Egyéb cikkek

A Pesthidegkúti Waldorf Iskola bővítése

2007.06.06. 11:23Második helyezett a 4. bírálati sorszámú pályamű:Felelős építész tervező: Bartók István

Második helyezett a 4. bírálati sorszámú pályamű:
Felelős építész tervező: Bartók István
Építész munkatársak: Bojti Anna, Natta Anikó

 

 
 

Részletes bírálat:

Telepítés
A pályázat egyetlen nagyvonalú gesztussal helyezi el a déli telekrészen az új iskolaépületet. Érthető az építész meggyőződése a telekalakítással kapcsolatban, de ezzel az iskolát problémás jogi helyzet elé állítja. A kelet-nyugati tengelyű telepítés másik következménye, hogy a tantermek a telekszomszédok felé néznek, jellemzően déli irányba. A tájolás így nem ideális, de az adottságok figyelembevételével elfogadható. Kedvezőtlen viszont az oldalkert szűkössége és a két épület közelsége, a köztük létrejövő túlfeszített térarány. A pályázat alapelve, mely az új szárny karakterét és anyaghasználatát is meghatározza, nagyon szép építészeti alapállás.

 

Alaprajz, elrendezés
Az új főbejárat helye és a kialakuló előtér megnyugtató helyzetet teremt, tiszta közlekedő rendszert és térkapcsolatokat. Egyedül az euritmia termek és a tornaterem megközelítése és a két funkció közelsége kedvezőtlen. A tornaterem és a sportpálya kapcsolata jó. A tantermeknél és a csoportszobáknál a traktus-mélység miatt szükség lenne másodlagos megvilágításra, erre a terv lehetőséget is kínál.

A meglévő épület főbejáratát a pályázat megtartja, ez fontos, folytonosságot jelentő gesztus. Az iskolaudvar-kapcsolat is kedvező. A főépület dél-nyugati oldalán elhelyezett étkező terasz, az étterem és konyha kapcsolata, feltárása jól megoldott, az étkező összenyitása az aulával elegáns térkapcsolatot teremt. A vizes helyiségek csoportosítása racionális és gazdaságos megoldás.


Karakter
A műleírásban líraian elmesélt építészeti gondolatot a terv következetesen megvalósítja, a végeredmény a Waldorf iskola oktatási programjához és szellemiségéhez szépen illeszkedő anyaghasználati karaktert hoz.