Épülettervek

Budapest Szíve ötletpályázat

2006.04.04. 09:21Megvétel; vezető tervezők: Anthony Gall, Alejandro Cohn

12. sorszámú pályamű
vezető tervezők: Anthony Gall, Alejandro Cohn
társtervezők: Ben Stevens, Bruce Duffield, Tim Channell, Catherine Szanto, Horváth Zoltán Vilmos, Kabdebó Zoltán, Pintér Tamás, Csaba Katalin

 

 

 Részletes bírálat:

A pályázatnak az a célja, hogy a Belvárosban a humanizált (gyalogos, kerékpáros) közlekedés domináljon, helyes, azonban az ennek alapfeltételeit megteremtő közlekedésfejlesztési elképzelése hiányos, elnagyolt. A gyaloghíd gondolata több pályaműben felmerült. Ennek pontos, helyes építészeti kialakítása, városképi illeszkedése további vizsgálatot igényel.

 

A rajzi és szöveges részek ellentmondanak egymásnak, a javaslat szöveges része olyan elemeket hoz, amelyeket a terven nem old meg. A terv kiegyensúlyozatlan, mert míg a Belváros északi része túlzott, addig a déli részének fejlesztése a szükségesnél kisebb hangsúlyt kap.

 

Nem konzisztens a pályamű zöldfelületi javaslata: a terv rengeteg új zöldfelületet javasol, a meglévőket azonban nem tartja meg. A város meglévő értékeivel szemben érzéketlen javaslatai: a mozgó járda rendszere, a Duna-partra javasolt szabadtéri színpad, a Belvárosi templom körüli gyümölcsöskert, az uszoda és a homokos Duna-part.

 

A Városház-tömb és a Károly körút közlekedési, forgalmi viszonyai nem olvashatók le egyértelműen a tervről, ezért javaslata nem értékelhető. Nem ad megoldást a kiemelt terület térépítészeti megoldására sem.

 

A Városháza tömbjére és környezetére adott építészeti javaslat keskeny traktusú, de erőteljes beépítést javasolt a Károly körútra. Az épület Károly körút felőli homlokzatát egy-egy szintet átfogó magasságú fém-üveg lamellák vertikális hangsúlya alakítja. A Károly körúttal párhuzamos keresztszárny visszahúzása a Gerlóczy és a Bárczy utcáktól nagyvonalú felnyitást tesz lehetővé a belső agóra tér felé.

 

A pályamű a Városháza udvarait megtisztítja az utólagos beépítésektől. A Merlin épületét elbontja, a szabaddá tett területen a Martinelli-féle terv megvalósulatlan részének alaprajzi idézetét alapkoncepcióként valósítja meg. A Károly körúti új épületszárny visszafogott léptékű, tengelyében a teret kettős gyalogos híd és rámpa kompozíciójából szerkesztett, lebegő közlekedő osztja két részre. Ebbe a tiszta kompozícióba metsz bele a szintsüllyesztéssel hangsúlyozott városfal nyomvonala és az azt kísérő széles füvesített sáv.

 
 

A pályamű a fenti részértékek elismeréseként rangsorolás nélküli 1,0 MFt-os Megvételben részesült.