Épülettervek/Középület

NKE Sportközpont, Skardelli Györgyék (KÖZTI) I. díjas terve

2012.11.28. 13:52

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontjára kiírt pályázatot Skardelli György csapata nyerte meg. Koncepciójuk a Ludovika klasszicista épületéhez méltó, feszes, logikus szerkesztésű, zöldbe ágyazott épületet vázolt fel, amelynek fogadótérré bővülő hasítéka jelöli ki az Orczy-kert keleti oldalának új főbejáratát.

Részletek a műleírásból

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportközpontja Tervpályázat 2012

A Pollack Mihály tervezte klasszicista épület és az Orczy kert kisugárzása évszázaddal ezelőtt is meghatározta az akkori tiszti iskola életet. Az azóta eltelt évtizedek semmit sem változtattak ezen a helyzeten, még akkor sem, ha az akkori Ludovika már a múlté, és a gyönyörű kert is csak romokban emlékeztet régi önmagára. De a legújabb kori szándékok szerint egy egyetemi campus kialakítása a cél a városszerkezetileg is meghatározó területen. Az egykori tiszti akadémia és kertje aurájából kifejlődő XXI. századi campus - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - funkcióját és méretét tekintve is a főváros talán legjelentősebb építészeti vállalkozása az előttünk álló évtizedben. Megvalósítása életre kelti a latens állapotban lévő történeti városrészt. A "régi" és az "új" párosítása oly módon, hogy az méltó legyen a száznegyven éves intézmény tartalmi és formai örökségéhez, izgalmas építészeti feladat.

A régi akadémiai épületre is megújulás vár, azt követően újra az együttes központi oktatási épülete lesz. Kiegészülve az új oktatási szárnyakkal, a kollégiumi tömbökkel kortárs építészeti térfalként keretezik a szintén megújulásra váró Orczy kertet. A több ütemben megvalósuló nagy ívű gondolat elsők között megépülő új eleme az egyetemi Sportközpont épülete lehet. A testedzés alapvető szerepet játszott az egykori akadémia életében is, és a mostani intézmény hallgatói számára is kiemelten fontos tárgy lesz a sport és annak különböző ágai. Az új Sportközpont és a hozzátartozó szabadtéri sportpályák teremtenek lehetőséget ennek művelésére minden évszakban.

De ennél többről van szó. Az egykori Akadémia épülete a funkcióhoz illő szigorúsággal, a klasszicista stílus megkövetelte következetességgel szerkesztett, orientációja kert felé egyértelmű. Az épület és a kert viszonya meghatározó a területen, ez leolvasható a mostani gazdátlan állapotban is. A kert megközelítése a Ludovika tér felől csak a klasszicista épület érintésével történik. Az Orczy kert nyugati kapuja ott van.

A Sportközpont épülete a kert keleti oldalán van. A Diószeghy utca tervek szerinti csillapított gépjármű forgalma vonzóvá teszi azt a környék városlakói számára. A Sportközpont épülete szigorú geometriával szerkesztett hasáb, melyet áthat a külső tér az egyszerű tömeg harmadpontjában. Az áthatás eredménye egy hatalmas fedett, külső tér, mely vizuális és tényleges kapcsolatot teremt az épület és a park között, az épület tömegén keresztül. A kert megközelítése ebből az irányból a Sportközpont érintésével történik. Az Orczy kert keleti kapuja ott van.

A rendeltetés hasonló, a közben eltelt több mint száz év csak az építészeti eszközökben mutatkozik meg, a szándékban nem, amely sok év után is ugyanaz. A kemény szigorúsággal és tiszta logikával szerkesztett klasszicista tömeghez csak a hasonló keménységgel és tisztasággal szerkesztett tömeg lehet méltó. Az, hogy az egyik vakolt homlokzatú, pilaszterekkel tagolt, a másik teljes felületén üvegkéreg, a park flórájából merítkező grafikai formavilággal, az csak a történeti és a kortárs építészet akkori és mai válasza az azonos tőről fakadó kérdésre.

