Közélet, hírek

Átfogó fejlesztés elé néz az ELTE Trefort utcai gimnáziuma

2022.01.10. 17:39

A beruházás a meglévő, valamint a szomszédos, Szentkirályi utca 7. alatti épület felújítását, bővítését, illetve ezek összekötését foglalja magában. A fő cél a funkcionális hiányosságok és a helyhiány orvoslása. 

Felújítják és bővítik az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumot - derült ki nemrég az uniós közbeszerzési értesítőből. A projektet a 83/2021. kormányrendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánították, 2021. folyamán kapott építési engedélyt, jelenleg a kivitelezőt keresik. A fejlesztés a gimnázium meglévő épületének felújításával, bővítésével, valamint a szomszédos, Szentkirályi utca 7. alatti épület felújításával, bővítésével, illetve ezek összekötésével jön létre. Előbbit a Péterffy+Dőry architects, utóbbit pedig a MEC Kft. tervezi - tájékoztatta lapunkat az intézmény. 

A projekt előzménye, hogy Dőry Bálint Hauszmann-díjas diplomamunkájában (2017, BME Urbanisztika tanszék, konzulens: Fonyódi Mariann) javaslatot tett alma matere, az ELTE Trefort épületét is magában foglaló VIII. kerületi tömb fenntartható fejlesztésére, kihasználva a tömbbelsőben található nagyméretű, összefüggő, alulhasznosított zöldfelületet. Tervében egy egyetemi célú fejlesztést vázolt fel, amely során az alulhasznosított épületek/telkek oktatási (egyetemi és gimnáziumi) funkciót kapnának, és ezek a tömbön belül csatlakozó udvarokon át átjárhatóak lennének. Mindez az elképzelés találkozott a gimnázium igazgatójának, Csapodi Zoltán iskolafejlesztési koncepciójával, amely a felújításon és bővítésen túl a gimnáziummal határos volt iskolaépület megszerzésével a két épület összekapcsolását, illetve egy szomszédos telken sportcsarnok építését célozta meg.

A Trefort Gimnázium – köznapi nyelvben a Minta – az ország legrégebbi tanárképző középiskolai intézménye, épp idén lesz 150 éves. Az épület funkcionális hiányosságait (közösségi tér, menza hiánya, testnevelési terek szűkös volta) ezzel a beruházással kívánják pótolni, és egyben új lehetőségeket nyújtani a diákok és a tanárjelöltek részére. A szomszéd épülettel való összenyitás és bővítés színházi teret, menzát, új sportolási lehetőségeket biztosít majd, de egyben a tanárképzéshez kapcsolódó modern oktatási termek és egy tanártovábbképző központ kialakításának lehetőségeit is magában rejti.

A gimnázium Trefort és Szentkirályi utca sarkán álló épülete 1886-ban épült Bobula János tervei alapján. Az általa tervezett kétemeletes épületet bővítették 1907-ben a Trefort utca mentén, a Bobula-féle architektúrát folytatva Vágó József tervei alapján. 1962-ben majdnem teljes szintráépítést kapott az épület (tervező: id. Kotsis Iván), a 2000-es évek során pedig két kisebb udvari bővítés valósult meg.

A gimnázium funkcionális- és helyhiánnyal küzd, így elsődleges célja a felújításnak és bővítésnek ezen funkciók biztosítása a korszerűsítés mellett. A meglévő épületben nincs aula, így az iskolának nincs nagyobb méretű közösségi tere, ahol iskolai rendezvényeket lehetne szervezni, vagy a mindennapok során a diákság találkozási pontjaként funkcionálna. Az általános emeleti szinteken is probléma a közlekedési rendszer szűkössége és a találkozási/leülési pontok hiánya, valamint az elmúlt évtizedekben ad hoc módon kialakult, nem logikus, rendezetlen funkcionális kialakítás.

A tervezők a meglévő épület belső kialakítását újraszervezték, az udvar felőli beugrók beépítésével további tantermeket alakítottak ki, kezelték az elmúlt évtizedek hozzáépítésének építészeti arculatát, a kétszintes épületszárnyon tetősportpályát terveztek, az udvar részleges beépítésével pedig egy pavilonszerű aula- és rendezvényteret alakítottak ki - tudtuk meg Csapodi Zoltán igazgatótól. 

A projektet hamarosan részletesebben is bemutatjuk.