Közélet, hírek

Hol az értékvizsgálat?

2009.01.30. 12:20

A belső-erzsébetvárosi műemléki értékvizsgálat nyilvánosságra hozatalát követeli a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól a Nagydiófa utca 8. szám alatti historizáló épület lebontása ellen küzdő civil egyesület.

A belső-erzsébetvárosi műemléki értékvizsgálat nyilvánosságra hozatalát követeli a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól a Nagydiófa uca 8. szám alatti historizáló épület lebontása ellen küzdő civil egyesület. A teljes védett negyedre kiterjedő tanulmány eredményeit be kellett volna építeni az új kerületi szabályozási tervbe, azonban az egyesület szerint az anyagot „titkosították”. A zsidónegyed bontása évek óta a magyar műemlékvédelem legtöbbet vitatott, konfliktusos ügye. Közöljük a Nagydiófa Egyesület nyílt levelét.Tisztelt Elnök Úr!

2008. február 21-ére elkészült a KÖH Műemléki Tudományos Intézetének 12 tagú kutatócsoportja által elvégzett telkenkénti műemléki értékvizsgálat a Belső-Erzsébetváros nagy részét kitevő régi pesti zsidónegyedre vonatkozóan. Az értékvizsgálat, mint tudományos vizsgálati munkaanyag, alapul szolgált a főváros és a VII. kerületi önkormányzat együttműködésében készített, Belső-Erzsébetvárosra vonatkozó rehabilitációs szabályozási tervnek. A régi pesti zsidónegyed részét képezi a budapesti műemléki jelentőségű (MJT 7/2005 (III. 1.) NKÖM r.) és az UNESCO által világörökségként elismert területnek.

A telkenkénti értékvizsgálat eredményét képező tanulmányt (az összefoglaló leírást és a házankénti adatlap-gyűjteményt) 2008. február 21-ére készítette el a kutatócsoport, és 2008. február 22-én mutatta be az új szabályozási terv előkészítésén dolgozó, Beleznay Éva mb. fővárosi főépítész által vezetett szakmai bizottságnak. Ferencz Zoltán, a KÖH Műemlékvédelmi Felügyelőségének akkori igazgatója arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az anyagot még aznap eljuttatják a VII. kerületi önkormányzat polgármestere részére.

Az értékvizsgálat anyagának, eredményének, javaslatainak a megegyezések szerint kötelezően be kellett volna épülnie az új szabályozási tervbe. Hiszen Elnök Úr és Hunvald György polgármester úr – a nyilvánosság tájékoztatása érdekében - 2007. decemberében a legkülönbözőbb sajtó fórumon nyilatkoztak arról, hogy az értékvizsgálatot beépítik a készülő rehabilitációs szabályozási tervbe. Ezek alapján feltételezhető volt, hogy Ön szerint is a telkenkénti értékvizsgálat előírásainak/javaslatainak beépítése nyújtott volna igazán érdemi garanciát a negyed épített örökségének megóvására, és kiszámíthatóságot a lakosság és a beruházók, továbbá az építési ügyekben eljáró jogalkalmazó hatóságok számára.

Az értékvizsgálat azonban – érthetetlen módon – nem került a szabályozási tervbe, sőt mondhatjuk azt is, hogy „eltűnt”. Ugyanis a 2008. június 6-án megtartott egyeztetési tárgyaláson arra a kérdésre, hogy hol van az értékvizsgálat, a tervező és a főépítész válaszában arra hivatkozott, hogy a KÖH nem küldte meg. A KÖH-nek az ott jelenlévő képviselője válasza, pedig az volt, hogy ő sem tudja, hol van, ő is kérte.

Az Étv. és a kulturális örökségvédelmi törvény alapján a Belső-Erzsébetváros nagy részét kitevő régi pesti zsidónegyed védelme közérdekű örökségvédelmi ügy, amelynek érvényre juttatásában mindenki köteles részt venni.

A közérdekű adatokba való betekintést kötelezően lehetővé kell tenni.

Mindezek, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 19.§ és 20.§ alapján a Nagydiófa Egyesület, mint belső-erzsébetvárosi örökség-, természet- és érdekvédelmi szervezet nevében, valamint belső-erzsébetvárosi lakosként, magánemberként, az itt élő lakosság, valamint a kulturális örökségért aggódó valamennyi állampolgár nevében is kérjük, szíveskedjék betekintést engedni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemléki Tudományos Intézete kutatóinak Belső-Erzsébetvárosban 2008. év elején végzett értékvizsgálata alapján 2008. február 21-ére elkészült tanulmány teljes anyagába (mind az összefoglaló leírásba, mind a házankénti adatlapok gyűjteményébe), mint közérdekű adatba.

Tisztelettel:

Szalai Tamás elnök
dr. Bakó Katalin titkár
Horváth Balázs elnökségi tag
Nagydiófa Egyesület
1072 Budapest, VII., Nagydiófa utca 5.