A Sportközpont az Orczy kert keleti oldala mentén találja meg helyét, átellenben a nyugati részen álló főépülettel. Az új épület méretében is méltó partnereként az Akadémiának a keleti parkrész uralkodó eleme. Az egyszerű „üveg” hasáb egyetlen, az épület méretéhez méltó gesztussal él, harmadponton felhasadva jelöli ki a bejutási lehetőséget. Minden irányból érkeznek majd az épülethez - az Akadémiától, az új oktatási szárnyból, a kollégiumi épületektől, a parkon keresztül, illetve a gépkocsi forgalomtól csendesített, gyalogos dominanciájú Diószeghy utca felől, bárhonnan a városból. Az odaérkezők egy hatalmas, fedett, felülről is megvilágított, külső térbe érkeznek, akár az utca, akár a park felől közelítik meg az épületet. Megérkeznek, pedig még be sem lépnek az épületbe. Az épület megnyitása jelszerű, mindenki számára egyértelmű, szükségtelen minden egyéb orientáló elem (felirat, előtető, bejárati bálvány).

A fedett, külső tér új elem a leendő campusban: egy Fórum, az érkezés, a távozás, az egymás bevárásának színtere. Egy izgalmas tér az épületen kívül, de bizonyos értelemben már az épületen belül. A Fórum az Uszodát és a Sportcsarnokot választja szét és köti össze egyúttal. Innen nyílik az Uszoda, és a Multifunkcionális csarnok sportolói bejárata, a közös közönségforgalmi előcsarnok lépcső feljáratai, a Multifunkcionális csarnok küzdőtéri megközelítése is. A Fórum életét színesíti az asztalaival kitelepülő büfé, illetve az arra nyíló üzletek is. A jegyváltás is elérhető innen, akár az épületbe lépés nélkül is. A fedett, külső tér tényleges és szimbolikus kapuja az Orczy kertnek keleti irányból. Aki csak végigsétál a Diószeghy utcában, az is kap egy képet a parkról a 20 méter széles, 5 méter magas épített kereten keresztül.

Az épület szerkesztését alapvetően befolyásolta az épített környezet - a meglévő Akadémiai épület - hűvös, szigorú méltósága, a külső karakterét a természetes környezet – az Orczy kert növényzetének – burjánzó szertelensége. A kemény, hasáb szerkesztésű tömeg felületét képező üveg héjon absztrakt növényzeti ornamentika képez egyfajta reflexiót a dús növényzetre, miközben nappal ténylegesen tükröződnek a felületen a park hatalmas fái, vagy az esti órákban világító testként jelöli ki magát a facsoportok foltszerű kitakarásában.

Funkcionális felépítés

Az épület két meghatározó, fő funkcionális egysége az Uszoda és a Sportcsarnok. Az egységes épületben az egymástól független üzemeltetésük alapvető kérdés. A Fórumra érkezők eldönthetik, merre indulnak el. Az egyik irány az Uszoda, a másik a Sportcsarnok. Mindkettő sportolói bejárata innen nyílik, egymástól független nyitvatartási lehetőséggel.

Uszoda

Az Uszoda sportolói előteréből szétválasztottan lehet megközelíteni a „cipős” folyosón a közönségforgalmi és a sportolói csapatöltözőket, vizes csoportokat. Az öltözőkből kilépve a „tiszta” folyosó és lépcső vezet fel a medencetérbe. Itt található a sportmedence, a tanmedence, és a wellness központ. A sportmedence hosszoldala mentén húzódik az épített lelátó (196 fő + 10 am.) 206 férőhellyel, melyre hétköznap az úszók is felülhetnek pihenésképp. A tanmedence mentén található a wellness központ. A közös előcsarnokból a medencetér forgalmától elválasztottan éri el a közönség a 206 férőhelyes lelátót. Az Uszoda gépészete az egész épület egyetlen része, amely pince szinten elhelyezett, és amelyet indokol a vízgépészet – uszoda technológia működése.

Sportcsarnok

A Sportcsarnok épületrészébe belépve a földszinten érhetőek el az öltözők és vizes csoportok. A közlekedés itt is teljesen szétválasztott "cipős" és "tiszta" forgalomra, melyet a beltéri pályák jelentős száma (megosztott kialakításnál 5 db) és a kültéri sportpályák nagy forgalma tesz indokolttá. Egy egyszerű zsilipeléssel ez a komoly forgalom problémamentesen valószínűleg már nem kezelhető, a beltéri poros küzdőtéri felület viszont kellemetlen, sőt balesetveszélyes is lehet. A cipős és a tornacipős közlekedés szétválasztása következetesen működik az egész épületben, kereszteződés-mentesen érhető el az épület minden pontja mindenki által, a sportolótól a karbantartóig. Két meghatározó méretű csarnoktér található az épületrészben: a Multifunkcionális csarnok és a Bemelegítő csarnok.

