Pályázatok/Magyar

Keszthely balatoni központjának fejlesztése 2020

2020.11.03. 11:19

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata nyílt, titkos pályázatot hirdet Keszthely központjának fejlesztésére. A pályázaton 40. életévet be nem töltött, építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettséggel rendelkező személyek indulhatnak. 

A pályázat tárgya, célja

Keszthely Balaton felőli megközelítésének helyszíne a kikötő és a móló környezete, melynek jelenleg a városi strand és a sportpálya is részét képezi. Ezen a kiemelt jelentőségű területen egy magas szintű szolgáltatást nyújtó, multifunkcionális együttes (strand, wellness, szórakoztató kereskedelmi és más egységek) létesítését tartja szükségesnek Keszthely városa.

Ez a fejlesztés, mint a város középtávú (10-15 év) fejlesztésének egyik legreálisabb eleme szolgál a pályázat alapjául. Ebben a fázisban a városnak nem áll rendelkezésére részletes tervezési program a tervezett szolgáltatásokat nyújtó létesítmények tervezéséhez. Ezért olyan komplex, építészeti-tájépítészeti feltáró tanulmányterv készítése célszerű, amely jó alapul szolgál a fejlesztéssel kapcsolatos további döntések meghozatalához.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, valamint a részletes tervezési programnak virtuális helyszínt nyújtó Keszthely Város Önkormányzata nem kapcsolja jelen felhívást bármely további tervezéshez, kivitelezéshez, vagy közvetlen megvalósítás céljához.

A pályázat előzményei

Keszthely a Balaton-parti települések között az egyetlen, amely városként gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Ennek folyománya, hogy archaikus arculatú belvárosát átszelő sétálóutcája összeköthet egy gótikus templom által uralt főteret, mint szakrális központot, egy európai értékű barokk kastély együttessel, mint világi központtal. A főtér mai megjelenése a 2015-ben befejeződött rekonstrukció eredménye, a kastély és környezete a folyamatos felújításnak köszönhetően a teljes megújulás szakaszában van.

Ugyanakkor a városnak, mint üdülővárosnak, harmadik legfontosabb része, a Balaton-part, jelenlegi állapotában az előző két egységtől színvonalában és építészeti minőségében elmarad. A városi strand sem megközelítését, sem elrendezését – funkcionális kínálatát – tekintve nem állja a versenyt a Balaton más potentált fürdőhelyeivel, és nem méltó a város múltjához, regionális jelentőségéhez.

Ezért a város elsőrendű célja és feladata, hogy Balaton-parti területe e legexponáltabb – központi – zónájában olyan fejlesztést valósítson meg, mely úgy a város lakói, mint a jelentős idegenforgalom számára, négy évszakon át tartó, vonzó szolgáltatást kínál a szabadidő eltöltés, a wellness szolgáltatások, és a vendéglátás terén. A fejlesztés megvalósításánál lényeges szempont, hogy nemcsak a 25 ezres lélekszámú város, hanem a közel 80 ezer lelket számláló vonzáskörzet igényeinek is, kiemelkedően magas színvonalon meg kell felelni.

Nem elhanyagolandó körülmény, hogy a nyári hónapokban a fejlesztés eredményeként, a rendelkezésre álló szolgáltatást igénybe vevők száma akár háromszorosa is lehet az egyéb időszakokhoz képest. Ez a tény, túl azon, hogy jelentősen terheli a városi infrastruktúrát, a szolgáltatóktól is nagyfokú rugalmasságot, dinamikus flexibilitást igényel. Ennek a kihívásnak a szabadtéri, illetve fedett funkciózónák megfelelő építészeti kialakításával lehet eleget tenni. (Természetesen abban az esetben, ha az üzemeltetés módja is alkalmazkodni képes az időben markánsan változó körülményekhez.) A kiíró mindennek megfelelő javaslat készítését tűzi ki a pályázat céljául.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévet be nem töltött, építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettséggel rendelkező személyek.

A Bírálóbizottság

A Bírálóbizottság elnöke: Nagy Bálint, Keszthely Város polgármestere
A Bírálóbizottság társelnöke: Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl-díjas építész, a Nemzet Művésze, az MMA rendes tagja
A Bírálóbizottság szakmai titkára: Riedl Tamás építész, Keszthely Város főépítésze

A Bírálóbizottság tagjai:
Balázs Mihály Kossuth- és Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, az MMA rendes tagja
Balogh Balázs Széchenyi- és Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, az MMA Köztestületének tagja
Jankovics Tibor Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja
Kurucz Szabolcs építész, az MMA Köztestületének tagja
Salamin Ferenc Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja

A pályázat ütemezése és benyújtása

A pályázat meghirdetése: 2020. október 30.
A pályázati helyszín bejárása: 2020. november 12.11:30 órától indulás a keszthelyi vasútállomás épülete elől
Pályázattal kapcsolatok kérdések elküldése: 2020. november 15.
Pályázattal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok megküldése: 2020. november 20.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11.
Pályázatok bontása: 2021. január 2-től
Eredményhirdetés: előreláthatóan 2021. január 21.

A díjazás mértéke

A pályázók és a pályaműveik „díjban", „elismerésben", illetve „kiemelt elismerésben" részesülhetnek. A pályázati felhívás alapján minden pályázó csak egyetlen pályázatot nyújthat be, amelyre legalább bruttó 250 000 Ft, legfeljebb bruttó 1 500 000 Ft összegű díjazás állapítható meg.

További információ

A pályázat teljes kiírása az MMA honlapján érhető el.

MMA