Épülettervek

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - a K.L.M.V. Csoport terve

2016.03.09. 12:47

Veres Gábor DLA és Greg András a modernitás profán egyszerűségét ötvözte a környezet hagyományos hangulatával a Budakeszi Városközpont Ötletpályázaton megvételben részesült tervében.  

Műleírás

Analízis

A kialakult település szövet sváb praktikuma, amely a keskeny szalag telkes kialakításával, és a telkekre mélyen benyúló épületsoraival lehetővé tette a polgárosodó lakosság épületeinek funkcionális szeparálódását. A Fő utcához csatlakozó részre kerültek a kereskedelmi épületek, és a telek csendesebb felében a családok lakóterei. A jelenlegi művelődési ház építésekor figyelmen kívül hagyta az értékes szövet beépítési karakterét, amelyet tervünkben visszaállítani kívánunk. A jelenlegi helyzet kevésbé teremti meg a közösségi funkciók beltéri és kültéri összekapcsolódásának lehetőségét, amely elengedhetetlen egy mai város kulturális életének aktivizálásában. Ezeket a tereket úgy kellett telepítenünk, hogy a külső funkciók működését és a nagy forgalmú Fő utca forgalmát minél kevésbé zavarjuk meg. A terület belsejében és a régi telekhatárok mentén értékes növényállomány található. Telepítésünk ezek megtartására maximálisan törekszik.
Telepítés

Három egymástól funkciójában eltérően működő külső közösségi teret képeztünk, és ezek köré úgy csoportosítottuk épületeinket, hogy a belső funkcionális rend a külső adottságaihoz illeszkedjék. A négy épületünket úgy kapcsoltuk össze egy egységes szövetté, amely azt kiegészítve harmonizál a jelenlegi struktúrával, hogy az eltérő funkciók minél kevésbé zavarják egymást, és a rokon funkciók épületei csokrokba szerveződjenek. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az épület funkcióit a mellettük lévő külső terekkel együtt mutassuk be.

A Művelődési ház előtere:

A Kossuth utca és a Fő utca találkozásánál, a jelenlegi művelődési ház helyén alakítottunk ki egy nagyobb városi találkozó teret, amely alkalmas lehet nagyobb, aktívabb rendezvények megtartására is. A téren elhelyeztünk egy fedett-nyitott árusító piaci pavilont is, amely leválasztja a Kossuth utca továbbhaladó gyalogos forgalmát a térről, valamint serkenti a tér, és a térre fűzött kereskedelmi egységek kihasználtságát. A szolgáltatóház nyúlánk árkádsora bevezet a telek belső, csendesebb részeihez, a térre közvetlenül 4 üzlete nyílik.A Kossuth utca felőli a helyzetéből adódóan kiváló lenne a sétaútra indulók információs központjaként, és a városba érkezők fogadása is itt történhetne. A művelődési ház előcsarnoka tengelyesen szerveződik a térre, a Fő utca és a tér sarkán lévő kávézójából mindkét közterületre láthatunk. A két épület a funkcionálisan feltöltődött VAM Design épülettel együttesen alkotják a városi léptékű tér térfalait. A téren a meglévő fasorral létrejön egy másodlagos zöld térfal is, amely a központi zöldsáv telepített fasorával zárul.

Kulturális rendezvénytér:

Erre a térre a városi találkozó térről egy íves kapuzaton keresztül juthatunk, valamint a szolgáltatóház árkádsorán keresztül. Ezen a ponton a telek belső részei - egy finom, áttört fém rácsszerkezettel - védelmi célból akár időszakosan, éjszakára lezárhatóak is. A térre a szolgáltatóház civil irodái, a művelődési ház nagytermének oldalfolyosója nyílnak. A tér fő funkciója ezért a kulturális intézmény külső, csendesebb rendezvényeinek megtartása. Hangulatában ezt a mindhárom térfalának egységes árkádsoros megfogalmazásával erősítettük. A térről juthatunk be a Városi Könyvtár és Egészségház épületébe is.Pihenő park:


A harmadik épület, az azt három oldalról körbe ölelő pihenő parkkal a terület legcsendesebb, vizuálisan a legkellemesebb részére helyeződött. A földszinti -nagy üvegfelületekkel a külső tér felé megnyitható - könyvtár funkcióhoz kapcsolódva a park alkalmas lehet kültéri szakkörök, foglalkozások, író-olvasó találkozók megtartására is.

