Épülettervek/Középület

Hotel a Nagycsarnok mellett: Meininger szálloda

1/12

a-a metszet

Csarnok tér felőli homlokzat

Csarnok téri homlokzat

Duna felőli homlokzat

földszint alaprajz

galéria alaprajz

helyszínrajz

látványterv

látványterv

látványterv

látványterv

látványterv

?>
a-a metszet
?>
Csarnok tér felőli homlokzat
?>
Csarnok téri homlokzat
?>
Duna felőli homlokzat
?>
földszint alaprajz
?>
galéria alaprajz
?>
helyszínrajz
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
?>
látványterv
1/12

a-a metszet

Csarnok tér felőli homlokzat

Csarnok téri homlokzat

Duna felőli homlokzat

földszint alaprajz

galéria alaprajz

helyszínrajz

látványterv

látványterv

látványterv

látványterv

látványterv

Hotel a Nagycsarnok mellett: Meininger szálloda
Épülettervek/Középület

Hotel a Nagycsarnok mellett: Meininger szálloda

2015.10.26. 14:04

Projektinfó

Térkép:
Meininger Hotel

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Vadász Bence, Miklós Zoltán, Vadász és Társai

Vélemények:
3

Meininger Szálloda

URL:
Vadász és Társai

Tervezés éve:
2011

Stáblista

felelős tervező: Vadász Bence (Vadász és Társai Kft.)
építész társtervező: Miklós Zoltán (Vadász és Tsai Kft.)szakági tervező(k)
tartószerkezeti szakági tervező: Ungi Balázs (Ungi Mérnöki Iroda Kft.)
épületgépész szakági tervező: Temesvári László (Temesvári Terv.Kft.)
épületvillamossági szakági tervező: Kelemen Ferenc (KELEVILL-FZ Kft.
épület szerkezettervezői szakági tervező: Schreiber Gábor (S-4 Mérnökiroda Kft)
tűzvédelmi szakági tervező: Varga Miklós (Totem Mix Bt.), Kiszelák Ferenc (Totem Mix Bt.)
kertészeti szakági tervező: Kontra Dániel (Urban Concept Kft)
közlekedési szakági tervező: Pető Zoltán (BFVT Kft)
konyhatechnológiai szakági tervező: Straub Ágnes (Szigmavill Bt.)
környezetvédelmi szakági tervező: Weiner László (Toppedion Kft)
akusztikai szakági tervező: Csott Róbert (’95 Apszis Bt)
lift szakági tervező: Sütő Ferenc (Schindler)
építtető: BEDORI Investment Kft.

Szálloda épül Budapest belvárosának egy frekventált csomópontjában, közel a Dunához, és a Nagycsarnokhoz. A 150 szobának helyet adó, Vadász Bence és Miklós Zoltán által tervezett szálló különleges, hullámzó homlokzata nem konkurál szomszédjával. 

A helyszín

A tervezési helyszín a belváros egy izgalmas, frekventált csomópontja, mely közel fekszik a Dunához, az egyetemekhez - és meghatározó módon a Nagycsarnok tömbjéhez is. A most még „szlömös" háromszögletű tér kiváló adottságokkal rendelkezik, hiszen szinte „úszó tömbként" majdnem teljesen körbejárható – érdekes és részletgazdag eklektikus házak térfalai között. Ráadásul a terecske egy érzékenyen megtervezés és kivitelezés előtt álló park- és térsor egyik legfontosabb eleme.