A sportági szertárak mindkét csarnokból egyenrangúan elérhetőek el, az egyéb rendezvényeket kiszolgáló szék- és berendezés raktárhoz hasonlóan. A Multifunkcionális csarnok három részre osztható kereszt irányban. A használhatóságot biztosítja a lelátók alsó három sorának mobil kialakítása, amely révén megosztott állapotban is három szabályos kosárlabda pálya fér el egymás mellett, és amely elvárható egyetemi használatnál (általános iskolánál ez ma már minimum igény). A multifunkcionális működést is segíti a három – három sor betolásával megnövelt küzdőtér nyújtotta lehetőség. A lelátó szerkesztés következtében a küzdőtér alapmérete a kiírásban szereplő 22,00 m helyett 25,80 m, a 22 m-es szélességre nem lehet szabályos láthatóságot szerkeszteni a maximális 60/90-es maximális meredekséggel sem. De szükség is van a szélesebb küzdőtérre a zsűri asztal és a kispadok kulturált elhelyezése miatt.

Közönségforgalom

Az események alkalmával a közönség a sportolóktól teljesen leválasztva éri el a kétoldali lelátó ülőhelyeit (840 fix + 360 mobil + 42 am. = 1242 fő). A Fórumról nyíló két feljáró lépcső és két felvonó a külső tér feletti előcsarnokba vezet fel. Az előcsarnok közös fogadó - elosztó tere az Uszoda, illetve a Multifunkcionális csarnok eseményeire látogató közönségnek. A térben úsztatva, négy kompakt magban találhatóak a szükséges vizes csoportok, ruhatárak, vendéglátóhelyek, zavartalan belátással a csarnok terekbe és zavartalan kilátással az Orczy kertre, a gyalogos utcára. Küzdőtéri esemény során a bejárati Fórumról szintben juthat be a közönség a küzdőtérre, akár egy koncert, egy kiállítás vagy pl. szalagavató rendezvény alkalmával. Az alternatív használat esetén a két nagy csarnok összenyitható a köztük elhelyezkedő labdajáték-terem tolófalainak széthúzásával, mely nagyvonalú, jól használható térsort eredményez, egyúttal bevonja a Bemelegítő csarnokot is az alternatív felhasználásba.

A bejárati szint és az előcsarnok között egy könnyed, üveggel körbevett térben található a sajtó és VIP fogadásra alkalmas tér, mely látványos kilátással bír a Fórumra és a Multifunkcionális csarnokra, könnyen elérhető mindenki (sportolók, sajtó, VIP vendégek) által, és a büfé catering is könnyen kezelhető akár a földszintről, akár az előcsarnok szintjéről.

Üzemeltetés

Az épület északi végében, egy traktusban találhatók a külső sportpályákat kiszolgáló raktárak, a központ működését szolgáló tárolók, raktárak, műhelyek. A traktus legfelső szintjén található az irodai szint, amely jól elérhető az épület minden részéből. Az irodákat feltáró folyosó egyik oldalfala üveg, teljes felületével ránéz a bemelegítő csarnokra. A gépészeti terek arányosan elosztva, súlyponti helyekre telepítve találhatóak, mind az Uszodánál, mind a Sportcsarnoknál. A kültéri egységek az épület kontúron belül, külső térben, takart módon vannak elhelyezve, hogy a szigorú hasáb kontúrt semmi se törje meg. Az épület szerkesztése miatt az alternatív energiaforrások telepíthetők az épületre egy későbbi időpontban is - hiszen egy adott pályázat során lehet forrást találni az energiatudatos működtetés utólagos kiépítésére -, akár az épület átadása után, működés közben is, anélkül, hogy a használatban vagy külső megjelenésben problémát okoznának.

