Épülettervek/Középület

Cifra nóta, cifra malom - A tatai Cifra-malom átalakítási terve

2017.10.09. 10:12

A tatai Cifra-malom átalakítási terveinek elkészítésére 2016 elején kapott megbízást az L-Stúdió Kft. A tervezés során elsődleges szempont volt a meglévő épület tiszteletben tartása, eredeti formában történő megőrzése. Az új funkciók úgy lettek kialakítva, hogy használatuk közben minél több mindent megmutassanak az egykori malomépület értékeiből. 

A terv szerint a malomban három meghatározó funkció kapott helyet. A Váralja utcáról nyíló nagy belmagasságú malomtérbe egy többfunkciós rendezvényterem került, kisebb színházi- és zenei előadások megtartására alkalmas színpaddal és a hozzá tartozó mozgatható nézőtérrel. A malomnak a nevét is adó, míves faragott faszerkezetet megőriztük, a rajta kialakított galéria a nézőtér vertikális bővítését szolgálja. Ebből a térből az energiatermelés céljára működésbe hozott malomgépészetre is rálátás nyílik, amely előtt egy kiállítás kapott helyet, amely a malom történetét mutatja be.

 

 

A tóparti sétányról megközelíthető padlástérbe egy kávézó került, amit úgy alakítottunk ki, hogy az eredeti formában megőrzött tetőszerkezet látható legyen. A tető héjazata egy speciális kerámia lamellázásnak köszönhetően a fényt átengedi, kívülről mégis hagyományos cserépfedésnek hat. Jó időben a sétányhoz kapcsolódó bejárat körüli terasszal is terjeszkedhet a kávézó, ezzel is minél inkább a város mindennapi részévé téve a malmot. A középső, közvetlenül közterületről nem megközelíthető szintre különleges hangulatú apartmanok, illetve az üzemeltetéshez kapcsolódó helyiségek kerültek.
A tervezés során elsődleges szempont volt a meglévő épület tiszteletben tartása, eredeti formában történő megőrzése. A belekerült új funkciók úgy lettek kialakítva, hogy használatuk közben minél több mindent megmutassanak az egykori malomépület értékeiből. A szükséges új építészeti elemeket, igényes kortárs módon, kevésbé hangsúlyosan kaptak helyet. A tervezés során a lehetőségekhez képest újragondoltuk a malom és a Váralja utca csatlakozását. A főbejárat előtt egy dinamikus formájú térbővületet alakítottunk ki, ami megfelelő megközelítést biztosít egy nagyobb rendezvény esetén is, de kisebb városi köztérként is működik.
A malom épület felújítására érvényes építési engedély áll rendelkezésre, az átalakítási terv pedig pozitív Műemléki Tervtanácsi véleményezéssel bír.

 

Szalánczi Donát

 


 

Szakértői vélemény

A Tata belterületén, a vár szomszédságában lévő Cifra-malom felújításának célja egyfelől az épület fizikai és esztétikai avulásának kijavítása, állagmegóvása, másfelől az új tulajdonos hasznosítási szándéka. A több ütemben épült és két fő részből – malomtér és molnárlakás – álló épületen legutóbb az 1980-as években végeztek felújítási munkákat. Jelenleg is az akkor elkészült beavatkozások határozzák meg építészeti jellegét és örökségi értékeit. Miután hosszú ideig üresen állt, az újabb felújítás, mely rendezvénytér és szállás funkcióval tervezi megtölteni a házat, ismét időszerű. A terv részletes építészettörténeti, művészettörténeti kutatáson alapul, ami segítséget nyújt a tervezői döntések megalapozásában.
A Műemléki Tanácsadó Testület a terveket áttekintve az alábbi szakértői véleményt alakította ki:

  • A Testület üdvözli a malom komplex, egységes építészeti koncepció mentén tervezett felújításának, funkcióval való megtöltésének a szándékát. Különösen örömteli egykori használatának bemutatása a malomkerekek visszahelyezésével, malomtörténeti bemutatóval. A tervezett stúdiószínpad-rendezvénytér, mely egyben tartja az egykori malom belső terét, hosszú távra megoldhatja az épület hasznosítását. A két, egymáshoz képest fél szinttel eltolt galéria és a technikai híd – akár a hátfal mentén, akár előbbre húzva – a térszerkezet, a malomtér egységes bemutatását nem zavarja.
  • A Testület támogatja a kiszolgáló funkcióknak a molnárlakás tereibe való telepítését. Ugyanakkor a körüljárható, faltól elhúzott „dobozokba” helyezett mosdó megoldást javasolja átgondolni: az akadálymentes mosdó megközelítése bonyolult; a mosdóblokkok belső fal felé történő elmozdítása jobb helykihasználást eredményezne.
  • Az apartmanok kialakítása az emeleti szinten támogatható, azonban a torokgerendák síkjára tervezett további plusz két szobaegység nem.
  • A Testület zavarónak ítéli és nem támogatja a bemutatott, cserepezés helyetti árnyékoló rendszer alkalmazását a tetősíkokon. Az épület műemléki jellege miatt csak hagyományos, cserép fedésű („tömör”) tetőfelülettel képzelhető el. Tetősíkból kiemelt, koncentráltan elhelyezett (egy!) tetőablak alkalmazása elfogadhatónak tűnik a fő feltárulási irány felőli tetősíkon is, mely kortárs térhasznosításra, a belső tér funkciójára is felhívja a figyelmet.
  • A bejáratok fölötti előtetők elegáns-filigrán megoldása jó, szerkezetileg elképzelhető csatlakoztatásuk is a homlokzathoz, de javasolt a bejárati ajtók kő keretéhez képest magasabbra helyezésük a történeti érték kihangsúlyozása érdekében.
  • A Testület üdvözli a város szándékát a Váralja utca malom előtti kiteresedésének a rendezésére.

 

 

Összefoglalás

A Műemléki Tanácsadó Testület üdvözli a malom helyreállítási szándékát és a tervezett funkciót. A tető héjazatának hagyományos kialakításával és minimális megbontásával, illetve a legfölső szinten tervezett két apartman elhagyásával, a fenti javaslatok figyelembe vétele mellett, a bemutatott tervet engedélyezésre kidolgozhatónak tartja, elfogadását támogatja – a vázlatterv egységes magas színvonalú építészeti megoldásaira tekintettel a konzultációra irányuló megkeresést szakértői vélemény megalkotására terjeszti ki.

 

Vukoszávlyev Zorán PhD

Műemléki Tanácsadó Testület elnöke