Épületek/Örökség

Kívül Athenaeum, belül hostel – Egy Rákóczi úti nyomdapalota megújulása

2020.11.03. 18:02

Mikó László és Szántó Tibor vezetésével a közelmúltban szállodaként újult meg a Rákóczi út egy elhanyagolt és elfelejtett éke: az Athenaeum nyomda egykori székháza. A határozott belső megújulás mellett az épület eltűnt, elpusztult homlokzati díszeit is visszakapta. A projektet a tervezők leírásával mutatjuk be.

A szabadságharc utáni évtizedekben Emich Gusztáv nyomdász, könyvesbolt-tulajdonos, könyv- és lapkiadó a magyar irodalom terjesztésének meghatározó személyisége volt. Más nagyságok mellett ő volt Petőfi első, később állandó kiadója. Az egyre bővülő vállalkozás 1868-ban Athenaeum Irodalmi és Nyomdaipari Részvénytársasággá alakult.

A cégalapító fia 1893-ban vette meg az Osváth utca 4-8. és a hozzájuk tartozó Rákóczi út 54. számú telket, hogy a terjedelmes ingatlanra kiadót és korszerű nyomdát építsen. A Rákóczi út 54-et a kultúra fellegvárának, virágzó üzlete reprezentatív székházának szánta.

A terveket Kauser József és Hauszmann Sándor készítette, Hauszmann a ház építője is egyben. 1898-ban fejezték be az építést. Az épület főhomlokzatának felirata a Párizsból indult és Európa szerte elterjedt Athenaeum kulturális és művészeti egyletekhez való tartozást hirdette. A homlokzat gazdagon díszített, főpárkányán Róth Miksa által készített mozaikképek – Senefelder, Rembrandt, Gutenberg, Mozart, Dürer, Táncsics Mihály képei arany mozaik háttérrel – voltak láthatók. Pártázatos főpárkányán sarokdíszek, a tengelyben Pallasz Athéné aedikulába állított lándzsás szobra helyezkedett el. A háború után a homlokzat gazdag díszítéséből a mozaik képek kivételével minden díszítő elem megsemmisült.

A földszintet és a mezzanin szintet érintő 1958-as árkádosítás során eltűntek a kétszintes portálok, a pilaszterek és a díszes kapuzat. 

A háború után a Népszava szerkesztősége foglalta el az épületet, 1957-ben jelentős átépítések történtek. A rendszerváltás után az épület a Vico médiabirodalom tulajdonába került, majd az új tulajdonos 1998-ban üzlet-irodaházzá alakította.

Az épület utcai homlokzata viszonylag jó állapotban maradt fenn, kivéve az említett díszítő elemeket. Hasonló állapotú volt a párkányosztásokkal és ornamentikával, vakolt kváder osztásokkal díszített belső udvari homlokzat. A belső tér legértékesebb eleme a húzott karú főlépcső, kovácsoltvas korlátokkal, tagolt keretes íves záródású ajtókkal, keretes, ovális lépcsőházi ablakokkal. 

2017-ben az épületet a Modern Hostel Property Kft. vásárolta meg, mely a Netizen Hotel/Hostel lánc részeként alakította át, újította fel az épületet. Az orosz befektetői csoportnak Moszkvában és Szentpéterváron működik hasonló létesítménye. A szálláshely részben két- vagy háromágyas fürdőszobás szobákból, részben olyan, nemenként elkülönített többágyas szobákból áll, melyekhez nemenként megosztott csoportos vizesblokkok tartoznak. Az épület kapacitása 76 szobában 434 ágy.

Az épület jellegének, építészeti értékeinek megtartása mellett az építtetővel egyetértésben törekedtünk az elveszett építészeti elemek jelentős részének rekonstruálására. Szerény eredeti fényképes dokumetáció alapján a kor épületdíszítő kultúráját jól ismerő épületszobrász és díszműbádogos mesterek működtek közre a megvalósításban. 

A funkcióváltás az egész épületre kiterjed, anélkül, hogy annak alapterületét, alapvető szerkezeti és közlekedési rendszerét megváltoztattuk volna. Az épület volumene a padlástér egy részének gépészeti térré való átépítésével növekedett.

A meglévő főlépcsőházat, mint az épület legértékesebb részét felújítottuk, a hátsó melléklépcsőház elbontott részét pótoltuk. Az udvar korábbi üveg lefedését korszerű, alacsony hajlásszögű üvegtetőre cseréltük.

Az emeleti szinteken sajnos nem sikerült megőrizni az eredeti kapcsolt gerébtokos, bélletborításos nyílászárókat, helyükre az utcai homlokzaton az eredetivel egyező díszítésű és színű egyrétegű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárók, míg a belső udvarban – költségcsökkentés miatt – műanyag ablakok kerültek beépítésre. Az árkádra néző homlokzaton kétszintes alumínium portálok készültek. A felújítás és funkcióváltás megvalósítása során a megörökölt épület megfeleltetése a mai tartószerkezeti, épületszerkezeti, akusztikai, tűzvédelmi követelményeknek jelentős erőfeszítést igényelt. A Hostel belsőépítészeti tervezését irodánktól független megbízás alapján orosz belsőépítészek végezték.

Összességében elmondható, hogy az épület Rákóczi útra néző homlokzatának felújítása európai színvonalú, köszönhetően a megvalósításban résztvevőknek és a kerületi Önkormányzat rendeleti támogatásának. Budapest ezen városszerkezeti tengelye a jármű közlekedés hatása, az épületek állapota, a gyalogos zóna esztétikai megjelenése szempontjából a belváros legsűrűbb és legelhanyagoltabb része. A már sokat emlegetett forgalomcsillapítás, az egykor volt villamosközlekedés helyreállítása, a fásítás, a járdák szélesítése és ennek eredményeként az árkádosítás megszüntetése lehetővé tenné az épületek földszintjének és mezzanin szintjének eredeti helyreállítását is.  

Mikó László és Szántó Tibor