Épülettervek/Hallgatói terv

Zirci Médiatheque – Veres Ilona diplomaterve

2021.10.11. 08:33

Zirc kiterjedt vonzáskörzettel rendelkezik a környező kisebb falvakra, településekre. A terület élhetőségének megőrzésében és fejlesztésében, az életminőség javításában nagy szerepet játszik a Városi Könyvtár, amely jelenlegi állapotában ezt nem teszi lehetővé. Veres Ilona diplomamunkájában kísérletet tesz Zirc közösségi életterének fejlesztésére a városi könyvtár korszerűsítésével.

 

PROBLÉMAFELVETÉS

Zircen a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és a Stúdió KB nevű helyi média munkája szorosan összekapcsolódik, azonban a meglévő épületeik nem szolgálják ki a közösség számára kívánt funkciójukat. A központtól távol elhelyezkedő Művelődési Ház és Stúdió nem tud fedett helyet biztosítani nagyobb városi rendezvények lebonyolítására. A Városi Könyvtár előnyös pozícióban, a város központjában helyezkedik el, azonban az épület nem alkalmas 21. századi könyvtár kialakítására. A könyvtár épülete a 19. század végén épült vendéglátóhelyként, azóta többször funkcióváltáson és felújításon esett át. A fejlesztés célja, hogy ezek a közösséget szolgáló funkciók mind helyet kapjanak a város frekventált helyén jelenkori igényeket kiszolgáló épületekben.

KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTTES

A felvázolt probléma megoldására egy olyan alternatívát dolgoztam ki, ahol a rendezvényközpontot a már meglévő általános iskola tornacsarnokába helyeztem. A tornacsarnok épülete kellően nagy méretű, előnyös a pozíciója a városban és kisebb mértékű, gazdaságosabb beavatkozással alakítható multifunkcionális térré. A csarnok napközben az általános iskola tornatermeként üzemel, míg este és hétvégén nagy létszámú rendezvényeknek adhat helyet, ezzel növelve annak kihasználtságát.

A tervezési helyszín a mostani könyvtár épület elbontásával és a szomszédos telek hozzákapcsolásával jön létre, ahol jelenleg rossz állapotú szolgálati lakások találhatóak. A könyvtár és a média a Zirci Médiatheque új épületében kapna helyet. A Médiatheque széleskörű tudásanyaghoz biztosít hozzáférést korszerű eszközökön keresztül és emellett közösségi programoknak is helyet biztosít. A felnövő generáció számára azért fontos ez, hogy egyenlő esélyekkel induljanak az iskola kapujából, mint fejlettebb körzetekből érkező társaik. Az idősebb generáció számára pedig az életen át tartó, informális tanulásra biztosít lehetőséget.

A Médiatheque és a Rendezvényház a Bakonyi Természettudományi Múzeummal kiegészülve egy kulturális épületegyüttest alkotna Zirc központjában. Ez a kapcsolat a kisiskolások mindennapjaiban megerősíti a könyvtár szerepét. A fizikai összeköttetést egy védett út biztosítja a tömb belsejében.

TÖMEG

Az új beépítés zártsorú és követi a telekhatárt az utcafronton. A bejárat a tér irányából jól látható sarokra helyezett, ahol az összeszűkülő utcákat behúzott előtér oldja fel. Az épület tömege behúzásokkal tagolt, amely mozgás kortárs módon feloldja a könyvtár méreteit és átmenetet képez a térre néző középületek és a családi házak sora közt. A beépítés a négyzetes telek közepén udvart eredményez, amit a déli irányból a hátsó oldalon egyszintes tömeggel záródik. Míg a Rákóczi térről érkezők számára a beugró előtér jelenti a megérkezést, az iskolából összekötő ösvényen érkezőket invitáló gesztusként a körbe ölelt udvar látványa fogadja.

PROGRAM

A Médiatheque épületében a hagyományos módon működő könyvtár mellett új funkciók és a helyi média kap helyet. A program két szinten helyezkedik el.  Az egyszintes előtérből északra tárul fel a szabadpolcos könyvtár tere, a galériára helyezett gyerek részleggel. A nyugati szárnyban egy szabad kialakítású olvasórész található, mellette a különböző korszerű elektronikai eszközöknek helyet adó multimédia terem. A terem igény szerint berendezhető egyéni vagy csoportos használatra, nagyobb létszámú előadás, illetve foglalkozás alkalmával összenyitható térként működik. Az udvarba beforduló tömegben kávézó kap helyet inverz kiugrással bővítve. Az olvasó és a kávézó közt található a kiszolgáló egység, ami mosdók, raktárak kocsibeállóval és a kávézó öltözője. A felső szinten elkülönül a helyi média iroda blokkja, illetve a könyvtár dolgozóinak irodái és pihenő helyiségei.

MEGJELENÉS

Az átszellőztetett téglaburkolatos homlokzat az utca felé egy zártabb képet mutat, és az udvar irányába nyílik fel nagyobb felületekkel függönyfal formájában. A délkeleti tájolású könyvtár homlokzatát kerámia baguette elemek árnyékolják, melyek színükben és formájukban követik a homokszín téglaburkolat megjelenését. A külső homlokzati nyílások előtt áttört módon épített téglaburkolat izgalmas, szűrt fényviszonyokat eredményez a kinti és a benti szemlélő számára. A tégla a hagyományos kisméretű téglánál hosszúkásabb és keskenyebb így egyedi és időtálló megjelenést ad az épületnek. A belső tér egyszerű, letisztult megfogalmazása lehetőséget ad a közösség számára, hogy kedvükre belakják a teret.

Veres Ilona

 

Szerk.: Hulesch Máté

 

Források:

A közkönyvtári szolgálat - Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei

https://ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/ifla_kozkonyvtariszolgalat_iranyelvei.pdf

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB

http://regi.zirckultura.hu/index.php?p=konyvtar&sp=hirek

https://zirckultura.hu/

A zirci Városi Könyvtár és Művelődési Ház bemutatkozó kiadványa

https://issuu.com/171096/docs/k__nyvt__ri_kiadv__ny