Az épület szerkesztése, szerkezetei

Az épület szerkesztésénél a tiszta, egyszerű geometriára való törekvés megfelel a klasszicista épületszerkesztés kortárs módszerének, így reflektálva a Pollack-féle épület viselkedésére. A funkcionális tisztaságra törekvés megfelel ennek az építészeti formálási szándéknak, a két cél egy tőről fakad. Az épület szerkezeti felépítése könnyen leköveti e szándékokat. A kétirányú, sík rácsos tartók gazdaságosan megépíthető térlefedő szerkezetet eredményeznek. Az 5 m-es modulban, 2,5 m-es almodulban szerkesztett tartórendszer az egész épületet áthatja a tetősíkban és a homlokzati frontokon. A járható tető- és oldalszerkezet megteremti a lehetőségét az energiatudatos működtetésnek, az üzemszünet nélküli folyamatos karbantartásnak a szerkezetbe végigfutó kezelőjárda rendszer segítségével. Úgy lehet például izzót cserélni, ablakot pucolni, légcsatornát szerelni, árnyékolót beállítani, hogy az nem érinti a szokásos napi működést.

Az épületet körülvevő ragasztott, grafikai fóliával színesített üvegkéreg mögött olyan hőszigetelést kell alkalmazni a vasbeton felületeken, amely nem érzékeny e külső páraállapot változásaira. A hőszigetelés egyszerűen lefestett felülete egyenletes tónust képez az üveg kéreg mögött. Az üvegkéreg, élettartama miatt, gyakorlatilag korlátlan időbeni megjelenést biztosít a fontos középületnek. A karbantartás az időszakos tisztításra szorítkozik csupán, bár a héj öntisztuló felületet kölcsönöz az épületnek. A gazdaságos szerkesztés miatt többtámaszú, beakasztott áthidaló acél szerkezet monolit vasbeton pillérekre, faltestekre, falakra ül. A felmenő szerkezet szinte kivétel nélkül alápincézetlen a magas talajvíz okozta szerkezeti és gazdasági következmények elkerülésére.

Megvilágítás

A sportolói terek a fő közönségforgalmi terekkel együtt megkívánják a természetes megvilágítást, bizonyos funkcióknál (előcsarnok, lelátói közlekedők, hétköznapi uszodai használat) a kilátást a közvetlen környezetre - nem csupán az energiatudatos tervezés miatt, hanem a látogatók jó érzésének erősítése végett is. A nap közvetlen beengedése is elvárható bizonyos funkcióknál, bizonyos év- és napszakokban. Ugyanakkor adott sporteseményeknél kifejezetten zavaró a közvetlen fénybejutás, az árnyékokkal szabdalt küzdőtér. A rosszul kialakított megvilágítási rendszer a térérzetet befolyásolhatja, amely a labdajátékoknál kellemetlen, de a szertornánál akár veszélyes is lehet.

Ebben a kettős elvárásban lévő ellentmondást tudja feloldani a mobil árnyékoló rendszer. Mindegyik csarnoktér felülről megvilágított, oly módon, hogy a kétirányú sík rácsostartók közé elhelyezett, kihúzható árnyékoló felületek megakadályozhatják a napfény küzdőtérre való közvetlen bejutását, kihúzott állapotukban reflexiós elemként másodlagos módon (csak tükröződve) engedik be a fényt. Működtetésük lehet automatizált vagy elektromosan kézi vezérlésű, karbantartásuk a járható szerkezetben (macskajárda) könnyen, az álmennyezet bolygatása vagy az üzemelés zavarása nélkül megoldható. Az oldalbevilágítás kezelésénél teljesen hasonló a helyzet. A falszerkezettől eltartott üveghéj mögött találhatók a szükséges számú, mozgatható árnyékoló elemek. A mozgatható árnyékolók könnyen lekövetik az évszakok–napszakok szerinti változásokat. A küzdőterek oldalsó megvilágítása csak a belmagasság felső harmadában, 6 m-es magasság felett van jelen.

Tájépítészeti leírás

Az Orczy Kert a főváros egyik legjelentősebb történeti kertje, amely a Városliget megnyitásáig Pest egyetlen közparkja volt. Hányattatott sorsa most rendeződni látszik, amikor kettős funkcióban éled újjá: egyszerre lesz egyetemi campus és a környék lakóinak kedvelt közparkja. A kettős funkció talán elsőre szokatlannak tűnik, de ez a két rendeltetés – és erre működő bizonyítékok vannak – kimondottan jól megfér egymás mellett.

