Épülettervek/Középület

A mogyoródi Egészségház ötletpályázatának nyertes pályaműve

2014.12.18. 13:22
MÉD

Projektinfó

Mogyoródi Egészségház

Tervezés éve:
2014

Stáblista

építész vezető tervezők: Gál Róbert, Juhász Kristóf Attila

tájépítész: Győre Viola, Molnár G. Levente DOS Studio

MÉD:

Gál Róbert és Juhász Kristóf Attila tervét jutalmazták I. díjjal a mogyoródi Egészségház ötletpályázatán. Bemutatjuk a nyertes pályaművet.

A helyszínről

A tervezési helyszín hagyományos, falusias beépítési szövetben van. E spontán szövet szépen leképezi a domborzati viszonyokat: a Fóti út kirajzolja a völgyet, az ezt szegélyező telkek hosszú házai finoman behasítanak a dombba, mintegy megsarkantyúzva annak lábát. A tervezési terület nem áll meg a környező beépítés hátsó határánál: hosszan felkúszik a dombra. A telek kettőssége egymásnak feszül: alsó része építésre termett, közel vízszintes terület, mely szelíden illeszkedik a környező szövethez; míg a hátsó részen meg-mászhatatlanul meredek rézsű vezet a lankás „fennsíkra", dacolva az építő szándékkal.

A tervezési program az egészségház cca. 500 m2-es tömege mellett további 1000-1500 m2 bővítési lehetőséget kér. Ez olyan volumenű beépítés, mely a telek aljára besűrítve környezetét szétfeszítené. Ezért döntöttünk úgy, hogy az egészségházat szőjük a faluszövetbe, míg a bővítéssel a „hátsókert" nyújtotta sajátos lehetőségeket szeretnénk kihasználni.

A funkciókról

Egészségház

Egész-ség: az, amikor a részek harmonikus egésszé állnak össze. Hiszünk a környezet és az épített környezet gyógyító hatásában, abban, hogy az egészségháznak magának is harmonikus egésznek kell lennie ahhoz, hogy a használók egészségét jól szolgálja. Célunk egy olyan épület megalkotása, melynek a racionális és érzelmi elemei önmagukkal és egymással is harmóniában vannak, ezért belső nyugalmat sugároz. E mellett fontosnak tartottuk a ház külső harmóniáját az épített és a természetes környezetével egyaránt.

Mindezekért az egészségházat a környező épületek léptékéhez igazítottuk, így a funkciónak megfelelően három részre bontottuk: háziorvosi rendelőre, fogászatra és gyermekorvosi rendelőre (ez a védőnői szolgálatot is integrálja). Ezeket a tömböket a környező szövet ritmusába illesztve két nyeregtetős „hosszúházként" helyeztük el a telek utcafrontján. A hátranyúló tömegek két udvart jelölnek ki. Az egészségház szárnyai közötti udvarra kertként gondolunk, míg a másik udvar parkolásra szolgál. Az épület tömegeit tornác köti össze egymással, a kerttel és a főtérrel is. A tornácban egyesül a természetes és épített világ, a külső és belső terek.

Fecskeház és idősek otthona

A telek hátsó, meredek részén szociális jellegű bővítésre teszünk javaslatot. Ennek oka, hogy a teleknek ez a része –bár nagyon közel van a falu ütőeréhez – a szintkülönbség miatt elszakad a környező beépítéstől. Ennek az építési nehézségnek az érzelmi előnyeit szeretnénk a funkcióval kiaknázni. A hatalmas szintkülönbség ugyanis kitűnő kilátást biztosít a falura, de az itt tartózkodó mégis nyugodt távolságba kerül a nyüzsgéstől. Ez a fajta „felülemelkedés" fecskefészek-szerű biztonságérzetet nyújt, melyet egy szociális jellegű intézmény jól ki tud használni.

A javasolt funkció: olyan intézmény, mely magányos időseknek és egyúttal lakásra gyűjtő fiatal pároknak biztosít otthont. E két funkció párosítása –bár nem magától értetődő – de nagy lehetőséget rejt magában, melyre megépült példa tudomásunk szerint nincsen. Hisszük, hogy egy ilyen együttélés az otthonukat elhagyni kényszerülő idősekben fenn tarthatja az életbe vetett hitet, a fiatalok számára pedig a közösségi lét megélésére adhat lehetőséget.


A főtérről

Mogyoród főtere fizikailag három részből áll. A főtér nyugati része a Dózsa György utat szegélyezi, a főtér keleti része a Fóti út és a patak közé szorul, míg a főtér észak-keleti részén a Rózsa utca halad. E három térrész közül az első kettő összhangban van egymással: a patak finoman elválasztja, a gyalogoshíd szépen összeköti őket. A harmadik, Rózsa utcai térrész jelenleg kissé excentrikus helyzetben van a Főtérhez képest, mind funkcionálisan (egy kis forgalmú, kvázi zsákutcába vezet, melyre lakóházak nyílnak), mind vizuálisan (a Fóti út érezhetően leszakítja a Főtérről). Az egészségház mindenképpen javítani fog a helyzeten, hiszen nagy forgalmú középületként „helyzetbe hozza" a térnek ezt a részét is. Ezt szeretnénk erősíteni a 25m széles kapuként megjelenő tornáccal is: ez a középülethez méltóan nagyvonalú megnyitás egyértelműen kijelöli az immár egységesen kezelt Főtér északnyugati csücskét, egyúttal az épület előtt elkeskenyedő járda feszességét is csillapítja azzal, hogy alatta szinte „befolyik" a tér az udvarra.

