Design/Belsőépítészet

A református templom belső felújítása Hernádkakon

2021.10.10. 10:08

A templom belső megújulása első  ránézésre kifjezetten visszafogottnak mondható, mégis tetten érhető benne valami új, valami extrém. Ennek a kettősségnek az oka nem más, minthogy a munkát a Studio Bunyik és Boronkay Péter, valamint a templomot használó helyi közösség szinte közösen tervezték meg. Így született meg ez az ízléses felújítás Hernádkakon.

1938-ban épült a Miskolc közeli település, Hernádkak Református temploma, amely időszaknak a nehéz társadalmi és gazdasági helyzetét figyelembe véve szükség volt a helyi református gyülekezet tagjainak összefogására és kitartására. A korabeli sajtóban úgy fogalmaztak, hogy a hívek a lelkük egy darabját építették a templom falaiba. Ezt az érzetet szem előtt tartva indultunk neki a tervezésnek.

2000-ben vált szükségszerűvé a templom első komolyabb felújítása, majd az ezt követő gyors állagromlás következtében, 2020-ban a fiatal lelkipásztor Mike Martin, nemcsak a felújításban, hanem a megújulásban is gondolkodott.

2020-ban kezdtük el a templom külső felújítását: a homlokzat egy világosabb, új színt kapott, kicseréltük a nyílászárókat és a tetőhéjazatot, és a templom udvarán  megkezdődött a parkosítás egy új sétány kialakításával, növények ültetésével. A régi kerítés zárt jellegét elhagyva, egy befogadó, tölcsérszerű teret alakítottunk ki, illetve a bejárat elé egy karakteres előtetőt építettünk – megnyitottuk a templomot az emberek felé.

Az új megjelenés kialakítása mellett fontos szerepet kapott a gyülekezet építése is. A korunkban tapasztalható egyháztól való eltávolodás inspirálta a lelkipásztort arra, hogy egy visszafogott, emberközeli, befogadó belsőt alkossanak. Erre a szakmai munkára hívta meg Bunyik Emese építészt, és indult meg a közös tervezés  figyelembe véve a régi értékeket, a helyi szokásokat és igényeket, valamint az átalakítás célját.

Ennek a gondolatnak a menetét követtük a belső tér megtervezésekor is. A tervezők koncepciója az volt, hogy adjunk a térnek egy karakteres padlóburkolatot, színes padokat és egy nagyon fehér, szépen megvilágított környezetet. Mivel a templom alapterülete viszonylag kicsi, ezért fehér falak és a hangsúlyos világítás nem volt kérdés. A padlóburkolat esetében is tartottuk a koncepcionális elképzelést: egy fényes, intenzív márványmintás, nagyméretű lapot választottunk ki. A padok esetében a gyülekezet tagjai inkább a melegebb hatású, fenyő padok mellett döntöttek - így hozva létre egy számunkra befogadóbb, barátságosabb teret.

Az apszis korábbi elrendezésén is módosítottunk: középpontba az Úrasztala került, köré pedig félkörívben helyeztük el a szószéket, Mózes székét, a harmóniumot és az ünnepi székeket. Az egyedi bútorokat Boronkay Péter tervezte, melyből első ütemben az Úrasztala valósult meg.

“A legtömörebb / legsűrűbb térbeli elem a kő, utal a liturgiában betöltött ‘sűrűségre’ (Keresztelés, Úrvacsora) egyúttal az időtlenség szimbóluma. Tömör márványból vágott /esztergált kőtömb asztal, mely két tökéletes geometriai formából, a négyzetből és a körből építkezik. A kör az alfa és az omega szimbóluma, a négyzet a négy evangéliumra és az égtájakra utalhatnak." – Boronkay Péter

A régi szószék felújítása és átalakítása mellett döntöttünk. Korábbi hátsó falra rögzített, magas pozíciójából áthelyeztük a szószéket az Úrasztala mellé, kevesebb lépcsővel - közelebb a hívekhez.

Hálás szívvel emlékszünk a közös munkára, amelynek során az együtt gondolkodás, az újító szándék, további inspirációt adott nekünk a gyülekezeti élet újjáépítésére, megreformálására.

Köszönjük Bunyik Emesének a kitartó áldozatos munkáját.

Hernádkak Református Egyházközség

 

Szerk.: Pleskovics Viola