Épülettervek/Középület

Bérirodaház a Futó és a Práter utca sarkán

2010.10.14. 12:30

A most bemutatásra kerülő irodaházat a Corvin Sétány projekt részeként tervezte Szász László és a Studio100 építésziroda csapata. Mivel a korábban már építési engedélyhez jutott terv időközben több elemében módosult, újabb tervtanács összehívására volt szükség.

Előzmények
A tervezési terület a Corvin mozi mögött induló „Corvin Sétány” néven ismert nagyszabású ingatlanfejlesztési projekt része. A tervezéssel érintett építési telket a tulajdonos és fejlesztő – „CORVIN” Ingatlanfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.– a korábban itt álló, erősen leromlott állapotú lakóépületek bontását követően telekösszevonásokkal, telekhatárok módosításával, még folyamatban lévő, nagymértékű telekrendezéssel jelenleg alakítja ki.

 

 

 

Jelen tervezési feladat a nagyszabású fejlesztési projekt intézményi tömbjének egyik eleme, a 113/A néven jelzett tömbre tervezendő bérirodaház. Az építési telek a Futó és a Práter utcák találkozásánál lévő saroktelek. A Futó utcai oldalon a már megépült vegyes funkciójú, alsó szinteken kereskedelmi, fent irodákat tartalmazó – Corvin Átrium nevű épületkomplexummal, a Práter utcai oldalon a meglévő lakóépülettel épül össze Ily módon a tervezett bériroda-épület átmenetet képez a meglévő beépítés és az új tervezés között.

Telepítés
A telek beépítése zártsorú, a terv a KSZT által előírt Futó utca kiszélesítését tovább növeli, így  a Futó utca kedvezőbb légtéraránnyal érkezik a Práter utcába. Járdaszinten a közterület számára megnyitott magánterületen kőburkolat, illetve növénytelepítés készül. A tervezett beépítés a csatlakozó tűzfalak letakarásával számol, a belső udvar felé „L” alakú beépítéssel. A tervezett irodaépület a meglévő Práter utcai épülethez és már megépült Corvin Átrium épületéhez csatlakozik.

A tervezési területen a KSZT 23 m-es maximális párkánymagasságot ír elő mindkét utcában. A meglévő Práter utcai épület párkánymagassága 19,38 m; az épület magastetős. A Corvin Átrium megengedett homlokzatmagassága 30,0 m; az épület lapostetős. Ezáltal a tervezett irodaépület a Corvin Átrium és a meglévő épület közötti átmenetet egyszerű építészeti eszközzel oldja meg. A tervezett irodaépület lapostetős kialakítású, alkalmazkodva a szomszédos Corvin Átrium visszaléptetett homlokzati kialakításához. A tervezett irodaépület a Práter utcai lakóépülethez az 5. emelet feletti nem járható lapostetővel csatlakozik. A két ház viszonyulására finom gesztusként az irodaépület egy könnyed függönyfalas kialakítású homlokzat szakasszal kapcsolódik. A kerületben jellemző XIX és XX század elején épült épületek tagolása, a földszint és a 3. emelet feletti párkányzat, továbbá a homlokzatból ki- illetve beugró erkélyek, félerkélyek megjelennek a tervezett irodaépület tömeg- és homlokzatalakításában mint finom mozdulatok.

 

 

 

Az épület fő megközelítési iránya és kiemelten kezelt bejárata a Futó utca felől nyílik, mivel az utcai szélesség és a sétány rávezetése ennek az oldalnak kedvezőbb. A garázsbejárók illetve a gépkocsilehajtó a Práter utcából nyílik, két külön garázskapuval. A földszinti, földszint galériaszinti parkolóhelyek, külön bejáratot kapnak a pinceszinti parkolóktól elkülönülő módon.

Funkció
Az épület alapfunkciója iroda, a pinceszinten gépkocsiparkolóval, gépészeit és kiszolgáló helyiségekkel, a földszinten gépkocsitárolóval, kereskedelmi helyiségekkel, előcsarnokkal, valamint a földszint galéria szintjén, gépkocsitárolóval, tárolókkal.

Pinceszint
Az épület alatt egy pinceszint létesül. A gékocsitárolókon kívül, gépészeti helységek, takarítógép helységek, valamint tárolók és személyzeti öltözők kerülnek kialakításra.

Földszint
Az épület földszintjén a Futó u. felől található a főbejárati előcsarnok szélfogóval, recepcióval. A földszint további közforgalmi részét kereskedelmi területek töltik ki, utcai bejáratokkal. A földszint Práter utcai frontján találhatóak a gépkocsi behajtók illetve, a trafó helységei.

 

 

 

Emeleti szintek
Az emeleti szinteken az irodák találhatók, melyekben várhatóan cellás és egyterű irodák vegyesen lesznek kialakítva. Szintenként egy közlekedőmag és hozzá csatlakozó vizesblokk készül. A közlekedőmag 3 liftet és menekülésre méretezett lépcsőházat tartalmaz, a liftek közül kettő kizárólag személylift, egy nagyobb teherbírású, bútorszállításra is használható.


Részletek a tervtanácsi véleményből

Tervező: Szász László (Stúdió’ 100 Architects)
Opponens: Golda János

Jelen voltak: 
Elnök: Fegyverneky Sándor.
Tagok: Balogh Balázs, Bálint Imre, Finta Sándor, Nagy Iván, Vikár András, Winkler Barnabás, B. Nyékhelyi Mária, Baliga Kornél, Kóris János, Marosi Miklós, Somogyi Judit.
Meghívottak: Szász László, B. Máthé Ildikó, Kovács Gábor, K. Rácz Mária, Radványi Gábor.

[…]

A korábbi tervváltozat építési engedélyt kapott, de gazdaságossági okokból a tervezési program módosult. Ez főként a gépészeti és az alkalmazott szerkezeti megoldásokat érintette, de a parkolás is változott. A korábbi 3,5 szint mélyparkoló helyett most a pinceszinten, a földszint egy részén, illetve a földszint galériás szintjén kerülnek elhelyezésre a gépkocsik. Az épület fő megközelítési iránya, a Futó utca felől helyezkedik el a kiemelten kezelt bejárat, míg a garázsbejárók és a gépkocsilehajtó a Práter utcából nyílik. Az eltérő magasságú épületek közt a tervezett saroképület az átmenetet egyszerű építészeti eszközökkel oldja meg. A Práter utcai lakóépülethez az 5. emelet felett nem járható lapostetővel és egy könnyed függönyfalas homlokzat szakasszal kapcsolódik. Az irodai általános szintek homlokzatkialakítása jellemzően a tömör fényes vakolat, illetve az üvegszerkezet váltakozó elhelyezéséből kialakuló pepita jellegű homlokzat. A homlokzati töréseknél teljes függönyfal szerkezetek alakulnak ki színezett és víztiszta üvegek váltakozásával. Az épület homlokzati síkja a Práter utcában „behajol”, a homlokzat a telekhatárhoz csak a sarkon lép ki.

A Tervtanács a bemutatott tervek, az opponens és a tervtanácsi tagok szakmai álláspontja alapján az alábbi véleményt alakította ki:

A Tervtanács az opponens észrevételeivel egyetért. Megállapítja, hogy a Corvin-sétány projekt bemutatott irodaépülete friss hangvételével, arányos gesztusaival, az illeszkedés finom utalásaival tűnik ki. A két utcai homlokzati felület sík ornamensként való kezelése utal a környéken sok szép példát felmutató építészeti örökségre. A Práter utcai telekszomszédhoz való homlokzati illeszkedés mintaszerű.

Nagyon fontos az ötméteres földszinti párkány alatti visszalépés és finom alaprajzi játék, mert ennek révén némi levegőhöz jut a tömör, zárt beépítés a Futó utcai üzletek előtt. A Práter utcai földszint a két gépkocsibehajtóval alárendeltebb kezelésű, de az utcák új hierarchiája miatt ez érthető. A magasföldszint fölötti erős kiülésű utcai konzol jelentősen árnyékoló hatású, átgondolása javasolható.

Az egyszerű gesztussal bemetszett háromszög-alaprajzú emeleti udvar optimális alaprajzi elrendezést tesz lehetővé. Jó a közlekedő-kiszolgáló mag alaprajzi aránya, elhelyezése, a szintenként négyfelé osztás gyakorlati lehetősége. Az emeleti kert enyhén megdöntött szép zöld síkját a szomszéd tűzfalak előtti növényfuttatás egészíthetné ki térbeli kompozícióvá.

Összefoglalva:
A Tervtanács a bemutatott terv építészeti hozzáállásával egyetért, az irodaház illeszkedését mintaszerűnek tartja. A terv friss szemlélettel, arányos építészeti megoldásokkal, magas színvonalon készült.

A Tervtanács a bemutatott tervet engedélyezésre ajánlja.

Budapest, 2009. november 24.

Fegyverneky Sándor
országos főépítész
a Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács elnöke