Épületek/Középület

Fémangyalka vigyázza a házat - Szekszárdi Kórházbővítés

2014.10.15. 14:00

2006 végére készült el a Balassa János Kórház Műtő és Diagnosztikai Épülete. Néhány évvel később a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programok lehetőséget adtak az épület bővítésére valamint a kórház tömbkórházas magjának kialakítására. Dr. Kiss Zsolt István, Szathmáry Zsolt és munkatársaik munkája.

2009-10-ben készült terveink alapján az épület északi oldalához kapcsolódik az új Sürgősségi Betegellátó Osztály, majd 2010-11-es terveink alapján felépült az új Hotelszárny és a sürgősségi osztály feletti ráépítésben a kórház meglévő intenzív osztályának bővítése vált valóra.

Beépítés

Az épület elhelyezésénél és tömegalakításánál figyelembe vettük a helyi építési szabályzat adta lehetőségeket, a környezeti adottságokat, a használók jelenlegi és leendő igényeit is. A tervezési területet behatárolta az Ybl Miklós utca és a Béri Balogh Ádám út, illetve a kórház meglévő - megmaradó „lila épülete”, valamint figyelmet kellett fordítani arra is, hogy a belső udvar szemközti homlokzatai között megfelelő távolságot tarthassunk.

A meglévő műtő diagnosztika épület (szerelőszint + mélyföldszint + földszint + első emelet + második emelet) részben magastetős kialakítású, melynek északi oldalához teljes szélességében csatlakozik egy körülbelül 17 méter széles rész hozzáépítésével az új sürgősségi osztály. A lejtős terület miatt az épület keleti oldalán a mélyföldszinten egy fedett nyitott tér alakul ki, mely a kültéri légtechnikai berendezések elhelyezésére szolgál. Az új hotelépület párhuzamos a műtő diagnosztikai épület keleti homlokzatával és a két épület közlekedőrendszerét egy új híd köti össze. A lejtős terepviszonyokból adódóan a hotelépület egy új bejárati szinttel is rendelkezik, így a Béri Balogh Ádám utca felől szintben közelíthető meg. A hotelépület mélyföldszintje a kórház belső udvarából akadálymentesített lépcsővel és felvonóval is elérhető, illetve rámpa biztosítja a gazdasági feltöltés lehetőségét.

Alaprajzi funkcionális kialakítás

A hotelépület funkcionális felépítését meghatározza, hogy a sürgősségi osztály közlekedője folytatásaként egy belső közlekedőrendszer épül fel, ez szintben csatlakozik a hotelépület közlekedjéhez, amely tűzgátló előtérrel kapcsolódik a túlnyomásos lépcsőházhoz, illetve a műtő diagnosztikai épületbe vezető közlekedőhídhoz. Ezzel a közlekedőrendszerrel valósult meg az infrastruktúrális fejlesztés egyik célja: a tömbösítés.

A bejárati szinten elsősorban az ambulanciák és a kiszolgáló helyiségek, a mélyföldszinten a neurológiai mátrix ápolási egység, a földszinten a kardiológiai mátrix ápolási egység kapott helyet, míg a legfelső szinten az épületgépészeti helyiségeket alakítottuk ki. Igyekeztünk a bensőségesség, magánszféra és az emberi méltóság tiszteletben tartásához alkalmazkodó tereket alkotni és az áttekinthető alaprajzi-funkcionális rendszerrel a megfelelő betegbiztonságú környezet kialakítását támogatni. A flexibilitás jegyében választottuk a raszterrendet, amely az adottságokat is figyelembe véve általában 7,6 x 9 méter. Ehhez a raszterrendhez illeszkednek a födémek, amelyek nagyrészt COBIAX könnyített vasbeton szerkezettel készültek, amely már ennél a födémvastagságnál is jelentős súlycsökkentést tett lehetővé. A geotechnikai adottságok miatt az épület mélyalapozással készült, a belső válaszfalak pedig ugyancsak a flexibilitás jegyében gipszkarton válaszfal rendszerek. A padlóburkolatokat az előírások és a funkciók függvényében választottuk.