Az egészségház működéséről

Az egészségház minden közönségforgalmi funkcióija a földszintre került, biztosítva az akadálymentességet. A háziorvosi rendelő a déli épületszárnyat foglalja el, bejáratai közvetlenül a főtérre nyílnak. Az északi szárny kisebb épülettömege a fogászati rendelőket rejti, ennek a bejárata már ráfordul az udvarra. A gyermekorvosi és védőnői szolgálatot funkcionális okokból közös épületbe tettük. Ez az épület a fogászati rendelő folytatásában az udvarról nyílik. Ennek előnye, hogy az udvar hátsó, intimebb részéhez kapcsolódik, így az udvar védettebb részét használhatják a gyerekek.

Az épületek alaprajzi rendszerét a funkcionalitás és a flexibilitás határozta meg. Egyetlen „luxus", hogy a váróhelyiségeket tágasabb, szoba-szerű terekként alakítottuk ki, melyek nyáron a kerthez közvetlenül kapcsolódnak, mert szerintünk fontos, hogy a várakozás otthonos, nyugodt környezetben történjen.

Az építészeti eszközökről

Az épület megformálásánál és anyaghasználatánál is a természetességre, tisztaságra, egyszerűségre törekedtünk. A tömegképzést a környezettel való maximális harmónia diktálta. A nyeregtetős tömegekkel a környező házak ritmusát folytattuk, míg az L-alakú tornác középülethez méltó, határozott térfalat kezd a Főtér északi részén. Az épület szerkezete és anyaghasználata is természetes és gazdaságos: a külső falak 30 cm-es Porotherm K téglából épülnek, mely a vonatkozó energetikai követelményeknek hőszigetelés nélkül is megfelel. Ennek előnye, hogy a külső oldali vakolat közvetlenül a téglafalra kerül, így ez az egyszerűségében is nemes homlokzat jóval időt állóbb, mintha hőszigetelésre kerülne.

A födémek monolit vasbetonból készülnek. A tetőszerkezet hagyományos ácsszerkezet. Az épület fedése hagyományos szalagcserép. Alumínium tokos, hőhídmentes nyílászárókat használunk. A belátásgátlást és a külső árnyékolást a szükséges helyeken az ablakok előtt a homlokzat külső síkjára helyezett, fehér színű terpesztett acéllemez biztosítja.


Részletes Bírálat

A pályamű a településszerkezetbe illeszkedő elhelyezéssel szervezi a beépítést. Analizálja a területet határoló két út beépítés módját, ezeket enyhe szögtöréssel, gerincirányokkal egymáshoz idomítja. Az Egészségház tömegei a Fóti út fésűs beépítését követik, míg a későbbi ütemek már a Rózsa utca tengelyeihez igazodnak.

A telepítéssel kialakul egy belső pihenőtér, melyet a telkek előtti teresedéstől és a Főtértől csak vizuálisan határol a pályamű egy könnyed árkádsorral. Utóbbi erőssége a pályázatnak, mert ez egy átjárható határt képez a külső és belső tér között, ez szervezi egységbe a tömegeket, továbbá előtetőként is funkcionál, és kellő hangsúlyt ad a bejáratnak. A telek délnyugati oldalhatárán elhelyezett parkolók kellő szeparáltsággal bírnak.

A tömegek formavilága, léptéke illeszkedik a „faluképbe", ugyanakkor a homlokzatosztások, a részletek letisztultságával, a fedett-nyitott terekkel és a tömegek összekapcsolásával ki is emelkednek abból, jelezve az épület kiemelt szerepét a község életében. A hosszabbik tömeget a Pályázó egy ponton meg is szakítja, ezzel kellemesebb arányú egységeket képez, amellyel kedvez a Rózsa utca felőli léptéknek és látványnak. Az így kialakult három alaprajzi egységben jó prioritások mentén szervezi a funkció-csoportosításokat és azok külső-belső kapcsolatait. Jó a várók kiöblösödése és a közösségi tér felé való nyitása, valamint a rendelők és vizsgálók termeszétes fényigényének nagy ablakfelületekkel való megoldása. Viszont nem szerencsés, hogy a fertőző rendelőket csak a várókon keresztül tudja a legtöbb orvos elérni. Az épületek egyszintesek, csak a gépészet és pár kiszolgáló helyiség került a tetőtérbe. Utóbbi megközelítése azért jár némi kompromisszummal.

Az Egészségház telkén a későbbi beépítésre javasolt funkció, a több generációs fecskeház, érdekes és megfontolandó szociológiai felvetés. A tömegek igazodnak a terep adottságaihoz, a nagy szintkülönbségeknek és az elhelyezés ritmusának köszönhetően panorámások. A beépítés több, hasonló egység sorolásával egy ütemezhető szcenáriót tesz lehetővé A nagyvonalú, szellős beépítésnek sajnos ára van: a Pályamű egy liftet és függőfolyosókat javasol a feltárásra. Ennek költség vonzata és gépkocsi kapcsolata (csak teremgarázsig megoldott) felülvizsgálandó.

A Pályaművet a településképbe illesztés, a tömegformálás, a közterek és a belső terek megfogalmazása emelték ki a többi pályázat közül. Ezzel az összegzéssel a Pályaművet a Bírálóbizottság egyhangúlag a 450.000 Ft összegű I. díjban részesítette.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk