Épületek/Középület

Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

2009.08.27. 06:08

Emeletráépítéssel bővítették az 1985-ben átadott, Csomay Zsófia és Hegedűs Péter által tervezett békéscsabai városi könyvtár épületét. Az átalakítást Jacsek György és Kmetykó János jegyzi.

Koncepció

A könyvtárhasználat megváltozott módja és a gazdaságos üzemeltetés a könyvtárépület funkcionális átszervezését tette indokolttá. Az átszervezés az épület meglévő szintjeinek részleges átalakításával és emeletráépítésével valósult meg. A meglévő épület eredeti funkciója szerinti észak-déli átközlekedő sáv meghagyásával, a dilatációnál, az épület funkcionálisan és az irodai, igazgatási blokkban fizikálisan is szétválasztásra került.

A könyvtári funkció az épület egyik felében a dilatációtól a Kiss Ernő utca irányában lévő földszint és I. emeleti blokkba szerveződik (meghagyva a régi könyvtárépületet is), itt a fűtési rendszeren, az elektromos, tűzvédelmi, vagyonvédelmi rendszer kialakításán túl csak helyreállítási munkák kerültek elvégzésre. A meglévő épület másik felében a dilatációtól az Ifjúsági ház irányában lévő földszint, és I. emeleti blokkban pedig a már meglévő inkubációs rész bővítéseként újabb inkubációs helyiségcsoport alakult ki. A tervezett II. emeleti szinten, a Békés Megyei Hírlap szerkesztősége kap helyet, illetve a fennmaradó részében az inkubációs funkció kerül bővítésre.  

Az építési engedélyezési és ajánlati tervdokumentáció elkészítése során az 1979-ben készített terv tervezői - Hegedűs Péter és Csomay Zsófia - a tervezés folyamatában konzulensi minőségben vettek részt.

Emeletráépítés

A tervezett emeletráépítés az eredeti épülettömeghez tartozó kazánház és szellőző gépház felépítményének elbontását követően az épület észak-dél hossztengelyében kialakított épülettömbben valósult meg. A tervezés és az épülettömeg kialakítása során figyelmet fordítottunk arra, hogy a könyvtárépület Békéscsaba frekventált műemléki környezetében található. Városképileg jelentős műemlékek sora, az evangélikus Nagytemplom, a katolikus templom, a Munkácsy Mihály Múzeum, az István Malom monumentális épülete, az élővízcsatorna és a Megyei könyvtár egyaránt a ház közvetlen szomszédságában helyezkedik el.

Az emeltráépítés tömeg-, szerkezet- és anyag-választásakor a műemléki és környezeti tényezők kiemelése, felerősítése, a zöld környezetbe való illeszkedés volt az egyik irányadó elv. Azonban nem elhanyagolható követelmény volt az sem, hogy az 1979-es tervezésű eredeti épület tömegképzése, építészeti kialakítása ne sérüljön, hanem építészeti egységet képezzen a múlt és a jelen harmoniáját érzékeltetve.

Ezen tervezési elvekkel párhuzamban, az említett műemlék épületek utcaképi, ezáltal városképi eltakarásának elkerülése éppen olyan fontos és mérvadó feladat volt, mint a fentebb olvasható tervezési irányelvek követése. A nívós munkakörülmények megteremtéséhez nagyban hozzájárul az az élettani szempont, hogy a kilakított munkatereket zöld környezet veszi körül, mely az óriás transzparens szerkezeteken keresztül szerves részévé válik a belső helyiségek mikroklímájának.

Alaprajzi ismertetés

Az új emeleti szintre történő feljutás az I. emelet átközlekedő sávnál található felülvilágító sáv szakaszába befordított új fém szerkezetű könnyed áttört lépcsőn, valamint új elektrohidraulikus látvány (üveg) személyfelvonón keresztül biztosított, amely az új szint előcsarnok-aula terébe vezet. Innen közelíthetők meg egyrészt a Békés Megyei Hírlap helyiségei – szerkesztőség, kiadó, tárgyaló, igazgatási irodák, gazdasági blokk, irattár, vizes blokkok, szociális blokkok, közlekedők –, másrészt az inkubációs funkciót követve további, önálló megközelíthetőséggel bíró irodák, kapcsolódó vizes blokkokkal, teakonyhával, tárgyalóval és a gépészeti térrel kialakítva. Utóbbi szekcióban az eredeti lift és lépcsőházi funkció megmaradt, az új szintre történő továbbvezetéssel. A felülvilágító az új bővítmény tetőszerkezete fölött is megjelenik.

Tartószerkezeti ismertetés

Az új szint szerkezetileg eltér a meglévő épületétől. Függőleges teherhordó szerkezete acél tartóprofilok rendszere, a meglévő épület vázszerkezetének pillérkiosztását követve és üvegfal szerkezettel lehatárolva. Vízszintes teherhordó szerkezete a pillérekre támaszkodó idomacél főtartó. Az alaprajzi kialakítás során a meglévő teherhordó szerkezetek átalakítására nem, vagy csak minimális mértékben került sor.