A parkról

Koncepciónk elfogadja a kiírás alapvetését, amely a terület közepén helyreállítandónak jelöli a történeti kertet. Természetesen több előzményt is ismerünk; mi az 1899-es állapotot vettük kiindulási alapnak, amely a magterületen nagy mértékben őrzi az eredeti kialakítás főbb vonalait. Ugyanakkor fontosnak tartottuk egyértelműen jelezni a történeti kert és a kortárs campus határát, ezért a rekonstruálandó mag körül – mintegy annak foglalataként – széles sétányt vezettünk körbe. Az ezen belüli és ezen kívüli világ mind anyaghasználatában (stabilizált szórt burkolat – elemes térburkolatok), mind formakincsében (klasszikus tájképi formálás – feszes kortárs szerkezet) jelentősen eltér egymástól, ezzel biztosítva a történeti mag hosszú távú megőrzését. A városból érkező széles feltáró utak is ebbe a gyűrűbe futnak bele, hasonlóan a Ludovika főépülete melletti és a Sportközpont épületén áthaladó széles, burkolt terekhez. A fő útvonalak rendszere igazodik a szabályozási tervben megfogalmazott építési helyekhez, ez lehetővé teszi, hogy egyes épületeknél korábban megvalósuljon a teljes úthálózat, ezzel is biztosítva a campus és a park működőképességét.

A Diószeghy Sámuel utca és a Sportközpont előtti tér

Az épület elhelyezésénél kiemelt szempont volt, hogy ne parkoló vegye körül a házat, hanem a park ölelő zöldje és a megújuló Diószeghy utcához illeszkedő városi tér. Az utca teljes hosszában új formában születik újjá, az útpálya egy szintbe kerül a járdákkal. Az útpálya szélessége egyoldali párhuzamos parkolást tesz lehetővé – a házzal átellenes oldalon. A fák nagyrészt megmaradnak, új, nagyobb faveremrácsokat kapnak. A közvilágítás oszlopai a ház felőli oldalon találhatóak.

Az utca kétoldali – a mainál szélesebb – járdája és a ház előtti széles sétány együtt egy hármas tengelyrendszert hoz létre. A sportközponthoz közelebbi két tengely közötti tíz méter széles sáv burkolt/zöld közösségi térré válik (700 m2 zöld – 1035 m2 térkő burkolat). Az uszoda előtti szakasz sűrűbb osztásokat kapott, tekintettel a változatosabb, intenzívebb gyalogos forgalomra. A sportcsarnok oldalán kisebb összejövetelekre is lehetőséget teremtünk, itt nagyobb, összefüggő burkolt és zöld felületek alakulnak ki. A közösségi tér berendezése egységes, fő alkotóeleme az egyedi, 3*1 méteres ülőbútor, amely arányaiban és formálásában az épületet idézi. A zöldfelületek gyepesek (jellemzően a meglévő fákkal) a könnyű fenntarthatóság, az átláthatóság és a magas használati érték miatt. A burkolatok a környék más közterületi megújításaihoz kapcsolódó térburkoló elemek.

A Sportközpont emblematikus kapuja a campus / park egyik új főbejárata. A kapu alap burkolata (nagyelemes, helyben öntött betonburkolat – 2020 m2) mind az utca, mind a park felé karakteresen túlnyúlik az épületen. A fedett részen a már jól ismert padok a kinti zöld sávval azonos burkolatú felületen állnak.

Parkolás

Tekintettel a rendelkezésre álló területre, az előírt parkoló-számra és a sportközpont előtt létrejövő burkolt/zöld városi térre, a parkolásra a legmegfelelőbb megoldás egy kétszintes „parkoló lemez”, amely egybeépülhet az utca felett átívelő híddal és a lőtérhez kapcsolódó klubbal. A kisebb leburkolt/beépített alapterületnek köszönhetően ez a legökologikusabb változat is egyben. A többszintes parkoló lemezek általános megoldást adhatnak a területet látogatók számára. A kert felújításával annak vonzereje megnő, a Diószeghy utca parkoló kapacitása ezzel egy időben jelentősen csökken. Előbb-utóbb választ kell adni erre a problémára. Ez lehet egy előre tekintő válasz.

