Épülettervek/Lakóépület

Hömpölygő rózsadombi panoráma - a LAB5 architects terve

2016.11.15. 11:30

Elmosódó kontúrok, folyamatos változásban lévő homlokzat, izgalmas színdinamika jellemzi a LAB5 architects Rózsadomb Panoráma Projekt tervpályázaton díjazott koncepcióját. A volt SZOT szálló nehézkes és gigantikus tömegét olyan építészeti eszközök tárházával teszik befogadhatóvá és emblematikussá, mely nem rejti el a ház méretét, de nem is akarja erőltetni megjelenését.

Rózsadomb Panoráma Projekt Tervpályázata

Beépítési javaslat

Igazodva a Kiíró kéréséhez, a pályázati kiírásban ismertetett épülettömeget, épületszerkezetet és lakásalaprajzi kiosztást adottságnak tekintettük. Az épület homlokzati struktúrájára kerestünk olyan megoldást, amely az épület funkciója és helyszíne alapján elvárt és indokolt. Az erkélyek a maximálisan beépíthető kontúrt követik, azon sehol sem lépünk túl. A garázs tetejére a belső kerttel összhangban felülvilágítókat terveztünk.

A kertet az eredeti terepviszonyok adottságait felhasználva tervezzük kialakítani. Nagyméretű virágos, bokros mezők kialakításával, szabad, folyondáros geometriai mintákat követő, természetszerű elrendezésben, dimbes-dombos talajrendezéssel. Ugyanez a kert a változatos növény telepítéseivel felfut az oldalsó homlokzatokra és a tetőteraszokra is. A penthouse teraszokra és egyes erkélyekre vizes medencék, jacuzzik telepíthetőek, a még változatosabb megjelenés bujább növényzettel érhető el.

 

Homlokzat - építészeti koncepció

A meglévő (visszaépülő) épülettömeg léptéke erősen elüt a környező beépítéstől, azonban koránál fogva, már hozzá tartozik a városképhez.
A nehézkes és gigantikus tömeget olyan építészeti eszközök tárházával kívánjuk befogadhatóvá és emblematikussá tenni, mely nem tagadja le a ház méretét, de nem is akarja erőltetni megjelenését.

Három eszközhöz folyamodtunk:

  1. elmossuk a ház kontúrjait
  2. a ház belső logikájánál fogva, nagy gesztussal (posztamens), vízszintesen tagoljuk a tömeg város felőli nézetét 
  3. a homlokzatot a környezethez illeszkedő színekkel, sőt anyagokkal alakítjuk ki
1. Elmosódás, feloldódás

Igyekeztünk az épület megjelenését úgy megfogalmazni, hogy az a környezetébe szervesen beágyazódva inkább visszavonuljon, eltűnjön, visszahúzódjon. Ez a magatartás a lakó funkció miatt indokolt, komfortot ad az itt lakóknak, míg a városlakók számára a nyugodt látványt biztosítja. Ezt az elmosódást olyan külső erkély-korlát-árnyékoló struktúrával értük el, amelyek a meglévő épület körül vízszintes rúdelemekből alkotnak három dimenziós „félteret”. Az erkélyek dinamikusan váltakoznak, ám gazdaságosan megépíthető alaprajzot tartva kétféle elrendezés váltakozásával.

Az árnyékolás leengedhető redőnnyel történik, ettől a homlokzat folyamatosan változó, hömpölygő dinamikát kap. A lakások erkélyei között vízszintes elemekkel sűrű, magas elválasztó falat alakítottunk ki, hogy megakadályozzuk a szomszédos átlátást. Ez a rúdszerkezetből álló struktúra az épület tetejére is felkúszik korlátok, pergolák, előtetők formájában.

Az így kialakuló korlát-elválasztófal-árnyékoló-pergola struktúra az épület körül olyan „felhőt” alakít ki, amely az épület konkrét éleit elmossa, meghatározhatatlanná teszi, ezáltal a ház nehézkes tömege könnyedebbé válik, a zárt kubus tagolódik és a környezetébe oldódik.
2. Kő talapzatból kinövő organikus entitás

A meredek terep és az abba besüllyedő épület viszonyából, az alsó két szint eltérő funkciójából (wellness és parkoló) adódik, az alsó két szint másféle építészeti karaktert kell, hogy kapjon, mint a felsőbb szintek. A meredek terepre telepített épület karaktere úgy válik kiegyensúlyozottá, hogy az alsó két szint egy posztamens, mely keményen, szűkszavúan, de elegánsan áll a hegyen. Ebből a kemény talapzatból nő ki az 1. pontban kifejtett lombkoronaként terebélyesedő organizmus, az első és emeleti szintek csokra.


