Épülettervek/Hallgatói terv

Újraélesztett malom: pékség és sütő műhely

2016.11.09. 13:32

Ma már romként áll Pásztó egykori malom épülete, amit Varga Bianka MÉK-MÉSZ Diplomadíjas koncepciójában új funkcióval éleszt fel álmából. A középkorból itt maradt, ma burjánzó gaz között megbújó falak mögött egy sütőiskolaként is működő pékség és sütő műhely kapna helyet. 

Témakeresés

A pásztói Múzeumkert a város kellemes, fás parkja, de egyúttal annak történeti központja is, hiszen a XII. századtól kezdve több kor lenyomata található meg itt egy helyen. A kert déli határán, a kőkerítés mellől letekintve, az elburjánzó gaz között, azonban omladozó falak rejtőznek, így a látvány éles kontrasztban áll a fenti parkkal. Ez a magára hagyott épület az egykori Monostor-malom. A helyszínt mindinkább megismerve egyértelművé vált, hogy a malom és a kerttől leszakadó környezetének problémájára szeretnék valamilyen megoldást találni a diplomatervemben.Ciszterci gazdaság

A vízimalom jelentősége leginkább történetének felderítése során mutatkozott meg. A város által körbenőtt területen nemcsak a ciszterci szerzetesek középkori kolostora, hanem az ahhoz tartozó műhelyépületek is fennmaradtak. A kolostortemplom és szállásépület mellett az üveghuta és a kovácsműhely, valamint lent a vízimalom egy virágzó gazdaság együttesének emlékei.


Pozíció és adottságok

A terület a Múzeumkert dombjának lejtője és a Kossuth Lajos utca házai közé szorul – itt volt a Kövicses-patak mára kiszáradt ága, a Malom-patak zúgója. Dél felől, a Szent Imre tér irányából egészen a közelmúltig házsor zárta el, ez a beépítés mára elpusztult, így a terület megnyílhatott ebbe az irányba. A malom újra feltárulhat az utca felől, ugyanakkor kérdésessé is vált az így kialakuló, nagy alapterületű "saroktelek" kezelése ebben az új szituációban.Program

Az egykori vízimalmok helyét kutatva – melyből a településen átfutó patakágakhoz kapcsolódva egykoron 5 malom üzemelt – leltem rá erre a nagy múltú és ma is működő malomra. Ennek léte teremtette meg az alapot, hogy továbbgondolva elképzeljem egy hozzá kapcsolódó, a város központjában működő pékség kialakításának lehetőségét. Még akkor is, ha csak egy kis pékségről van szó, mint manapság minden, ez is komoly technológiával felszerelt, ezért nem szerettem volna a vízimalom falai között elhelyezni. A történeti épület kiemelt maradt, ám új, mára a pékséghez kapcsolódó funkciót kapott. Sütőiskolaként működik, ahol kisebb csoportok sajátíthatják el a kenyérsütés hagyományos módszerét.Beépítés

A pékség új épülete lezárja a Kossuth Lajos utca házsorát, a hozzá kapcsolódó üzlet és kávézó az újonnan kialakult tér és az Apátsági-domb látványa felé fordul. Az épületnek ez a szárnya épp csak annyira húzódik el a mögötte sorakozó házaktól, hogy az itt futó gyalogos út fennmaradjon, alternatív útvonalat kínálva a romkert felé. A pékség és a malom tömegét épített kemence és tároló fogja össze, az így létrejövő térfal kis teret zár közre.

A tér meglévő támfalai mentén két szintre tagolt, így városi teret ad a kávézó teraszának, vásároknak, de emellett új "előteret" is kínál a Múzeumkertnek. Elképzelhetőnek és megvalósíthatónak tartom a Malom-patak helyreállítását, amely így a terület kiemelten fontos karakter-elemét adja vissza.


 

Malom

A legizgalmasabb építészeti feladatot a vízimalom romos épülete okozta. A malom egy egyszerű, háromosztatú épület, a keréktérrel, az őrlőtérrel és a molnárlakkal. A ház 1948-ban leégett, azóta tető nélkül áll, falai pusztulnak, évtizedek óta nem történt változás.

Az elsődleges cél az épület újra zárttá alakítása volt – egy elsődleges tömeggel teret adni a tervezett aktivitásoknak. Igyekeztem elhatárolódni a kőfalak díszletként történő hasznosításától és visszaadni a vastag falak tényleges szerepét. A hiányos szerkezetet kisméretű tégla fal egészíti ki, majd a megerősített falakkal határolt tereket tégla-felületű tető zárja le. Így kívülről a kiegészítés nemcsak elkülönül a meglévőtől, de homogén egységet is alkot. A keréktér, amelyen keresztül újra átfut a víz, leválik a belső temperált használati tértől, de állandó vizuális kapcsolatban marad azzal, nyáron a belsővel összenyitva segíti a sütőiskola szellőzését és hűtését. A malom déli és nyugati homlokzatán az eredeti nyílászárókat tartottam meg, a hozzáépítés részeként az északi oldalon nagyméretű bevilágító engedi be a fényt.
Összegzés

A Monostor-malom jelenlegi állapotában már nem épület, hiszen csak falai állnak, mégsem romként kezeltem. Folyamatosan zajló pusztulását szerettem volna megállítani, de nem a mára nyomtalanul eltűnt szerkezetek visszaállításával. A környező házak közül egykor enyhén kiemelkedő tömeg újragondolása során tartózkodtam az éles kontraszttól. Olyan kiegészítést kerestem, ami sokkal inkább a meglévő kőfalak révén nyer értelmet, mintsem konkurál azokkal.

A funkcióváltást magyarázza, hogy a malom "múzeumi tárggyá" alakítása helyett olyan használatot szerettem volna találni, ami visszacsatolhatja az épületet Pásztóhoz, a műemléki együttes sajátos környezetéhez.

Varga Bianka