A helyszín tehát a környezethez méltó, igényes és különleges épületet kívánt, ahol – a megítélésünk szerint – a tervezendő tömeg- és homlokzatformálás határozottan mai hangot kell hogy megszólaltasson - nagyvonalúan és képletszerűen. Részleteiben, tagozataiban, anyaghasználatában nem volna ildomos konkurálni a történeti stílusokkal, - de legfőképpen a Petz Samu műépítész által 1897-ben tervezett Csarnok gyönyörű épületével. Pont így érhető el, hogy a park megmaradó míves és részletgazdag térfalai a kontraszthatás miatt újra hangsúlyt kapjanak.

földszint alaprajz
5/12
földszint alaprajzA beépítés

A trapéz alakú építési telek zártsorúan, de kisebb kontúrral csatlakozik az ELMŰ épületéhez. A három utcával határolt saroktömböt a Duna és a park felől „közterület céljára átadott" előkertek, díszburkolt sétányok és tervezett zöld parkok ölelik majd körül. A helyszín adottságai, a környezetrendezés és a térfalak tehát egyaránt a zársorú tömb „bezárását" kívánják. A monolit, tömbszerű ELMŰ épület mellett – eklektikus utcakép háttere előtt – zavaróan hatna egy „felnyíló" „L" vagy „U" alakban kitáruló tömeg. Így tehát építészeti – de „szobaszám-maximálási" szempontok alapján is – a keretes, átrium-udvart körülölelő megoldás mellett döntöttünk. Az „U" alaprajzú középfolyosós alaprajz logikus és nagyon gazdaságos rendszer üzemeltetési nézőpontból, - ráadásul nagyvonalúan kezelhető tömegformálást tesz lehetővé.

Csarnok téri homlokzat
3/12
Csarnok téri homlokzat

 

Földszint

Az épület gyalogos főbejárata a „központi tér" felől nyílik, íves földszinti térfalak között feltárva a lobby „áramló terét". A belső tér központi zónájába szerveztük az épület teljes kiszolgáló rendszerét. A recepció-információ körül és mögött emelkedik a szálloda központi függőleges közlekedő magja – a lépcsőház, - 3 személylift, - valamint a személyzeti/gazdasági lift (amely egyben „biztonsági felvonó" is). A recepció mögött alakítottuk ki a minimális alapterületű szállodai logisztikát az úgynevezett „back office"-t. E központi kiszolgáló zóna belső magja a konyhaüzem és a vizesblokkok tércsoportja, amelyek két irányba is kiszolgálnak, a Duna felőli oldalon a lobby-bár felé. A konyha zónája ugyanakkor szintbeli ki- és bejáratokkal is rendelkezik (az ELMŰ épület felőli manipulációs/menekülő/gazdasági fedett-nyitott folyosón keresztül) – ily módon leegyszerűsítve a hulladék-kezelés útvonalát, valamint lehetőséget adva a kézi raktárak töltésére is.

A gépkocsi forgalom a környezetrendezési tervben meghatározott helyen – a nyugati (Dunai) oldalon kapcsolódik a szállodához. Innen süllyed a gépkocsi rámpa a (-1) szintre, - ahol az épület gazdasági töltése is történik, valamint innen megközelíthetőek a mélygarázs parkolóhelyei is. A gépkocsi lehajtó másik oldalán kapott helyet egy multifunkcionális tér. Ide érkezik a pinceszintekről a méretezett „parkoló lift", és ide érkeznek a pincei parkoló-szintekről a gyalogosan távozó vendégek ill. fizető-, vagy „vendég-parkolók" is. A külső, fedett-nyitott passzázsra fut le a szállodai szintekről az épület 2. számú nyitott, kültéri menekülő lépcsője is. Ez a lépcső háromkarú geometriával a pinceszinteken már előteres, túlnyomásos, füstmentes menekülő lépcső.

Földszint feletti galériaszint

A földszinti galériaszintre kerültek az ún. Board tárgyalók, - egy osztható terű konferenciaterem, - a tárgyalók és az irodák, a hozzájuk tartozó kiszolgáló zónával és helyiségekkel. Ezzel a galériás megoldással az itt elhelyezett tércsoport nem vesz el értékes teret a szállodai szobáktól, ugyanakkor felülvilágítókkal megvilágítható, közvetlen konyha-kapcsolatot kap, izgalmas belső átlátásokkal gazdagíthatja a belsőépítészetet.

