Programok

Az épített környezet szociológiája kerekasztal-beszélgetés – élő közvetítés az Építészfórum oldalán

2021.06.17. 11:27

Az esemény, amit az Építészfórumon is élőben közvetítünk, az elméleti társadalomtudomány felől közelítve járja körbe ember és környezete sajátos viszonyát és a formálódó építészetszociológia tudományos helyét és szerepét.

A szociológia számára az épített környezet a társadalmi jelenségek egyik legmarkánsabb forrásanyaga. Ehhez képest meglepő, hogy a klasszikus szociológiában az építészetszociológia csak az elmúlt évtizedekben nyert polgárjogot. Van azonban számos olyan elméleti irányzat és kérdésfelvetés, amely szorosan érintkezik az építészetszociológiával. Mindenekelőtt a térszociológia, a város- vagy a lakásszociológia. Látva a különféle kapcsolódási pontokat, néhány évvel ezelőtt létrejött a Térformák Társadalomformák Könyvsorozat és Kutatóműhely (TérTár kötetek, Martin Opitz Kiadó).

A TérTár célja, hogy az építészet iránt fogékony humán kutatásokat, illetve a humán kérdések iránt érdeklődő építészeti kutatásokat összefogja. Számos gyakorlati tematika után – mint pl. az iskolaépítészet, a szociális lakásépítészet (Bécs példáján), a 20. századi várostervezés nemzeti jellege (Kassa-Miskolc összehasonlításban), az irodalom és építészet kapcsolata – fontos mérföldkövet jelent ez a kerekasztal-beszélgetés, ahol az elméleti és fogalmi keretek állnak majd a középpontonban. A meghívottak az építészet iránt fogékony társadalomtudósok, akik elméleti problémákat felvillantva arról beszélgetnek, miként értelmezhető az épített környezet, mint társadalmi jelenség.

A beszélgetés moderátora Tamáska Máté építészetszociológus, a TérTár sorozat szerkesztője, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tudományos rektorhelyettese.

Beszélgetőtársai: 

Berger Viktor, a Pécsi Egyetem Szociológiai Tanszék tanszékvezető helyettese, kiemelt szakterülete a kortárs és klasszikus szociológiai térelméletek,

Csizmady Andrienne, a TK Szociológiai Intézet igazgatója, a magyarországi városszociológia képviselője,

Hidas Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Tanszék tanszékvezető professzora, aki több publikációban és előadásban is foglalkozott a szociológia térbeli fordulatával,

Kőszeghy Lea a TK Szociológiai Intézet fiatal munkatársaként a tervezéselmélet irodalmát kutatja,

Szabari Veronika, az ELTE TáTK dékánhelyettese a társadalmi cselekvéselméletek felől közelít a témához,

Zuh Deodáth, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének posztdoktori munkatársa pedig a tudománytörténeti kérdéseket világítja majd meg.

Az online eseményt ezen a Zoom-linken keresztül lehet követni, illetve élőben közvetítjük az Építészfórum felületén is. Cikkünk mellékleteként letölhető a meghívó.