Pályázatok

Fluencies International Arhitext Festival - pályázati felhívás

2011.05.17. 11:05

Immár negyedik alkalommal rendezik meg 2011 októberében az Arhitext Fesztivált és az ehhez kapcsolódó Fluencies kiállítást Temesváron. A kiállítás katalógusa számára Kelet-, Közép-, és Délkelet-Európa kortárs építészetét bemutató elméleti írásokat várnak a szervezők. A tanulmányok beküldési határideje 2011. május 20.

Az Arhitext Design Foundation, az Arhitext magazin kiadója pályázatot hirdet tanulmányok írására a Fluencies kiállítási katalógus számára. A kiállítás az immár 4. alkalommal megrendezett Arhitext Fesztiválhoz kapcsolódik, amelynek 2011 októberében a romániai Temesvár ad otthont. Az esemény a Romániai Építészek Szövetsége, a bukaresti Ion Mincu Építészeti és Várostervezési Egyetem, valamint a temesvári Műszaki Egyetem támogatásával valósul meg.

A Fluencies 2011 kiállítás kurátorának gondolatai
Létezik-e ma még a "Kelet"? Szükséges-e továbbra is "Nyugat"-ról beszélnünk? Még mindig érvényesek a hidegháborús időszak elnevezései? Lehetséges-e, hogy éppen az integráció kényszerítő ereje okozta mindezt - egy politikai közösségben és különösen egy gazdaságilag globalizált világban -, több mint két évtizeddel a berlini fal leomlása és a vasfüggöny felszámolása után? Vajon meg tudjuk-e könnyen ragadni az egész terület történelmi és kulturális különlegességét? Lehetséges-e, hogy véletlenül - éppen ezen félreértések és hangsúly-eltolódások révén - a történelem nem állt meg, így a Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa által képviselt sokszínű régió - immár több mint két évtizede a kollektivizmusból a kapitalizmus felé átmenet időszakában - boldog szegénységben él?

Viharos történelmünk miatt jelenünk a múltunknál jóval gazdagabb, mint Európa más területein. A kollektív értelmezések sokfélesége és különbsége nem feltételezi önmagában némelyek mások feletti uralkodását. Jelenleg egyre inkább főként Nyugatról beszélünk, a modernitás nosztalgiájáról, a poszt-imperialista és poszt-gyarmati rekurzió szükségességéről - a modernitás felé. Egy jövőbe tekintő, nem retrospektív nosztalgiát emlegetünk. A modernitás - úgy tűnik - többé nem lesz korszerű, sem újraéledő - a posztmodern korszak után -, de Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európára jellemző másodlagos, "alsóbbrendű", származtatott, marginális, "könnyű" modernitások előtt vannak még lehetőségek, amelyek nem csak a Nyugat uralkodó, elnyomó homogenizáló szelleméből táplálkoznak.

A Fluencies kiállítás révén mindenkit szeretettel hívunk Temesvárra, egy hagyományosan sokszínű városba, hogy együtt rajzoljuk meg a jelenlegi tendenciák, mozgalmak és kommunikációs csatornák térképét, amelyek Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa kortárs építészetének "olvasztótégelyét" alkotják. Együtt gondolkodásunk célja az emberi mérték újrafelfedezése, egy érzékeny, egyszersmind erkölcsi, felelősségteljes és fenntartható mikro-építészet keresése, végső soron egy új építészeti humanizmus megteremtése.

A kiállításról
A Fluencies kiállítást az Arhitext Design Foundation szervezi azzal a céllal, hogy bemutassa a kelet-, és közép-európai országok különleges és egyedi építészetét - egy olyan építészetet, amit nem szükségszerűen nyomaszt a történelem súlya, hanem inkább a könnyed kortárs megközelítések jellemzik. Nemcsak a könyvekben és folyóiratokban megjelenő nagy épületeket, hanem a kevésbé ismert példákat is be kívánjuk mutatni, amelyek jól tükrözik a helyi megközelítés jellegzetességeit,  a globális stílus apró árnyalatait. Ezért folytatjuk az immár négy évvel ezelőtt megkezdett kutatásunkat, amelynek során minden évben az Arhitext magazin legalább egy számában ezen régió kortárs építészetét mutatjuk be. Az eddig megjelent példányokban az alábbi országok szerepeltek: Magyarország (2006/8), Törökország (2007/6), Szerbia (2007/8), Csehország és Ausztria (2008/8-9), Oroszország (2009/7) és Szlovénia (2010/7). Ezen tanulmányok választott témái fény deríthetnek a kelet-, és közép-európai országok különleges, néha alig ismert építészeti áramlataira.

A pályázat célja
A felhívás célja az új ötletek és vélemények megismertetése, közkinccsé tétele. Az egész esemény a jelentős és értékes építészeti példákról és az építészeti diskurzus sokszínűségéről, gazdagságáról szól. Lehetőséget kínálunk mindazon kritikusok, teoretikusok, filozófusok, szociológusok, professzorok és építészek számára - akiknek szívügye az építészet -, hgy bemutathassák a kelet-, és közép-európai országok kortárs építészetét.