Csarnok tér felőli homlokzat
2/12
Csarnok tér felőli homlokzat

 

Általános szobaszintek (1., 2., 3., 4., és 5. emeletek)

A hotelben összesen 150, szintenként 30 darab szoba kapott helyett. Mindet logikus, középfolyosós rendszer a tetőszintekkel együtt mindösszesen 163 db szobával) – amelyből 9-9 a belső zöld átriumra néz. A belső, „értéktelen" sarkokon helyeztük el a személyzeti/biztonsági liftet, amely túlnyomásos előtéren keresztül kapcsolódik a folyosóhoz.
A harmadik (ELMŰ ép. homlokzata melletti) hegyesszögű sarokba kerül a szabadtéri menekülő lépcső, amely közvetlen kapcsolatban van a földszinti átkötő „passzázzsal", - valamint ide került szintenként a szobaasszonyi helyiség is. Ezen általános szállodai szintek lágyan hullámzó homlokzati vonala konzolosan túlnyúlik „az építési helyen". A szobák átlagos mérete az eredeti pályázati kiírás szerinti 24 m2 körül van.

Visszahúzott tetőszint

Az előírt mértékben visszalépő, „hullámzó" homlokzattal lehatárolt tetőszinten további 7 db tetőteraszos szállodai szobát helyeztünk el, - valamint egy kis alapterületű, galériás kiképzésű fittness blokkot. E tetőfelépítmény galériás kiképzésű – két szint egy légtérben helyezkedik el. A tetőszintet „zöld szigetek" teszik humánussá.

Galériaszint

A galériszint több helyen is összekapcsolódik a 6. emelettel, amelynek áramló közlekedő teréből lenézhetünk a 6. emelet közlekedőjére, ill. a fittness is egybefüggő légterű az alsó szintjével. Ezen a szinten további 6 db szobát helyeztünk el. Ezen a szinten helyeznénk el – akusztikailag védetten – a központi hűtőgépet.

Pinceszint

A pinceszinten kapott helyet a központi tiszta- és szennyes-ruha raktára,
a konyhaüzem gazdasági töltése raktárakkal, „konyhai áru-lifttel" és konyhai személyzeti lépcsővel, a dolgozói étkezde, kétnemű dolgozói öltöző,
trafó és elektromos fogadóhelyiség, gáz- és vízfogadó, és 18 db hagyományos parkoló. 

Parkolószintek (-2, -3, -4, -5.)

Itt kap helyet a hűtőközpont, tárolók, kiszolgáló terek. Az öt pinceszinten elhelyezhető mindösszesen 250 db parkoló. 

látványterv
10/12
látványterv

 

Homlokzat- és tömegformálás

Az épület megjelenésének „alapképlete" vízszintes szalagok véletlenszerűen gyűrt rendszere, - amelyek egy szabálytalan trapéz alakú mag körül egymáshoz képest is mozognak. A létrejövő szabálytalan, mégis homogén forma ugyanakkor csak vízszintes értelemben változik, - így a meghökkentő térhatás ellenére hagyományos módon, könnyen, gyorsan és gazdaságosan építhető, hiszen a szabályos raszteren csak a monolit vasbeton síkfödém kontúrja hullámzik. Erre a hullámvonalra már függőleges attika-falak építhetőek, hagyományos vasbeton technológiával.

A tömör attikafal-szalagot mindig szalagablak-sáv követi, - a földszinten és a tetőszinten visszalépő kontúrral -, szabadabban és merészebben vezetett vonalakkal. A visszalépő tetőszinti felépítmény előtt tetőteraszt alakítottunk ki – benne növényszigetekkel – amelyek növényzetét a homlokzat síkjáig is kiengednénk. A tervezetten szabálytalan épület tömör felületeit úgynevezett „roncsolt-beton" burkolattal látnánk el. Ez a helyszíni, monolit technológia egyrészt alkalmas a torz-felületek lekövetésére is, - másrészt nem konkurál a környezet míves, kiselemes homlokzatképzésével, - ugyanakkor a homlokzati tűzterjedésnek is gátja. Legfőképpen esztétikai-, építészeti értelemben illik a mozgalmas és organikus vonalvezetésű monolitikus építészeti kompozícióhoz.

