Közélet, hírek

Nincs elég pénz a badacsonytomaji Alsó Bazársor és környezete megújítására

2022.09.20. 15:14

Az önkormányzat a Tátika eddig meglehetősen kudarcos felújításával együtt átadja a beruházás lebonyolítását a Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-nek, amely ezidáig konzorciumi partnerként volt jelen a projektben. 

Eredménytelenül zárult a badacsonytomaji Alsó Bazársor és környező területeinek megújítására kiírt közbeszerzés, derült ki nemrég az uniós értesítőből. Az eljárás célja az volt, hogy a kivitelezési munkálatokra szerződjenek, ám ehhez nem volt elegendő a rendelkezésre álló anyagi fedezet az önkormányzat mint ajánlatkérő részéről. 

A feladat közművezeték-rendszer építését, legalább háromezer négyzetméternyi térburkolat készítését, egy közel hétezer négyzetméternyi pihenőpark, valamint parkoló és a hozzá kapcsolódó felületek kialakítását foglalta magában, utóbbit 5540 négyzetméteren. Több mint háromezer négyzetméteren gyepesítettek is volna, valamint tervben volt 661 cserje és 225 fa ültetése. A fejlesztés részeként egy nettó 146 négyzetméter alapterületű közhasználatú, felvonóval ellátott épületet is megépítettek volna. A fejlesztés terveit a Masszi Építész Iroda készítette, míg egy másik, ám hozzá szervesen kapcsolódó felújítás, a Callmeyer Ferenc által jegyzett, immár műemlék Tátika megújulása az ABC Group tervezői munkája nyomán valósulhat meg, erről korábbi cikkünkben már beszámoltunk. Utóbbi körül jócskán van bonyodalom, ahogy ebben a cikkünkben részletesen körbe is jártuk; a megnyert támogatás körül jogi problémák bontakoztak ki, a kivitelezés és az építészi tervezés, valamint a kivitelező és a megrendelő között pedig hátráltató, döntően anyagi nézeteltérések. 

A két fejlesztés egy, a Badacsony turisztikai attraktivitásának fejlesztése elnevezésű, közel két és félmilliárdos támogatási összegű GINOP-pályázat alá tartozik, további alakulásukról éppen a közelmúltban, augusztus végén hozott döntést a badacsonytomaji képviselőtestület a polgármester, Krisztin N. László előterjesztése alapján. Mint kiderült, úgy határoztak, hogy 

  • a Tátika megújítására vonatkozó, tavaly októberben köttetett kivitelezési szerződés megszüntetik,
  • az Alsó Bazársorra vonatkozó közbeszerzési eljárást érvényessé, ám eredménytelenné nyilvánítják, mivel a szükséges fedezetet nem tudják biztosítani (ahogy ez a közbeszerzési értesítőben is megjelent indokként), 
  • illetve mindkét beruházás tekintetében a további kivitelezési költségtételeket és a kapcsolódó feladatokat átadják a BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére. 

Az előterjesztésben a polgármester hosszan részletezte a Tátika felújításának irányába tett, sajnálatosan kudarcba fulladt lépéseket, említve a tervező, Stachó Balázs halálát, és hogy a tavaly ősszel megkezdett kivitelezés "nem haladt", többek között az időközben részben megváltozott műszaki tartalom és költségek növekedése okán. "A kivitelező helyszíni felvonulását és a kivitelezés megkezdését követően több műszaki kérdés is felmerült a kibontásra kerülő épülettel kapcsolatban. A tervezői válaszok megadásában nehézséget okozott az az előállt helyzet, hogy a generáltervező ABC Group Kft. vezető tervezője, Stachó Balázs tragikus hirtelenséggel elhunyt. A felmerülő akadályok ellenére minden szükséges tervezői válasz és szükséges tervmódosítás, műszaki pontosítás 2022. április-május hónapban elkészült és átadásra került a kivitelező részére. (...) A kivitelező az általa pótmunkának ítélt módosulásokra hivatkozva nem folytatta az építést." Ezt követően többlet költségvetési igényt is küldtek, ami azonban az önkormányzat számára nem volt elfogadható, így nem tudtak megegyezni. A Tátika így a tavalyi bontások befejezése után csonkán áll. Az Alsó Bazársor és környezetének megújítására, vagyis az Alsó-Parkra vonatkozó közbeszerzési eljárás során azt tapasztalták, hogy még a legkedvezőbb kivitelezői ajánlat is meghaladja a támogatási szerződésben rendelkezésre álló anyagi fedezetet, ezért "a közbeszerzést jogilag érvényesnek, az anyagi fedezet hiányában azonban eredménytelennek szükséges nyilvánítani"

Ahogy az előterjesztésben áll: "A projekt megvalósítása minden nehézség és akadályozó tényező ellenére kiemelten fontos feladat. Ezen cél elérése érdekében a Tátika épület és az Alsó-Park kivitelezőjének kiválasztására együttesen egy új közbeszerzési kiírás javasolt. Ehhez a terveket és költségvetéseket a kialakult állapothoz szükséges igazítani. A tervezők bevonását az önkormányzat közbeszerzési eljárás révén tudja megtenni, ami a rendelkezésre álló rövid határidők alapján nem lehetséges."  Itt jön a képbe az állami tulajdonú BTTF, amely a projektben ezidáig konzorciumi partnerként volt jelen, a javaslat szerint ugyanis ők veszik át a kivitelezésre vonatkozó költségelemeket és azok megvalósítását.A Tátika felújításának kivitelezőjével való szerződés megszüntetésétől, az Alsó-Parkkal kapcsolatos közbeszerzés eredménytelenné nyilvánításától, valamint a projekt BTTF-nek való átadásától azt reméli a városvezetés, hogy "lehetővé teszik a projekt sikeres megvalósítását úgy, hogy a költségnövekedésből eredő kockázatok a továbbiakban már nem az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzattal egyeztetett műszaki tartalomra vonatkozóan az új közbeszerzési eljárást a BTTF Zrt. fogja kiírni és a BTTF Zrt. fog szerződni a további kivitelezési munkákra legkésőbb 2023. június 30-i teljesítési véghatáridővel."