3. Camouflage

Az 1. pontban említett elmosódó, fedett-nyitott térstruktúra színével, textúrájával történő játékkal a környezetbe olvadás hatása még jobban fokozható. A térstruktúra színezéséhez egy olyan színtanulmányt készítettünk el, amely azt mutatja be, milyen lenne az építési terület jelen ház nélkül, a környező beépítés megismétlésével. Az így kapott fiktív képet absztraháltuk és projektáltuk rá az épület homlokzatstruktúrájára. Ezáltal olyan rejtőzködő maszkkal ruháztuk fel a házat, amelytől az a környezetével még nagyobb összhangban van, ugyanakkor az ottlakó felhasználó szempontjából is izgalmas és kellemes színdinamikát és anyaghasználatot tesz lehetővé.

Ennek a maszknak az anyagbeli megjelenése megoldható az építési anyagok differenciálásával. Fém, fa, kő, beton, kerámia, élő növény futtatás stb változatos alkalmazásával. Az erkélyek helyenként lamellás térelválasztóval nyernek intimebb teret, melyre fixen telepített növényzet fut fel. Ez a növényzet az évszakok változásával a növényzet is változik, hasonlóan a környezet növényeihez, így az épület dinamikusan alkalmazkodik a mindenkori környezetéhez. 

 

Szerkezeti és alaprajzi kialakítás

A megtervezett épület szerkezetéhez igazodva csak apró változtatásokat kellett végeznünk. A homlokzati erkélyek konzolos vasbeton lemezek hőhíd megszakítóval beépítve. Az erkélyek minimum 5x3 m méretűek (a kisebb lakásoké minimum 4x2,5 m), a dunai panoráma déli oldala felé haladva az erkély kinyúlás egyre nő, a 3 m-nél mélyebbeket acélhuzal vagy acélrúd gyámolítással lehet megerősíteni, amely az árnyékoló-korlát struktúra hálózatába beleillik.

A penthouse lakások alaprajzán némileg változtattunk. Az udvar felé néző lépcsőházi helyiségeket a lakásokhoz csatoltuk, loggiákat kialakítva, illetve az udvari homlokzaton további erkélyeket helyeztünk el. A penthouse szint dunai homlokzatába enyhe tagolást építettünk, illetve a tetőteraszok és felépítmények magasságának változtatásával tovább tagoltuk a legfelső szint tömegét. Az otthonokban üvegezett pációkat alakítottunk ki, amelyek egyrészt a mély lakások belsejébe is juttatnak napfényt, illetve itt lehet felközlekedni kültéri lépcsőn keresztül a tetőteraszra is. Ahhoz, hogy a földszinten és a -1. szinten is elférjenek a 3 m mély erkélyek az épület mélységét 40 cm-rel meg kellett növelnünk, de így is beleférünk a területen meghatározott beépítési százalékba.


 

Energiagazdálkodási koncepció

A kiírásban szereplő gépészeti követelményeket megoldhatónak látjuk. A hővisszanyerős légtechnika és napelem elhelyezésének sincs akadálya. A napelemeket igény szerint a lépcsőházi tömegek tetején lehet elhelyezni. Az összes homlokzati felületet a lehető legnagyobb üvegfelülettel látnánk el, megfelelő hang és hőszigetelésű nyílászárókkal, ahol csak lehet, a tokszerkezet minimalizálásával. Ezen üvegfelületek előtt motorosan és egyenként szabályozható külső lamellás árnyékolót helyeznénk el, amely helyenként az erkélyek külső síkján is elhelyezhető.

A növényzet és vizes medencék telepítése az épület közvetlen mikroklimatikus környezetén is javít, sőt a növények segítenek az árnyékolásban és a hideg elleni hőszigetelésben is.

LAB5 architects