Épülettervek

Akadálymentesítés mint infrastrukturális kérdés

2018.04.17. 09:58

A Veszprémi vár akadáymentes megközelítésére kiírt tervpályázatra beadott pályaművében a Mesteriskola csapata által választott megoldás eszközei nem elsősorban építészeti eszközök, sokkal inkább a hasonló városi helyzetekre adott sokrétű válaszok. 

Pályázati problémafelvetés

Veszprém város 2014 folyamán tanulmánytervet készíttetett a vár akadálymentes megközelítésének megoldási lehetőségeinek vizsgálatára. A tanulmány készítői 3 lehetséges helyszínt vizsgáltak meg a vár tövében. Mindhárom helyszínre javasoltak egy-egy funkciót és felvonót is. Az ötletpályázat helyszíne e három lehetőség közül kiválasztott, a Várdomb északkeleti oldalán található terület.

A pályázat célja a vár akadálymentes megközelítésére szolgáló eszköz megtervezése, a Deák Ferenc utcáról nyíló önkormányzati telek forgalomtechnikai elemzése és hasznosítása, valamint a megváltozott funkció által okozott közlekedési változások megfelelőségének igazolása volt.

 

A tervezési feladat átértékelődése

A helyszín megismerésével együtt tanulmányoztuk a javasolt felvonó lehetséges megoldásait: a várfal melletti, alatti, feletti feljutást, a legszolidabb megoldásoktól az egészen extrém szélsőségekig. Ezzel együtt vizsgáltuk, hogy a feljutás alsó kiindulási pontjaként kijelölt terület alkalmas-e a kiírás által szorgalmazott nagyméretű parkoló elhelyezésére, és főképp annak megjelenése esetén a terület megfelelő-e a megnövekedett autós forgalom és a turista buszok fogadására.

A megismerés folyamata során először a nehézségek körvonalazódtak:

  • a tervezési terület nehézkes megközelítése,
  • a környező utcák részben egyirányúsága és időnkénti veszélyes mértékig való szűkülése,
  • a felvonó nem egyértelmű alsó megérkezése (a domboldal és az Deák Ferenc utca közti telekmélység áthidalása),
  • ezáltal a lenti terület felhasítása, teljesértékű városépítészeti javaslat kidolgozása nélkül.

(A természetesen nőtt városi szövet sérült részének gyógyítása nem volt a pályázat feladata.)

A viszonyok megismerése után a feladat több, egymástól független, megoldandó problémára esett szét, melyek már eltérnek a pályázati kiírástól:

  1. A vár valamilyen módon történő akadálymentesítése
  2. A nagymértékű gépjárműforgalom problémája
  3. A Várdomb északkeleti oldalának hasznosítása

 

 

Koncepció

A Veszprémi Vár területét központi szövetként kezeltük, vizsgálva annak a belvárossal és a város egészével való működését. A feltárt problémákat önállóan és egészében véve is adekvát és arányos megoldást kerestünk.

A megoldás eszközei nem elsősorban építészeti eszközök, sokkal inkább a hasonló városi helyzetekre adott sokrétű válaszok. A tervezési területet a Kálvária dombig bővítettük, a terv része éppúgy a közlekedési struktúra tisztázása, mint a hasznosítandó terület jellegének meghatározása.

Fontos, hogy az ötletpályázat formai sajátosságaihoz illően nem a javaslat megjelenését tervezzük ebben a szakaszban, hanem komplexen átgondolt alapot keresünk egy későbbi tervezési folyamat elkezdéséhez.

 

 

Akcióterületek

Szent Miklós-szeg
Központi elhelyezkedéséből adódóan a Megyeház téren mélygarázs kialakítását javasoljuk, így a jelenlegi felszíni parkoló is felszabadulna. A Színház kertet megkerülő új buszútvonal kiindulási pontjaként megjelölt területről gyalogosan is percek alatt elérhető a Vár utca. Elektromos kerékpárok számára töltőállomás létesítenénk itt.

Vár utca
A gépjármű forgalom kitiltásával a Vár utca zajterhelése csökken, a történeti utcákon a gyalogosok zavartalanul közlekedhetnek. A várban lévő funkciók megfelelő szabályozásával, az udvarok, üres épületek használatbavételével pezsgő kulturális élet bontakozhat ki.

Új beépítés
A lenti terület egyirányú, helyenként igen szűk keresztmetszetű utcákon megközelíthető. Forgalomnövekedéssel járó funkciók létesítésére az utcaszerkezet nem alkalmas. A természetes módon nőtt városszövet megfelelő sűrűségű beépítése, lakó funkció javasolt.


 

Eszközök

Kerékpárbérlet
A kerékpárokra bérlet és napijegy is váltható. Frekventált helyeken létesítendő gyűjtőpontokon felvehetők, máshol is leadhatók. Az elektromos rásegítéssel a meredek veszprémi útszakaszakaszokon könnyű a feljutás. Használatát töltőállomás, szervíz és applikáció segíti.

Várbusz-járat
A cirkuláló várbusz érinti a belváros ütőerét, kapcsolódhat meglévő járatok útvonalához is. Menetrendje rugalmasan alakítható a napszaki és időszakos igények szerint. A vár területén dolgozók kedvezménnyel vehetik igénybe. Rendezvények alkalmával különjáratok is indulhatnak. A jelenleg a várban sorakozó parkoló autók helyett korszerű tömegközlekedési eszköz jelenik meg, alternatívát nyújtva az eddig autóval érkezőknek.

Bérlakásrendszer
Az új beépítéssel nő a lakósűrűség. Az Önkormányzat többféle működési modellből választhat. Akár szociális bérlakás, fecskeház, cohousing, vagy inkubátorház rendszerén keresztül is szolgálhatja a város lakóit.


 

Összegzés

A Várdomb akadálymentesítését a városi infrastruktúrafejlesztés részeként kezeltük. Pályázatunkkal arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a sérült városi szövet, és a túlterhelt utcahálózat problémáját nem szabad kikerülni egy attraktív, turistaforgalmat generáló beavatkozás előzetes terveztetése során sem.

Fekete Csilla, Tőrös Ágnes, Buzás Bence Álmos, Déri Dániel, Dobai János, Lévai Tamás (Mesteriskola)