A katalógus
Az önálló könyvként megjelenő katalógust a kiállítás kísérőjeként képzeltük el. Nem csak építészeti projekteket kívánunk bemutatni benne, hanem az építészet regionális kötődésének problémáira és ezeknek az építészetet befolyásoló hatására is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni. A katalógusban szereplő projekteket egy másik pályázat alapján választjuk ki és ezeket a mai kelet-, és közép-európai építészetről szóló elméleti írásokkal együtt mutatjuk be. A szövegek egy részét a régió különböző országaiból felkért építészetkritikusok írják, a többit pedig ezen felhívás alapján választjuk ki.

Részvételi feltételek
Pályázhatnak építészet-, vagy művészet-kritikusok, professzorok, filozófusok, teoretikusok, szociológusok, továbbá írói vénával rendelkező építészek, az alábbi kelet-, vagy közép-európai országokból: Albánia, Ausztria, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Görögország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldávia, Németország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.

Egy pályázó több írással is pályázhat - amelyek terjedelme nem lépi túl a kiírásban foglaltakat -, de mindegyiket önálló nevezésként kell elküldenie. Az Arhitext Design Foundation legkésőbb két munkanapon belül visszaigazolást küld email-ben. Ennek elmaradása esetén kérjük az anyagot újra elküldeni. Minden nevezést kizárólag digitálisan lehet beküldeni. Nagy fájlméret esetén használható bármilyen fájlküldő oldal (pl. www.yousendit.com, www.wetransfer.com).

Formai követelmények
A beküldött anyag hossza legfeljebb öt gépelt oldal lehet (fotókkal és hivatkozásokkal együtt), mintegy 20.000 karakter, szóközökkel együtt (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus). Az első oldalon szerepeltetni kell a szerző nevét, a tanulmány címét és absztraktját. Az első oldalt nem kell számozni, az absztrakt hossza legfeljebb 200 szó lehet. A pályázónak a tanulmányhoz önéletrajzot is kell csatolnia, bemutatva benne ezen a területen nyert tapasztalatait és tevékenységének bármely érdekes részletét, legfeljebb hét oldalon keresztül.

A tanulmányhoz csatolni kívánt illusztrációk esetében az alábbi szabályok érvényesek: minden fotó JPG vagy TIFF formátumú legyen, minimum 350dpi felbontású és 1 MB méretű. Bármilyen műszaki jellegű illusztrációt PDF vagy EPS formátumban kérünk benyújtani. A fotóknál minden esetben fel kell tüntetni azok készítőjét, a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdéseket a pályázónak kell rendeznie. Az anyag elküldésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy megjelenhessen az esemény számára létrehozott internetes oldalon, a katalógusban és a kiállításon - amennyiben az anyag a kiválasztottak közé kerül.

A nyertesek kiválasztása
Bogdan Ghiu, az esemény kurátora a zsűri tagjaival együtt nézi át a beérkezett anyagokat és mindegyik országból legalább egyet kiválaszt. A kiállítás katalógusában 5-7 tanulmányt közölnek, a többit pedig az esemény internetes oldalán. Ezen írások kivonatait a Fluencies kiállítás tablóin is szerepeltetik.

A kuratórium tagjai
Bogdan Ghiu romániai író, költő, esszéíró és fordító, számos díj tulajdonosa

Arpad Zachi - építész, az Arhitext magazin főszerkesztője és társalapítója, a bukaresti Ion Mincu Építészeti és Várostervezési Egyetem professzora, várostervező irodát tart fenn Bukarestben

Mihai Pienescu - romániai építész, az Arhitext magazin rangidős szerkesztője és társalapítója, építészirodát tart fenn Párizsban Mihai Pienescu architecte d.f.a.b. néven, a bukaresti Ion Mincu egyetem küldötte.

Livia Ivanovici - építész, az Arhitext magazin fiatal szerkesztője, az Arhitext Desgin Foundation által szervezett két nemzeti építészeti kiállítás kurátora, a Studio Basar munkatársa, valamint Alina Serban mellett kurátor az 53. Velencei Biennáléra tervezett romániai pavilon elkészítésében.

Malina Contu - művészettörténész,  az Arhitext magazin rangidős szerkesztője, a bukaresti Ion Mincu  Építészeti és Várostervezési Egyetem Elméleti Tanszékének meghívott professzora, a Romániai Nemzeti Művészeti Múzeum Európai Művészeti Osztályának kurátora.

Ionot Butu - építész, az Arhitext magazin fiatal szerkesztője, az Arhitext Design Foundation által szervezett Rintala-Eggertsson kiállítás kurátora, a "Bukarest fejlődése" című könyv szerkesztője, amelynek szerzője Andrei Panoiu építész és várostervező volt.

Sabin Bors - filozófus, az Arhitext magazin fiatal szerkesztője, Kolozsváron élő és dolgozó független kutató, művész és fordító, kortárs filozófiával, közterekkel, építészettel, politikával és művészettel foglalkozik.

Határidők
A beküldött írásoknak 2011. május 20-án délig (GMT+2) kell megérkezniük a festival/kukac/arhitext.com email-címre.

A kiválasztott tanulmányokat 2011. június 20-án hozzák nyilvánosságra.

A katalógust 2011. október 7-9 között mutatják be.

További információk
Fluente

Kapcsolat
Elena Tarcuta
Asistent marketing
Fundatia ARHITEXT design

Tel.: 031 104 1178
Email: arhitext/kukac/gmail.com