Közélet, hírek

Átadták a "Megye építészetéért díj 2011” és a „Diplomadíj 2010- 2011” díjakat

2013.02.13. 11:20

A "Megye építészetéért díj 2011” és a „Diplomadíj 2010- 2011” átadására 2013. február 8-án pénteken 16.30-kor a Győri Széchenyi István Egyetem Építész Műteremházában került sor a pályamunkák kiállításának ünnepi megnyitójával egybekötve.

A díj létrehozásának és a  kiállítás megrendezésének  célja a közelmúltban megépült  legnívósabb alkotásokon keresztül  a megye kortárs építészetének bemutatása  a nagyközönség számára is.

A díjra jelölhetőek voltak a megyében az elmúlt két évben elkészült épületek, belsőépítészeti alkotások, kertek, illetve tervezőik,  melyekből a Győr–Moson - Sopron Megyei Építész Kamara tagjai által válogatott  alkotások kerültek a Bíráló Bizottság elé.


A Soltra E. Tamás éremművész által készített bronzplakettet, a  "Megye építészetéért 2011" díjat  idén a Czita Építésziroda Kft.: Czigány Tamás DLA - Cseh András - Papp Róbert építészek Csejder-völgyi zarándokháza, fogadóépület-szállásépületek-kápolna együttese kapta.

A laudáció, mely az oklevélre került:
Az épületek minden magunkban hordozott hívságtól megszabadulva, szinte eszköztelenül, pusztán a hely, a hagyomány, és a rendelt feladat adottságokból kibontva, az anyag és a tér legtisztább, legegyszerűbb feltárulásával, a fény és árnyék megszerkesztett játéka erejével teremti meg az elcsendesülés egyszerűségében monumentális, megszentelt helyét.

A fiatal építészek ösztönzésére, munkájuk elismerésére Kamaránk  a megyénkben építészeti oktatást folytató két egyetem (Győri Széchenyi István Egyetem, Soproni Nyugat-magyarországi Egyetem)  végzős hallgatói számára létrehozta a Diplomadíjat, mely pénzjutalommal jár.


Idén az oktatók által javasolt diplomamunkák alkotói közül: Bóta Katalin: Győr, Kiss János u . .. Hiány – ház, Stein Júlia és Tátrai Ádám: Borzavár, Terménytárolóból turistaszállás című munkái diplomadíjat, dicséretet Erdei Attila: Sopron, Városház u. Várfalmúzeum, és Kakas Bea Strandfürdő Mátrafüreden című tervei kaptak. 

A kiállítás megtekinthető 2013. február 22-ig, munkanapokon 8-16 óra között, a Széchenyi István Egyetem Építész Műteremházában. (9025 Győr, Egyetem tér 1.) egy későbbi időpontban pedig a soproni egyetemen is.


A 2011. év bírált épületei:

  • CZITA Építész Iroda: Czigány Tamás, Cseh András, Papp Róbert – Cseider-völgyi kápolna
  • Dombi Miklós - Két lakásos társasház, Győr
  • Fekete Szilárd - Sopron, Lakfalvi u. 28.
  • FÉNYJEL Stúdió - Katona - Pozsgai -Takács - Téti gyógyító központ
  • Supka-Kovács Tamás - Fertőszéplaki falumúzeum
  • Tóth Project Építésziroda Kft- Tóth László, Papp László: Kapuvári Szt. Kereszt temető

Értékelés

A 2011. évben, a „Megye Építészetéért” díj elnyerésére javasolt épületek gazdag és változatos kínálatot jelentett. A teljesség igénye nélkül számba véve, kiemelkedő értéket képvisel Dombi Miklós kétlakásos lakóépülete Győrben, a Tutajos utcában, mely megformálásában a modern építészet eredeti törekvéseit, játékát idézi, s mely a visszafogottságában is látványosan színezett, kubisztikus tömegkompozíciójával, annak szerkesztése következetes végigvezetésével tűnt ki.

