Pályázatok/Magyar

Evezőspálya céltornya 2016 – az MMA nyílt építészeti pályázata

2016.11.02. 12:46

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata 40 év alattiak számára meghirdetett pályázati felhívása egy ideális evezőspálya épített környezetének területfejlesztési koncepciójára született. Leadási határidő: 2017. január 24.

A pályázat tárgya, célja

A magyar kajak-kenu sport évtizedek óta a világ élvonalába tartozik. A világversenyeken és az olimpiákon elért sikerek eredményeképpen nemcsak a sportágat választók száma növekszik, hanem infrastrukturális háttere is dinamikusan fejlődik. Az elmúlt 15 évben a kajak-kenu egyesületek száma 66-ról 145-re emelkedett.

A versenyek rendezésére számos hazai helyszín épült, s ezek között olyan nemzetközileg is kiemelkedően jó adottságú pálya is van, ahol már világbajnokságot, világkupaversenyeket is rendeztek. Már biztos, hogy hazánkban – Moszkva és Duisburg mellett – 2018-ban újabb világkupaverseny lesz, amely méltó felvezetése lesz a szintén itt megrendezendő 2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak, és még előttünk áll a 2024-es Nyári Olimpiai Játékok megrendezésének lehetősége.

Ezt segítendő, egy teoretikus jellegű pályázat keretében várunk egy „ideálisra" elképzelt, a jövőben is jól használható evezőspálya épített környezetének területfejlesztési koncepciójára, valamint a versenyek rendezésére szolgáló létesítmények építészeti megfogalmazására tett gondolatokat és javaslatokat.

A fejlesztési koncepció kialakításánál követendő szempontok:

  • lehetőleg egész évben gazdaságosan üzemeltethető legyen (pl. edzőtábor);
  • további (vizes) sportág edzés-, illetve versenyhelyszíneként is szolgáljon: sárkányhajózás, kajakpóló, szörf, illetve duatlon, triatlon, quadratlon, sporthorgászat;
  • a vonzáskörzet oktatási intézményei számára is lehetőséget teremtsen a testnevelést gazdagító adottságaival.

Tervezési feladat

A létesítményfejlesztési program helyszínrajzi telepítése, a funkcionális kapcsolatok ábrázolásával és gyalogos, közúti forgalmi rend kialakításával M=1:500-as léptékben.

A Céltorony épület kidolgozása M=1:100 léptékben, 1:200-as részletességgel.

A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény (Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján az MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló – bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 6.350.000 Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.

A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 300.000 Ft, maximum 1.500.000 Ft bruttó összegű díjazás állapítható meg.

A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót „építészeti alkotás és annak terve" figyelembe véve, 40. életévét a pályázat benyújtásának 2017. január 24-ig be nem töltött építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyek nyújthatják be pályázatukat.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

Postai csomagként a pályaművek alábbi címre történő
feladási határideje 2017. január 24.
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. em.

A borítékon fel kell tüntetni „EVEZŐSPÁLYA CÉLTORNYA 2016"! Az ajánlott küldemény „feladó"–rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat" megnevezés szerepeljen!

Személyesen a pályázat az alábbi címre adható le:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. emelet
(bejárat a Deák Ferenc u. felől)
A személyes benyújtásra rendelkezésre álló időpontok:
2017. január 23. (hétfő) és 24. (kedd) 10.00–14.00 óra között.

 

A pályázat további részletei valamint a jelentkezési lap az alábbi honlapon érhető el.