A tervezés során a környezettudatosság szempontjait folyamatosan figyelembe vettük. A 38 cm vastagságú Porotherm N+F falazatra még további hőszigetelést alkalmaztunk és az épület keleti oldalán átszellőztetett Eternit burkolati rendszer készült az érintett nyílászárók előtt mozgatható árnyékolással. A természetes megvilágítást lehetőség szerint minél több helyiségben biztosítottuk, korszerű épületgépészeti rendszereket terveztünk a gazdasági lehetőségek figyelembevételével, részben hűtött mennyezet, részben hűtött álmennyezet és kondenzációs gázkazán felhasználásával.

Tömegalakítás-homlokzatképzés

Az együttes tulajdonképpen három tömegből áll, melyek az építés három korszakát is jelképezik. A meglévő műtő diagnosztikai épület mellett a második a sürgősségi osztály és az egyszintes emeletráépítés tömege, a harmadik az ehhez oldalról csatlakozó, az Ybl Miklós utca új térfalát folytató, majd a Béri Balogh Ádám utcára átforduló elsődlegesen L-alakú hotelépület. A Béri Balogh Ádám utca felől az épület háromszintesnek tekinthető, részleges épületgépészeti tetőfelépítményével. Ezen az utcafronton a homlokzati sík több lépésben vált, részben funkcionális okokból, részben abból a célból, hogy az út és járdavezetés eltérő koordinátarendszerével harmonizáljon.

A sürgősségi osztályra kerülő új szint, a sürgősségi osztállyal együtt a főépület architektúrájához igazodik nyílászáró képzésében és homlokzati burkolótégla anyagválasztásában. Az L-alakú új hotelszárny alapvető belső udvari homlokzati karakterét a hőszigetelő rendszer törtfehér, vakolt felületei, a szürke Schüco alumínium lyukarchitektúra ablakok és az ezeket szalagablak jelleggel összefogó pasztellvörös eternitsávok határozzák meg. A nyílászárók elé a napterhelt oldalakon külső oldali homlokzati sík mögé szerelt fém lamellás árnyékoló rendszerek kerültek, a mögöttes hőszigeteléssel és minimális kiszellőzéssel ellátott eternit betétek az eltérő szélességű és kiosztású ablakelemeket szervezik az elsődleges homlokzati kompozícióvá.

Az alsó szinti szalagablak sávok pozitív lábazati anyaga a diagnosztikai főépületre való anyaghasználati utalásként szintén mögöttes hőszigeteléssel ellátott átszellőztetett téglaburkolat. A hotelépületet a főépülettel összekötő hídkonstrukció funkcionális feladatán túlmenően attraktív igényű épületelem is. Két vasbeton pilonkapuba függesztve valódi hídjelleggel kapcsolja össze az épületrészeket. Az L-alakú épületbővítés homlokzati karaktere a Béri Balogh Ádám utcai főhomlokzati fronton alapvető jellegét megtartva mutat gazdagabb formálású képet. A bejárati szinten a már megszokott téglaburkolat fut végig Schüco lyukablakokkal, de a felső két szintet többszínű mögöttes hőszigetelésű átszellőztetett Eternit burkolat szervezi egységes kompozícióvá. A funkcionális indíttatású homlokzati síkváltásokat térbeli vonalvezetésű világos keret foglalja össze, ebbe pedig a szalagablakoknál már alkalmazott pasztellvörös betétek sávjai kerültek. A két szint találkozásánál az üvegezés színhatásához közeli szürke sáv egészíti ki a kompozíciót. Az L-alakú épületbővítés úgy a diagnosztikai főépülettől, mint a sürgősségi épületrésztől eltérő, könyedebb karaktere a tágabb értelemben vett épített környezettel keres kapcsolatot, elsősorban a különböző megközelítési irányból feltáruló utcaképet kívánta gazdagítani.

A hotelépület kórház udvara felé nyíló bütühomlokzatán Adorjáni Endre szekszárdi iparművész homlokzati térkompozíciója kapott helyet, a hotelépület főlépcsőházában pedig színes porcelánkerámia burkolatból kialakított „életfa” jelképes ábrázolást sikerült megvalósítani.

dr. Kiss Zsolt István
építész vezető tervező