Épületek/Középület

A közös tér a hegyoldalban – Multifunkcionális csarnok az Avas lejtőjén

2020.09.18. 08:06

A Kulcsár Attila DLA tervei szerint elkészült multifunkcionális csarnok Ferencz István avasi jezsuita együttese mellett áll, de a szomszédos lakótelep igényeit is kiszolgálja. Az építési területen belüli hatméteres szintkülönbség, a feltörő felszíni vizek és persze a híres szomszédság komoly kihívást jelentett a tervezés során, amelyre az épület tömegformálásában és homlokzati kialakításával is reagál. A házat a tervező soraival mutatjuk be.

A jezsuita rend háza és középiskolája 2000-ben épült Miskolcon az Avas platóján. Az együttest Ferencz István tervezte, az ő temploma koronázza.

A jezsuita fundus épületkomplexuma erre az ikonikus tömegre szerveződött. A templomra, és a mellette álló harangtorony vertikális felkiáltójelére, csúcsán a kereszttel. Az Isten házának centrális terét körülveszik a rendház és az oktatási épületek tömegei. Az iskola mára kinőtte telkét, és a nagy rendezvényeket is befogadni tudó multifunkcionális csarnoka már csak a hegy lejtőjén fért el. 

A tervezés és megvalósítás nehézségeit a szintkülönbségek jelentették, a kapcsolat biztosítása a tornaudvarral, és az épületegyüttessel. A kivitelezést a hegyoldal szerkezete. Az alapozás során elvágtak egy vízzáró agyagréteget és az épület alatt felszíni víz tört fel, amit költséges szivárgó rendszerrel lehetett elvezetni. Ez a haváriahelyzet az alapozás szerkezetét is megváltoztatta: kihorgonyzott támfalak helyett költséges szögtámfalak készültek. 

A multifunkcionalitás azt jelenti, hogy a csarnok az oktatási funkciók mellett a lakótelep szabadidős, és sportcélú rendezvényeinek is otthont ad. Nagyszabású terv készült korábban a bővítésekre, de csak a több ütemben megvalósítható változat tudott megvalósulni 2019-re. 

Az iskola eme új épülete robusztus tömeg, a játéktér kötelező méretei, és szintes funkciókapcsolatai nem teszik lehetővé kubusokra bontását. Javára szolgált, hogy az intézmény fórumra szervezett centrumától, a templom mágneses terétől a csarnok távolabbra került, és az 50-60 méternyi távolságnak, valamint a 25 méteres szintkülönbségnek köszönhetően méretei ellenére nem robbantja szét azok halmazos harmóniáját. A 20%-os lejtőn a terepbe süllyesztett csarnoktér hosszoldala mellett a kiszolgáló helyiségek egymás felett sorakoznak, a lépcsőház vertikális közlekedő tornyára szervezve, mely megemelve új hangsúlyt képez az együttes sziluettjében. A hallgatói és közönségfogadó terek a terepre ültetve teraszosan kapcsolódnak a csarnoktérhez, ezek cizellálják és bontják le tömegeikkel. 

A multifunkcionális csarnok tereit a tornaudvar szintjéről egy lépcsősor köti össze annak legfelső emeletével, mely a templomegyüttes koordinátáinak légvonalbeli folytatása. A tornaterem tornyát is kereszt koronázza a jezsuita betű-szó keresztjének felmagasításával.

A terep problematikája és a funkció

Az iskola telke öt méterén egy métert emelkedik a terep. A 30x45 méteres játéktér – kiszolgáló funkcióival és szerkezeteivel – egymás melletti és feletti szintekkel szolgálható ki. Ezt hosszoldalával és a szintvonalakkal párhuzamosan helyeztük el, így is 6-7 terepvonalat keresztez: vagyis legkevesebb 6 métert kerül a „hegy" felőli oldala a föld alá. Így a csarnok végfalai részben pincefalként, részben szögtámfalként lettek kialakítva. 

Az iskolai funkciók a gyalogos lépcsősoron át kapcsolódnak a tornacsarnokhoz. Ez a tornaórák szabadtéri és tornatermi kapcsolata az öltözőkkel, a lift és a lépcsőház használatával.

A vendégsportolók az alsó szint parkolóiból érhetik el az előcsarnokon át az öltözőket és a játéktereket, a nézők is a lelátókat. Sajnos a telek közterületi bejárata még ma sem kapcsolódik a lakótelep burkolt úthálózatához, az önkormányzat ígérete még nem teljesült.     

A játéktér NB I.-es és nemzetközi felnőtt kosárlabda mérkőzések lebonyolítására is megfelel.
A csarnok a sporteseményeken túl egyéb, alkalmi iskolai rendezvények befogadására is alkalmas: iskolai évnyitó, évzáró, hitéleti rendezvények, bálok, vásárok, kiállítások megrendezésére is készen áll.

Ugyanakkor minden teremsport művelhető benne, párhuzamos órák esetén kettéosztható.    A mobil lelátó 250 férőhelyes, a konditerem bérlők számára is nyitva áll. A csarnok tere az iskola nagyrendezvényein az intézmény valamennyi szociális helyiségét igénybe veszi.   

Tömegalakítás

A testes csarnokteret az előcsarnok térfala tagolja, hengeres magja origóján tömege a külpontos megközelítést a főtengely irányába, a külső lépcsősor koordinátájába billenti.

A teraszos lépcsősorok a házat a terepre ültetik, hogy majd a bejárat galériáján híddal folytatódjon a tornaudvar szintjéig. Az öltözőszárny galériája fogadja a hegyet, és a lépcsőház tornya ad hangsúlyt a felső bejáratnak. A lefedés sematikus lejtését a szervizfolyosó fegyelmező tömege és ablaksora  bontja le a többi épület léptékére.  

Homlokzat  

A homlokzat téglaburkolati betétekkel keres rokonságot a meglévő együttes anyaghasználatával, vakolt sávjai az újabbkori beavatkozások tömegeinek „eltévelyedéseit" utánozzák.  A megvilágítás igénye a véghomlokzatokat is tagolja, a centrális ablakok a belső térben kapnak szakrális funkciót. A falnézetek sziluettjének fontos eleme a terepszint domborzata és lépcsőzése, a természeti környezet a homlokzatok része. A drónképeken látható ötödik homlokzat a beépített környezethez való illeszkedést mutatja be. Lehet, hogy a hegyoldalt a vegetáció visszafoglalja majd, a fű géppel nem vágható.

Névadás 

A tornacsarnok nevét, a hit erejével mindent legyőző Szent György vértanúról kapta, a bejárat melletti faltükör bronz reliefjére vár.   


Kulcsár Attila DLA  

Szerkesztette: Kovács Dániel