Közélet, hírek

2000. június 30-án: CSONKA PÁL érem átadása a MÉSZ székházban

2000.06.30. 22:00

2000 évben a Kuratórium javaslatára a MÉSZ elnöksége Csonka Pál éremmel tüntette ki a Török Ferenc építészt - Baskó Ottó tartószerkezet-tervezőt alkotópárosi kategóriában és Dr. Osztroluczky Miklóst, tanszékvezető főiskolai tanárt a Csonka Pál szellemében oktató-nevelő kategóriában.

A Magyar Építészek Szövetsége (MÉSZ) néhai rendes tagja, a nemzetközi hírű tudós és több építésznemzedék tanítómestere, Dr. Csonka Pál professzor tiszteletére és emlékezetére alapította meg a CSONKA PÁL érem kitüntetést, jellemezni kívánva az érem névadójának életművével hitelesített felfogását a mesterség, művészet és tudomány egységében élő, - az embert szolgáló - szilárd erkölcsi tartást igénylő építészetről.

Ezt a díjat azok kapják, akik a fenti szellemben éltek és dolgoztak. Az érmet évente egyszer ítéli oda a MÉSZ elnöksége a három tagú díj-kuratórium javaslata alapján, és Csonka professzor úr születésnapja (július 8.) körül adja át a kitüntetetteknek a MÉSZ mindenkori elnöke.

2000 évben a Kuratórium javaslatára a MÉSZ elnöksége Csonka Pál éremmel tüntette ki a Török Ferenc építészt - Baskó Ottó tartószerkezet-tervezőt alkotópárosi kategóriában és Dr. Osztroluczky Miklóst, tanszékvezető főiskolai tanárt a Csonka Pál szellemében oktató-nevelő kategóriában.

 
 

A díjat 2000. június 30-án, pénteken, a fél kettőkor kezdődő ünnepségen nyújtották át a MÉSZ székházában (Budapest, VIII. Ötpacsirta u. 2.).


Török Ferenc építész, tanszékvezető egyetemi tanár és Baskó Ottó okl. építőmérnök, tartószerkezet-tervező alkotópárosa 1975 óta tíz jelentős római katolikus és görög katolikus templomot tervezett, pl. az 1996-ban felszentelt Magyar Szentek templomát Budapesten (építész társtervező: Balázs Mihály). A kettőjük több éves közös munkája nyomán született számos egyéb terv és megvalósult épület (a vatikáni nunciatúra, a máriapócsi zarándokház stb. is további jó példája az építész és szerkezettervező alkotó együttműködésének.

 

 

Dr. Osztroluczky Miklós PhD a műszaki tudomány kanditátusa, okl. építészmérnök, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Karának tanszékvezető tanára. Az Építőipari Technikum elvégzése után, számára kedvezőtlen politikai megítélése miatt továbbtanulása csak az ÉaKKI-ban, majd az ÉMI-ben vállalt állása mellett volt lehetséges. Így szerezte meg építészmérnöki oklevelét. Később az időközben megindult főiskolai képzésbe kapcsolódott be oktatóként. Szakterülete elismert művelőjeként lett az Épületszerkezeti Tanszék vezetője, és itt végzett tudományos munkája alapján nyert kandidátusi címet. Csonka Pál szellemében jelenik meg nála teljes egységben az építés mesterségének oktatása, az építők nevelése és szakmájának tudományos továbbfejlesztése.