Fekete Szilárd soproni, Lakfalvi utca 28. szám alatti háza, mely a környezethez érzékenyen igazított, a hagyományos, paraszti építészet léptékét, természetét pontosan követve, mégis mai építészeti eszközökkel ízig-vérig kortárs épületet hoz létre - a funkcionális igények kompromisszumok nélküli kielégítésével.

A Fényjel Stúdió (Katona István - Pozsgai Zoltán - Takács Attila) téti gyógyító központja, mely jelentős programja ellenére olyan, finoman tagolt térstruktúrát teremt, mely a környezethez, a kisváros léptékéhez, ugyanakkor a működési rend kívánta igényekhez ugyancsak magától értetődő egyszerűséggel illeszkedik.

Szabó Attila győri, Fehérvári út 78. alatti iroda és raktár épülete, mely egyszerű, az iparépületek racionalitását követő keretek között is képes volt fegyelmezett, mégis felismerhetően egyedi karaktert megjeleníteni.

Supka-Kovács Tamás fertőszéplaki falumúzeuma, mely a különös szépségű épületegyüttes egy elemét szinte észrevétlenül egészíti ki a múzeumi működéshez nélkülözhetetlen tércsoporttal, miközben saját építészeti világát is engedi érvényesülni, egyben a hely építészeti hagyományit pontosan követve az épületegyüttes terét igényesen megszerkesztett pajta-épülettel zárja le.

A Tóth Projekt Építésziroda (Tóth László - Papp László) kapuvári temetői (Szent Kereszt) kiszolgáló épülete, mely a finoman hangolt anyaghasználatával, kétrétegű architektúrájával a hely szakrális szelleme megtapasztalásához tapintatosan, mégis némi drámaisággal, az evilágiságot jótékonyan elrejtve teremt harmonikus hátteret.


Győr – Moson – Sopron Megyei Építész Kamara Diploma díját kapja:

Bóta Katalin: Győr, Kiss János u . .. Hiány – ház

Bóta Katalin diplomamunkája különös, szép és valamennyiünk számára tanulságos mű, ami elsősorban a felvetett témát értelmező gondolatfolyamot rögzíti.
A naplószerű könyvben megfogalmazott belső vívódás, a gondolatfonatok lenyomatait őrző tekercsek, a makettként tárgyiasuló téralkotás mély érzelmekről, tudatos alkotói magatartásról, az alkotás gyönyörűségében elmerülő építészről tanúskodik.

Stein Júlia és Tátrai Ádám: Borzavár, Terménytárolóból turistaszállás.

Stein Júlia és Tátrai Ádám közös diplomaterve napjaink aktuális problémáival szembesít bennünket, nevezetesen a falu fennmaradásának lehetőségét taglalja. De a témafelvetésen túl megoldást, reális, hihető megoldást is kínál. A falu szélén talált gazdasági épületet újjáélesztő funkció gondos, odafigyelő és mérhetetlenül természetes belakása példaértékű. A legapróbb részletmegoldásokat is láttató tervlapok egy képzőművészeti kiállítás képeiként jelenítik meg az újjászülető épület gazdag téri világát, a beépítés technikai lehetőségét.

Győr – Moson – Sopron Megyei Építész Kamara Diploma díjának dicséretét kapja:

Erdei Attila: Sopron, Városház u. Várfalmúzeum

Erdei Attila Sopronban, a feltárt várfalra javasolt beépítése rendkívül érzékeny területen rendezi az erővonalakat. Az egyszerű technikával létrehozott térstruktúra több szerepet is vállal: városképi problémákat kezel (lezár agy városi teret, római kori falstruktúrákat értelmez, a hely rétegzettségét, sokszínű történetét vetíti elénk tervezett tereiben.

Kakas Bea: Strandfürdő Mátrafüreden

Kakas Bea mátrafüredi strandfürdője szép példa egy település struktúrájának továbbírására, ma lehetséges erősítésére. A több épületelemből álló együttesnek a terület sajátosságait érzékenyen értő telepítése, az egységek közötti kapcsolatrendszer pontos kidolgozottsága, a köztes tér megfogalmazása példamutatóan tiszta, következetes, arányos.

A díjátadóról videó is készült, mely ide kattintva érhető el.