Lakó és Szolgáltatóház udvara:

Az emeleti és tetőtéri lakóház 12 lakásának nappali és hálószobái jobbára ide nyílnak. Elkerített terület, használata csak a lakók számára biztosított. Megközelítése a lakóház lépcsőházán, vagy a Kossuth utcai gyalogos bejáraton keresztül lehetséges.Fő utca melletti sétány:

Ide egy három egységes, kétszintes üzletházat terveztünk, amely tagolásával a hagyományos beépítés karakterét idéztük, az utcára merőleges, vakolt oromfalas kialakítású épülettömegeivel. Az üzletek megnyílnak a fő utca irányába is, és az épületek közötti teresedések felé is. A sétány nagy forgalma, és a buszmegálló ittléte is az üzletek működő képességét sejteti, és illeszkedik a fő utca kereskedelmi karakteréhez is. A sétányról juthatunk be a művelődési házba a személyzeti bejáraton keresztül, és a sarkon a kávézójába is.

Architektúra
 
Az épületeink szerkesztésében ötvöztük a modernitás profán egyszerűségét, letisztultságát, a környező értékes településszerkezet, és épületállományának hagyományos hangulatát. Fedése kerámiacserép, homlokzatképzése strukturált világos vakolat, mely tömör felületeit a ragasztott fa árkád pengék, és a faárnyékoló lamellák felületei oldanak.
Ütemezés megvalósítás

A négy épület több ütemben, tetszőleges sorendben megvalósítható, az igények pontosodása után rugalmasan alakítható.

Parkolás

Koncepciónkban a Szolgáltatóház, és a Városi Könyvtár és Egészségház épületei alatt elhelyezett teremgarázzsal számoltunk, a minimális személyzeti és tulajdonosi igényeket kielégítve. Természetesen a férőhely szám bővíthető további térfelszín alatti területek beépítésével, ezzel azonban, most a zöld sávban már meglévő és újonnan kialakított parkolók miatt nem számoltunk. A teremgarázs lejárata a kisebb forgalmú Kossuth utcáról történik, amely a tereplejtés miatt is kedvezőbben kialakítható.

Környezetrendezés

A Fő utca mentén az Erkel utcától a református templomig bezárólag húzódó hangsúlyos zöld sáv határozta meg Budakeszi városszöveti rendezési koncepciónkat. A zöldsávba helyenként beékelődő épületek gátként akadályozzák egy egységes, együtt lélegző organizmus kialakulását. Koncepciónk szerint ezekben az épületekben található funkciókat kitelepítenénk a tervezett városközponti épületekbe és a meglévő üresen álló egységekbe. A Magyar Posta és a Coop Üzletház az üresen álló VAM DESIGN épületében kapna helyet. A zöldsáv délebbi területén található kisebb vendéglátó egységek is helyet kapnának az új központi épületben. A zöldsáv erősítésével olyan séta útvonal, sétány tudna kialakulni melyek elegánsan, babakocsival is kényelmesen, gépkocsiforgalomtól védetten összekötné a település kiemelt értékes pontjait (Fő utcai park, Kossuth Lajos utca vége, kálvária, templomok). A sávot keresztbeszelő Coop Üzletház melletti kis utca is egy köztér és sétány részét képezne, így levéve a gépjármű forgalmat a zöldsáv e szakaszáról. Így a már egyre jelentősebbé váló Normafát Budakeszivel összekötő Kossuth utca ezzel a zöldtengellyel tudna találkozni az új városközpontban.A Kossuth utca Normafával és a Budakeszi erdővel összekötő e szakászát is sétányszerűen fásítottuk és a járda szélesítésével, burkolásával összekötöttük a városközpontban található új közterületekkel, útvonalakkal. Az új sétány a Kossuth utcai forgalom kapujának felvezetése tudna lenni, amely végén a városközpontban egy Turisztikai Információs Pont is várná a kirándulókat. A rekreációs övezet és az egyre erősödő kerékpáros életmód alapvetővé tette számunkra a kerékpáros útvonalak beillesztését a zöldsávba, amely a Fő utcától védetten tudná elvezetni a forgalmat, emellett biztosítva a kerékpáros forgalom bekötését a kisebb érhálózatokból. A parkolási gondok okán a meglévő nagyobb parkolót megtartottuk, emellett a parkoló számot növeltük egy nagyobb, és több elszórt kisebb parkolási felülettel. A Coop Üzletház és a Magyar Posta a már beépített területére kerülne a nagyobb parkoló.

Veres Gábor DLA és Greg András
K.L.M.V. Csoport Kft.