Épülettervek/Tervpályázat

Színesváros: Paralimpiai Központ Rigában. Az Építész Stúdió terve

2020.02.12. 07:33

Egy nemzetközi tervpályázat keretei között készült el az Építész Stúdió koncepciója, melyben Lettország fővárosának egy alulhasznált negyedébe terveztek paralimpiai központot. A terv megosztott 3. díjban részesült. 

Egy nemzetközi tervpályázatra készítette el az Építész Stúdió a Paralimpiai Központ terveit, amely megosztott 3. helyben részesült. A tervpályázatban a főváros az elhagyatott, fejletlen, de viszonylag sok zöldfelülettel rendelkező Bišumuiža városrészt szerette volna hasznosítani. Egy olyan terület létrehozása volt a cél, amely sportolási és szabadidős helyet ad a sportolóknak és városlakóknak egyaránt. Ez a pályázat azért is egyedi, mert funkcionalitás és akadálymentesség szempontjából nem építettek még hasonló épületet Lettországban, ennek megvalósítása érdekében a helyi építési szabályok kidolgozása is fontos lesz. A pályázat kapcsán Daiga Dadzite, a Lett Paralimpiai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a terv nemcsak az emberek egészségén javíthat, hanem a hivatásos parasport fejlődését is elősegíti, hiszen egy helyen lesznek a napi edzéshez, versenyekhez és bajnokságok szervezéséhez szükséges funkciók. Az Építész Stúdió megosztott 3. díjban részesült koncepcióját mutatjuk. 

Városi környezet

Az új Paralimpiai Központ fejlesztése lehetőséget teremt Bišumuiža városrész hosszútávú stratégiájának kidolgozására. Ezt a jelenlegi állapot helyett a történeti hagyományokra és a tágabb környezet vizsgálatára alapozzuk. Bár a beavatkozást korlátozzák a telekhatárok jogi keretei, a beruházás hatásai mégis messze túlnyúlnak azokon. Első és legfontosabb a helyszín erős természeti adottsága. A területen egykor szabályozatlanul, középen tavat alkotva futott át a Bišumuiža árok, a patakot végig sűrű növényzet szegélyezi - ez alkotja az észak-déli tengelyt. Ebben a ligetes környezetben áll a Bee kastély, mely egykor a terület központját jelentette, ugyanakkor ma már az enyészeté, ipari területekkel körbevéve. A környezet természeti és épített értékei számos lehetőséget rejtenek magukban, hiszen a terület könnyedén elérhető a város irányából tömegközlekedéssel, biciklivel és autóval is.

Rendezési terv

A hosszútávú környezetrendezési kerettervet a Bišumuiža Sport és Rekreációs park víziója határozta meg. Ennek részeként jön létre a Paralimpiai Központ, a patak mentén sport és rekreációs területként megújuló természeti környezet különös figyelmet fordít az akadálymentességre, a pusztuló Bee kastély pedig kulturális központként új szerepet kap. A Paralimpiai Központ új épületei városias centrumot hoznak létre a terület súlypontjában. A színes tömegek a patak mentén fogják közre az új rendezvény teret. A házak egyszerű alakját a funkcionális rend lekövetése hozza létre, a színes homlokzatok teszik őket egyedivé és különbözővé. A hotel vertikális jelként, a multifunkciós csarnok részeként jelöli meg központot, az egész parkból és az autópálya irányából is.

A központtól távolodva a városias terek helyét átveszi a természetes környezet. A területet a patak mentén futó-, bicikli- és sétaútvonalak hálózata szövi át. A park felső élétől, a tömegközlekedési kapcsolatoktól futnak a déli csücskéig. Megfontolandónak tartjuk az úthálózat távlati folytatását egy autópálya alatti átjáróval, tovább javítva a rekreációs park elérhetőségét. Bár az autós megközelítés fontos a központ működése szempontjából, a park gépjámű mentesítését legalább ilyen fontosnak tartjuk. A parkolókat ezért a Gulbju utca mentén, a terület határán helyeztük el, így minden létesítmény könnyen elérhető anélkül, hogy belépnének az övezetre. A parkolók egységesítése a különböző események során a flexibilis felosztást is lehetővé teszi.

Környezetrendezés

A tájépítészet gerincét a Bišumuiža árok és a terület méretes fái alkotják. A patak újraszabályozásával természetes, megközelíthető vízpartok alakulnak ki. Egyedül a főtérnél készül épített, városias rendezés a meder mentén. Hogy a terület természetes kortalanságát megőrizzük, az utakat és parkolókat úgy szerveztük, hogy a lehető legtöbb fát megtarthassuk. A természeti környezet és színes házak kiegészítéseként szolgáló környezetrendezés egyszerű és elegáns, felxibilis teret biztosít a kültéri rendezvényeknek.

Szerkezetek

A sportlétesítmények vegyes szerkezettel készülnek, a monolit vasbeton alsó szintekre nagy fesztávolságú ragasztott fatartók ülnek. A földszinteken, ahol az alaprajzok tagoltabbak, a monolit szerkezet logikus választás, míg a nagyobb fesztávú sporttermekben és a hotel ismétlődő struktúrájánál az előregyártott faszerkezetek alkalmazása előnyösebb, gyors és környezettudatosabb építkezést eredményez. A faszerkezetek az egyszerű belsőtéri geometriát is barátságosabbá teszik. A fenyő természetes megújuló nyersanyaga Lettországnak így magától értetődő választásnak tűnik. Az előregyártott szerkezetek színezett faburkolata a tradicionális lett építészeti hagyományokat idézi.

Kompozíció

Az egyszerű, derékszögű rendszerben szerkesztett épületeket egymáshoz képest finoman elfordulva helyeztük el, erősítve egyedi karaktereiket, összhangban a természeti környezet mozgalmasságával. Funkcionálisan minden épület egyedi, de közös rendezőelveik egységbe foglalják őket. A patakra merőleges megnyitások átjárhatóvá teszik a földszinteket, nyitott, vonzó tereket létrehozva. A szerkezeti rendszer kettőssége is közös, melyet a választott színek különböztetnek meg egymástól. Az egyik fő rendező elv egy olyan főtér közrefogása volt, ahova belépve közvetlen vizuális és gyalogos kapcsolatot teremtünk az összes létesítménnyel.

Építész Stúdió


szerk.: Fürdős Zsanett