Beépítési adatok

Szintszám: pince, földszint, medencetér szint, lelátói szint
Bruttó beépített alapterület: 8.445 m2
Összes nettó alapterület: 11.131 m2
Épületmagasság: 14,27 m


A Bíráló Bizottság értékelése
28. sz. pályamű

Telepítés: a pályamű túllép azon, hogy csak egy sportközpontról szóljon. Vizsgálja az egész Campus területét, viszonylatait, komolyan véve a Pollack által tervezett klasszicista épület meghatározó szerepét az egész területre. Vizsgálja az Orczy kert történelmi struktúráját az 1899-es állapotig visszamenően, és javaslatot tesz a belső történelmi mag megőrzésére oly módon, hogy azt egy körbefutó sétánnyal keretezi. Az ily módon megújuló kert határaként új körút kiépítését javasolja, melyre ráfűzhetők a fejlesztés épületei, funkciói. Ugyanakkor ez a körút elválasztó sáv is, a rajta kívül fekvő felületeket már kortárs eszközökkel kívánja kezelni. Az új körút, mint határvonal, lehetőséget teremt arra, hogy az elhúzódó beruházás ellenére a történeti kert rekonstrukciója és használatbavétele a többi beruházástól függetlenül elindulhasson, hiszen a tervezett építési munkák a körút vonalát nem lépik át. A növényzet telepítésével, megválasztásával ugyanakkor törekszik egyfajta „határátlépésre”, a két felület összekapcsolására, látványbeli átfedésére. Fontosnak tartja, hogy az új ide tervezett épületek a Ludovika főépülettel köszönő viszonyban legyenek. Természetesen ezt az elvet az új sportközpont esetében is kötelezőnek tartja (pl.: mint ahogy az Orczy kert megközelítése a feszes, fegyelmezett szerkesztési elvek mentén megfogalmazott klasszicista épület érintésével lehetséges a nyugati oldalon, ugyanígy egy fegyelmezetten megfogalmazott épületen át érhető el egy újonnan megfogalmazott keleti bejárat meghatározásával), ezért „a sportközpont az Orczy kert keleti oldalán találja meg a helyét, átellenben a nyugati részen álló főépülettel.”

A pályázó a sportközpontot minden irányból zöldbe ágyazza és helyes szemlélettel a gyalogosok világát gazdagítja. A szükséges parkoló számot az épület mellett a sportpályák vonalában kétszintes parkoló lemezen biztosítja, ami egyben lekerítés egyik eszköze is. A külső sportterület szerkesztésekor ez a szándék fontos szerepet kap: a pályák optimális tájolási irányba állításával szakít az egységes koordináta-rendszerben való tervezés lehetőségével, amit a növényzet szabad, a kert hangulatát átemelő telepítésével old. Az akadálypályát a tervezési terület szélére, a lovarda szomszédságába telepíti, ezzel a speciális funkciókat csoportosítva.

Az épületet a park részeként fogalmazza, az előkertet parkként kezeli. A lemezmű építészeti integrálása a lövészklub épületébe, valamint a program részeként kijelölt gyalogos hídba ésszerű, hasznosítható javaslat. Egyenrangú gyalogos megközelítést biztosít a Diószeghy utca és a park felé. Az utca és a kert között egy jelentős fedett teret hoz létre, amely egyben vizuális és ténylegesen kapcsolatot is biztosít. Itt fórum alakul, ahonnan szétválasztottan biztosítja a különbözőfajta megközelítéseket. Gondot fordít a csillapított forgalomra tervezett Diószeghy utca kialakítására is. Szép gondolat, hogy a fasorokkal szegélyezett útpálya szintjét a járdákéval egy szintre hozza.

Funkció: Az épületet harmadában két részre osztja és csak az emeleti szinten köti össze. A földszinten a dobozszerűen megformált épületet teljes keresztmetszetében megszakítja. Ezzel egy nagy kivágást hoz létre, ami ezzel az egy gesztussal vezeti át a keleti oldalon a közönséget az Orczy kertbe. Az átkötést „Fórumnak” nevezi, ami méreténél fogva alkalmas is arra, hogy a rendezvények előtt és után a közönség találkozási helye legyen. A fedett átjáróból lehet bejutni az egyik oldalon az uszoda, a másikon a sportcsarnok előterébe. Mindkét előtér kisméretű, hiszen csak arra szolgál, hogy a látogató közönség elérje azokat a lépcsőket, melyeken elérheti a „Fórum” feletti emeleti előcsarnokot. A bejáratok és az onnan az emeletre felvezető lépcsők tágassága javítandó. Az előcsarnok megfelelő méretű és rendelkezik mindazzal a kiszolgáló funkcióval, ami egy előcsarnokhoz szükséges. Az előcsarnokból érhetők el az egyik oldalon az uszoda, a másikon a sportcsarnok lelátói. Az uszodához tartozó öltözők a földszint és az előcsarnok felező magasságában, köztes szinten találhatók, a sportcsarnok és edzőcsarnoké a kétoldali lelátók alatt. Mindkét öltözőrendszer területén szennyezett és tiszta útvonalakat különít el a tervező. Ezáltal jelentősen megnöveli az alapterületeket. Az edzőcsarnokot a sportcsarnoktól kiszolgáló helyiségek és labdajáték terem választja el. A labdajáték teremmel a két csarnoktér összenyitható. A multifunkcionalitást figyelembe véve a sportcsarnok lelátójának egyharmada mobil lelátókkal készül, ezáltal a küzdőtér alapterülete jelentősen növelhető. A csarnok mérete az előírtakhoz képest nagyobb.

