek.
  • Követeljük a kulturális örökség védelmét és a terület rangjának megfelelő életminőséget biztosító, hosszútávú rehabilitációs program kidolgozását, az országos jelentőségű feladathoz a kulturális kormányzat, a főváros és a kerületek együttműködésének megteremtését.
  • Követeljük a VI. és VII. kerületben folyó ingatlangazdálkodás jogi hátterének visszamenőleges kivizsgálását, a jogsértő intézkedésekért, a közös vagyonban és értékekben keletkezett károkért felelős hivatalnokok felelősségre vonását.
sn.