Programok

A szerves építészet feladata a jövő alakításában

2009.07.14. 10:41

A Kós Károly Egyesülés és az International Forum Man and Architecture nemzetközi konferenciája, 2009. augusztus 29–30. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. Az Iparművészeti Múzeumban látható Folytatni a Teremtést című, a Kós Károly Egyesülés 20 éves fennállása alkalmából rendezett kiállítás kísérő rendezvénye.
Három kreditpontos rendezvény, jelentkezés a részvételi díj átutalásával, legkésőbb augusztus 10-ig.


A Kós Károly Egyesülés és az International Forum Man and Architecture nemzetközi konferenciája
2009. augusztus 29–30. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. Az Iparművészeti Múzeumban látható Folytatni a Teremtést című, a Kós Károly Egyesülés 20 éves fennállása alkalmából rendezett kiállítás kísérő rendezvénye.
Helyszín: a piliscsabai Josephinum egyetemi kollégium. Megközelítés a Budapest-Esztergom vasútvonal egyetemi megállójától átvágva az egyetem területén, vagy az egyetem bejárati buszmegállójától a falu központja felé haladva baloldalt kb. 200 méternyire.

Program
Augusztus 29.
14.00 • regisztráció
14.30 • köszöntő: Makovecz Imre: A szerves építészet helyzete Magyarországon
15.00 • Roger Connah: Promised Infancy and a New Alchemy – Reima Pietilä, Imre Makovecz & Muhammad Ibn al-Hasan an-Niffari (Az ígért kezdet és az új alkímia – Pietilä, Makovecz és an-Niffari)
15.40 • Peter Blundell Jones: Reconstructing the Organic Tradition Today – The Continuing Idea of Responsiveness and Specificity in Architecture. Lethaby, Häring, Scharoun and Asplund. Participation in architecture. Architecture and ritual. (Az organikus hagyomány újjáépítése – Az érzékenység és sajátosság folyamatosan ható eszménye. Lethaby, Häring, Scharoun és Asplund. Részvétel az építészetben. Építészet és rítus.)
16.20 • kávészünet
16.40 • Paolo Portoghesi: Geoarchitecture and Organic Architecture (Geoépítészet és organikus építészet)
17.20 • beszélgetés
19.30 • vacsora
21.00 • beszélgetés

Augusztus 30.
9.00 • Karl-Dieter Bodack: Mensch und Architektur – Menschliche Architektur ist dann
möglich, wenn der Mensch ganzheitlich angesprochen wird, also mit allen vier Wesensgliedern und deren drei Dimensionen. Architekturqualität ist umso höher, je ganzheitlicher der Mensch angesprochen wird. (Ember és építészet – emberi építészetről akkor beszélhetünk, ha az az embert a maga teljességében szólítja meg négy lénytagjával és annak három dimenziójával. Az építészeti minőség annál magasabb, minél teljesebben szól az emberhez.)
9.40 • Pieter van der Ree: The Relation Between Forms and Consciousness – Architectural forms always reflect a worldview, the dominant kind of thinking in a certain period and the values of a society. Organic architecture can be the expression of a new holistic consciousness we have to develop. (Forma és tudat közötti kapcsolat – Az építészeti formák mindig világnézetre, egy bizonyos időszak uralkodó gondolkodásmódjára és társadalmi értékeire reflektálnak. Az organikus építészet új, holisztikus tudatosság kifejezője lehet, amelyet ki kell fejlesztenünk)
10.20 • kávészünet
10.40 • Peter Hübner: Menschengemäß bauen, heißt organisch bauen (Az embernek megfelelő
módon építeni azt jelenti, hogy organikusan építeni)
11.20 • Lucien Kroll: Works (Munkák)
12.00 • Joachim Eble: Nachhaltiger Stadtplanung, ecocity Projekten (Visszaható várostervezés, ecocity tervek)
13.00 • ebéd
14.30 • Gregory Burgess: Works (Munkák)
15.10 • Marko Pogacnik: From Geomancy towards Gea-Culture – Exploring the Multidimensional Qualities of a Place and Creating a Culture Tuned to the Earth and the Universe. (A geomantiától a Gea-kultúráig – A hely többdimenziós minőségének feltárása és a Földre és a világegyetemre hangolt kultúra megteremtése)
15.50 • kávészünet
16.10 • 15 perces előadások és bemutatkozások (Marc Schepens, Pásztor Péter és mások)
17.30 • beszélgetés
19.30 • vacsora
21.00 • konferencia záróbeszélgetés

Részvételi díj: 32 000 forint, diákoknak és a Kós Károly Egyesülés tagjainak: 16 000 forint.

(A részvételi díj egy ebéd, két vacsora és a kávék árát tartalmazza)
A konferencia nyelve angol, olasz és magyar, szinkrontolmácsolással.
A teljes konferencián való igazolt részvételért 3 kreditpont jár.
Jelentkezés a részvételi díj átutalásával történik a Kós Károly Alapítvány számlájára (Kós Károly Alapítvány 10402166-21629530-00000000) konferencia megjelöléssel, legkésőbb augusztus 10-ig.