látványterv
8/12
látványterv

 

Tartószerkezetek 

A munkatér határolása az agyagrétegbe befogott, egy sorban hátrahorgonyzott egy sorban födémmel megtámasztott résfallal készül. A lemezalap alatt zsompokba telepített nívószabályzós szivattyúkkal a résfalak közti területre esetlegesen beszivárgó talajvíz az épület teljes élettartama alatt alacsonyan tartható. A résfal az építkezés ideje alatt horgonyzással és belső támasszal lesz megtámasztva, végleges állapotban a pincefödémek tárcsaként támasztják össze a szemben álló résfalakat. Az alapozást lemezalappal, mélyalapokkal (pl. fúrt cölöpök), vagy ezek kombinációjával is ki lehet alakítani. Az alaplemez a résfalba lesz bekötve. A pinceszinti födémek két irányban teherhordó vasbeton lemezek, jellemzően 25 cm-es szerkezeti vastagsággal.  A felszerkezet jellemzően monolit vasbeton pillérekkel és falakkal alátámasztott monolit vasbeton síklemezes szerkezet.

A földszinten viszonylag ritkán álló függőleges tartószerkezeteken tekintélyes kiváltó gerenda rendszer van. Ezen áll az 1. emelettől megváltozott szerkezeti rendszer; a szállodai szobák alkotta geometria határozza meg a sűrűn álló vasbeton falakból álló falszerkezeti kiosztást, melyen vékony vasbeton lemez van. Az általános födémek a sűrű alátámasztások és könnyű padló rétegrend miatt mindössze 16 cm vastagsággal készülnek. Az épület függőleges tartószerkezeti monolit vasbetonból készül, - méreteiket a teherbíráson kívül a tűzvédelmi előírások is befolyásolják. A falak tárcsaként működnek, a függőleges terhekre és a szélből, valamint a földrengésből számított vízszintes terhekre egyaránt. Az épület merevítését a közlekedő vasbeton mag- és a vasbeton falak biztosítják. A lépcsők monolit, vagy előregyártott vasbeton szerkezetek.

látványterv
12/12
látványterv

 

Gépészet 

Az épület részére új vízbekötést tervezünk. A vízbekötés a pinceszinten kerül kiépítésre. A vízmérő helyiségbe 1 db kombinált vízmérő kerül. A fűtési és hűtési hálózat kiépítésére vízlágyítót tervezünk. Az uszodagépészet részére csatlakozást biztosítunk. A hőtermelő az épületben kondenzációs gázkazán, melyet az épület pinceszintjén helyezünk el. A szobaegységek fűtése az előtér álmennyezetében elhelyezett négycsöves fan-coil készülékkel történik. Az épület földszintjén található terekbe padlófűtést javasolunk.

A légtechnikai berendezések rendszereibe hővisszanyerőket tervezünk. Az épület hűtőközpontját előreláthatóan a pincébe és a földszinti álmennyezetben helyezzük el, - a hűtőgépet pedig a tetőszintre helyezzük akusztikai védelem mellett. A folyadékhűtők köré is, - de egyéb gépházak belső felületein is hangelnyelő anyagot alkalmazunk. A szellőzőgépházakat és a légkezelő berendezéseket a pinceszinteken helyezzük el. Az épület épületgépészeti szolgáltatásainak, villamos berendezéseinek, további egyéb más létesítmények, felügyeletéhez, ellenőrzéséhez, irányításához központi épületfelügyeleti rendszer készül, számítógépes mikroprocesszor bázisra építve.

látványterv
11/12
látványterv

 