Építészet: „A kemény szigorúsággal és tiszta logikával szerkesztett klasszicista tömeghez csak a hasonló keménységgel és tisztességgel szerkesztett tömeg lehet méltó” - írja a pályázó. Ami a pályaműből leolvasható, ezt a szándékot teljesíti is. Épülete megfogalmazásakor elsősorban a Ludovika épületegyüttesének kimért szerkesztettsége, visszafogott díszítettsége motiválja. Ennek mai megfelelőjét keresve dönt a szigorúan szerkesztett hasábforma mellett, amit egyetlen ponton „formál”: a kapuszerű átvágás átjárat, átlátás a kertbe aminek legfőbb feladata a főfunkció  (oktatási feladat)  kiszolgálása. Az előcsarnok szimmetrikus szerkesztésének feladásával tágasabb, egyértelműbb téri helyzet teremthető, ami az emeleti előcsarnok kényszerűen szigorú rendjét is előnyösen befolyásolná. A funkcionális rendet az épület szerkezeti felépítése könnyen követi. Homlokzatkezelése homogén megjelenésre törekszik. A tiszta, végtelenül leegyszerűsített szerkezeti rendhez hasonlóan a házra húzott „kétrétegű” köpeny is folyamatos, mindent lefedő, elfedő szerepet vállal. Természetes bevilágítása és napkollektorai mobil árnyékoló rendszerrel egészülnek ki, amelyek minden napszakban biztosítják a természetesen fények zavaró hatásainak kiküszöbölését. Színesített üvegkéreg homlokzata jól és elegánsan simul mind az utcai, mind a kerti miliőbe. Szigorú, tiszta logikájú, kemény. Így illik a klasszicista előzménybe.

Technikai megoldások: A látszólag egyszerű kettős héj magasfokú technikai hátteret, fegyelmezett, körültekintő, pontos tervezést és kompromisszummentes kivitelezést feltételez. A kétrétegűségből fakadóan klímafalként működő homlokzati fal, valamint a vízszintes térelhatároló szerkezet az energiatudatos tervezés egyik fontos eleme lehet. Erre kidolgozott sémái egyértelműsítik szándékát. A tetősík napelemekkel ötvözött hasznosítására ütemezhető megoldást kínál.

Sporttechnológia: a födémeken és az oldalfalaknál alkalmazott mobil árnyékoló rendszer révén, nagyon előnyös, szórt fényű megvilágítást alkalmaz. A lelátók egyharmadának mobil lelátóval való kialakítása 3 db keresztbe fordított kosárlabdapálya elhelyezhetőségét teszi lehetővé; természetesen a küzdőtér mérete is megnő a behúzott mobil lelátókkal rendezvények esetén. Az emeleti előcsarnokból jól elérhetők a közönség lelátói.

Tartószerkezet: tartószerkezetileg tiszta, jó megoldás. A méretrend megválasztása ideális megoldáshoz vezetett.

Költségek: a költségek a beruházás megvalósíthatóságát lehetővé teszik.

A tervezési programtól való eltérés 10 % felett van (1600 m2), a gépészeti és közlekedési terek nagyvonalú megoldása miatt, mely a tényleges tervezés során a programhoz igazítandó. Mindez könnyen teljesíthető, egyúttal költségcsökkenést eredményezve.

A pályaművet a Bíráló Bizottság az egységes színvonalon megoldott javaslatai miatt,valamint a Ludovika Campus egészének gondos elemzésére tekintettel, azon túlmenően a városi környezetbe való illeszkedéséért, a közvetlen környezet gondos kezeléséért, az egyetemi oktatás elsődlegességének figyelembevételéért az időbeli megvalósíthatóságot és a várható beruházási költségeket is figyelembe véve, I. díjban részesíti.