Épülettervek/Hallgatói terv

Bazaltos borászat bővítéssel

2015.10.06. 12:03

Egy építmény átadása nem a kész állapotot mutatja, hiszen a természetnek be kell fogadnia, beszőnie, alakítania. Környezetébe illeszkedő bővítésből kialakított, családi léptékú borászatot tervezett Visy Bálint László munkájában. A kézzel készített "látványrajzokkal" ellátott terv 2015-ben Hauszmann-díjban részesült. 

Minden ami körülvesz bennünket ajándék. Éppen ezért kellő tisztelettel és alázattal kell lennünk mind épített mind természeti környezetünk iránt. Fontos építészeti értékeink megőrzése. Sok értékes épületünk áll magára hagyva, roskadozva a magánytól. A legtöbb esetben nem elég ha ezeket az épületeket konzerváljuk - attól lelke ugyanúgy halott marad. A ház akkor él, ha használják. Ezért, a felújítás mellett sokszor bővítéssel, illetve funkcióváltással lehet csak visszakapcsolni az életbe. A bővítéssel a meglévőt erősíteni kell, a természeti környezetbe pedig úgy kell beilleszteni, hogy odavalóságát ne lehessen megkérdőjelezni. Az épített és természeti környezetnek teljes összhangban kell lenniük - ház környezete nélkül nem létezhet: összefüggnek, csak együtt nevezhető szépnek, egységnek.Ezen elvek vezéreltek diplomatervem kidolgozása alatt, ezt a harmóniát és egységet próbáltam megtalálni "régi-új", "természet-épített" fogalmak között.
Témám Bence barátom Szent György-hegyen megbúvó kőházának és pincéjének bővítése egy családi léptékű borászattá.

A hely tanulmányozása, beépítési lehetőségek vizsgálata után a borászati technológiát terveztem meg. A funkció követelményei, a meglévő épülethez való illeszkedés és környezetbe helyezés adta lehetőségek alapján nagyjából kirajzolódott a ház.

Földszintes fogadóépület a déli oldalon, előtte terasz, ahonnan a kilátásban lehet gyönyörködni. Présház, a kőház északi oldalához kapcsolódva, külön tömegként jelenik meg a tartálytér, mely a pince és meglévő kisház által közbezárt kis udvarra nyílik. Ebből adódóan az északi rész nagyrészt az ipari funkciót látja el, míg a déli a vendégeket. A keleti udvar nyári mulatságoknak ad egy intimebb színteret.

Tömegképzésben inspirálóan hatottak rám a ház fölött tornyosuló bazaltorgonák durva, de mégis egyértelmű létjogosultsággal bíró formái. Házamat is megpróbáltam, mint sűrű zöldből felsejlő bazalt tömegnek elképzelni. Erre erősít rá az anyaghasználat: bazalt burkolat, természetes palafedés.

Tervem csak egy kezdeti állapotot mutat. Ha felépülne, sem lenne még kész, csak ha a természet is befogadja, "benövi". A ház is él, folyamatosan alakul. Talán sosincs kész.
Visy Bálint László