Elektromos rendszerek 

A létesítmény villamos energia ellátása az épület 1. pinceszintjén telepítendő energia-ellátó központból történik. A tervezett alelosztó berendezések önálló fővezetéki hálózatot kapnak. Minden elosztó berendezést áramtalanító kapcsolóval kell ellátni. A főelosztó berendezés moduláris struktúrájú. Az erőátviteli hálózat az egyéb rendszerektől villamosan elkülönítve készül, így az esetleges indítási áramok a többi villamos berendezésre nem lehetnek káros hatással. Minden technológiai egységnek külön elosztót és fővezetéket tervezünk. Erőátviteli és termikus fogyasztók helyi feszültségmentesítési lehetőségéről gondoskodunk. A világítástechnikai kialakításánál mindenhol energiatakarékos fényforrások elhelyezésével számolunk, de a reprezentatív tereknél egyéb világítási módok pl. halogén vagy LED is alkalmazásra kerülhet. Az épületben biztonsági- és irányfény világítást létesítünk. Központi ellenőrzött rendszert tervezünk, egy órás központi akkumulátoros hálózattal.

Összefoglalva elmondható, hogy a tervezett épület tudatosan úgy próbál a környezet szerves elemévé válni, hogy egyéni, mai hangon fogalmazza meg helyét a park e centrális pontján. Nem próbál konkurálni míves környezetével, hanem érdekes, szabálytalan monolitikus tömegével kontraszt hatásával inkább kiemeli azok részletgazdag homlokzati kiképzését.

Vadász Bence DLA

 

Vélemények (3)
cseke
2015.11.27.
15:15

Kérem a jó ízlésű felhasználókat, bojkottálják az épület megvalósulását, ne engedjék, hogy tönkretegyék a Lestyán Ernő tervezte méltán híres, késő modern trafóházat!Az épületről itt olvashat bővebben:http://index.hu/urbanista/2015/11/26/meno_keso_modern_epuletet_tuntetnek_el_budapesten._kar_erte/a petíciót itt támogathatja:http://www.peticiok.com/a_csarnok_ter_es_a_transzformatorhaz_megovasaert

Pákozdi Imre
2015.10.26.
16:27

Akár jól is sikerülhet, bár a hatvanas - hetvenes évek modernizmusát idéző épület nem feltétlenül illeszkedik a Petz Samu-féle Nagycsarnokhoz. Az Elektromos Művek téglaépülete viszont jó háttérnek és kontrasztáló tömegnek tűnik.

A 250 parkoló nagy adomány lesz a környék autóáradatban fulladozó lakosainak és látogatóinak. 150 szoba mellé ez több mint elegendő, sőt, 100 - 150 szabad felhasználású helyet is ígér. A Corvinus "új" épületének garázsa ui. folyamatosan tele van, a Bálnáé pedig távol esik - arról nem is beszélve, hogy a szálloda a meglévő, szánalmas, poros, ideiglenes, de mégis létező parkoló helyére épül.

Látva a szálloda terveit (különösen a 10., hátulról 3. képet), méginkább világossá válik, mennyire elhibázott városépítészeti döntés volt a Budapest Music Center egyemeletes tömbjét engedélyezni, nem pedig a környék léptékéhez illeszkedő épületet emelni helyette, célszerűen a mellette tengődő, Imre utcai földszintes épület lebontásával. Nyilván nem a BMC-vel, mint intézménnyel van bajom, hanem az annak helyet adó épületnek, a környezetéhez nem illeszkedő magasságával.

cseke
2015.11.27.
18:33

@Pákozdi Imre: Kedves Imre!

Köszönöm észrevételét bejegyzésemmel kapcsolatban! A hiba javítása közben válaszüzenete valahogy törlődött (nem cenzúrai okokból), így sajnos nem tudok rá érdemben reagálni.

Annyit jegyeznék meg mindössze, hogy a kortárs építészetből hiányzik az a visszafogottság és kimértség, ami az említett épületet jellemzi. Ennek a méltóságteljes építészetnek tartozik a trafóház az utolsó hírvivői közé, így úgy gondolom, hogy a homlokzat eltakarásával Budapest építészetileg kevesebb lesz.

Kérdés, hogy negyven év múlva a hotel esetleges lebontása ellen is indul -e majd petíció, vagy senkinek fel sem fog tűnni, hogy ott állt évtizedeken keresztül.

Üdvözlettel

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk