Épülettervek/Középület

Józan funkcionalitás - Tapolcai Járásbíróság és Tapolcai Járás Ügyészség tervpályázat

2017.12.11. 13:50

Juhász Kristóf Attila, Pék Elemér és Gál Róbert (Fiatal Építészek Műhelye) beadott pályaművében arra törekedett, hogy az igazságszolgáltatásról kialakult képet az ítélkezés és büntetés szigora helyett a jogbiztonság megnyugtató érzése határozza meg. A Bíráló Bizottság a pályaművet megvételben részesítette.

Gondolatok a funkcióról

Az igazság keresése az ébredt ember legősibb motivációja. A közös igazság –akár megállapodáson, akár tapasztalaton alapszik – a közösségek létrejöttének és megmaradásának alapja. Az igazságszolgáltatás pedig a közösségi lét egyik legfontosabb pillére, mely egyszerre védi a társadalmat és az egyént. Tervünket ez a védelem motiválta: szeretnénk, ha az igazságszolgáltatásról kialakult képet az ítélkezés és büntetés szigora helyett a jogbiztonság megnyugtató érzése határozná meg.Gondolatok a helyszínről

A tervezési terület egy nagyon izgalmas, feszültségekkel teli pozícióban van: a falusias és kisvárosi beépítés határán áll, két, a környezethez képest hatalmas épületegyüttes – a kórház és a szálloda - tőszomszédságában. A környezethez való illeszkedés a környezet vegyes léptéke és még vegyesebb építészete miatt ebben a helyzetben csak önkényes lehet. Mi a meglévő bírósági épületet, annak kisvárosi léptékét és középülethez méltó, magabiztos arculatát választottuk referenciapontnak.Gondolatok a beépítésről

Koncepciónk lényege, hogy a bővített bíróság és az önálló ügyészség együttállása határozzon meg egy egységes építészeti arculatot, de a két épület külön-külön is értelmezhető legyen, mindkettőnek legyen önálló karaktere. A bíróság bővítése a leromlott műszaki állapotú, elbontandó épületszárny helyére kerül a jelenlegi beépítéshez hasonló, L-alakú tömeget képezve.
Az ügyészség új épületszárnyát az északi telekhatárra terveztük. Ennek oka, hogy a lehető legtöbb használható teret hozzuk létre, s ezzel a megoldással senki sem veszít, hiszen sem tájolási, sem akusztikai szempontból nem lenne jó a kórház kertje felé ablakokat nyitni, a kórházra jellemző pavilonos beépítést pedig az általunk képzett tűzfal nem bántja. Az ügyészségi épület a Köztársaság tér felé egy kolonnád sorral egészül ki, mely a megérkezés „terét” egyszerre köti össze és egyszerre választja le a köztérről. A két L-alakú épület összefordulva egy kertet ölel körül. Ez a kert a megérkezés helye, innen tárul fel mindkét épület. Számunkra ez a kert a biztonság metaforája.

Juhász Kristóf Attila, Pék Elemér, Gál Róbert

 

 


 

Részletes bírálat (részlet a zárójelentásből)

A pályamű alapgondolata az egységes, keretes beépítés, melynek bejárati fő homlokzatát a keleti oldalra, a Köztársaság tér felé helyezi át, és oszlopsoron nyugvó széles előtetővel teszi ünnepélyessé. A város szövetében azonban, jelenleg a közterületek közül még az Ady Endre utca számít előnyösebbnek, kiépítettebbnek.

Az ügyészségi épületrész északi telekhatárra helyezésével szélesebb, kellemes arányú belső udvar jön létre. A nagyvonalú előtető jó építészeti gesztusnak számít, karakteres homlokzatot hoz létre, mely tükrözi a mögöttes funkciót. Az áthaladás után azonban maguk a bejáratok már eltolódtak, nem kapcsolódnak szervesen hozzá. A parkoló nyugati, zárt udvarba helyezésével az ügyészségi dolgozók csak az épület megkerülésével jutnak a munkahelyükre, ahol egyébként is kisebb az ügyfélforgalom.

A bővítésen alkalmazott magastető a tömegeket szerencsésen egy egységbe fogja. A meglévő eklektikus épület nagy belmagasságú szintjeit az új keretrészen is körbe viszi, ami a mai gazdasági, energia racionalizációs követelmények mellett hátrányos megoldás. Az új épületrészek építészeti megformálása talán túlságosan is visszafogott, az anyaghasználatával próbálja a középületnek „kijáró” hangsúlyt megteremteni.

A belső funkcionális kialakítás jól szervezett, átlátható, racionális. A tárgyalók előterei azonban a szűk folyosók maradtak, ebben tehát nem hoz igényes térkapcsolatokat, új megoldást. A büntető tárgyalónak sem biztosít alternatív bejáratot. Szerencsésen a meglévő eklektikus épület utcai szintjeire továbbra is az oda kívánkozó, nagyobb helyiségeket sorolja, tárgyalókat, nagyobb irodákat, oktatótermet.

A Bíráló Bizottság a pályaművet megvételben részesíti.