Épülettervek/Középület

Német Iskola bővítése - a Bánáti és Hartvig Építész Iroda nyertes terve

2016.03.04. 13:31

A XII. kerületi Budapesti Német Iskola 2015 nyarán meghívásos versenyt hirdetett az iskolabővítés koncepciótervének elkészítésére. Az iskolában belső fórum keretei közt a teljes iskolai közösség is lehetőséget kapott a tervek véleményezésére. Bemutatjuk a zsűri által megbízást nyert tervet: a Bánáti + Hartvig Építész Iroda művét.

Tervezési koncepció, alapelvek

Elsődleges alapvetésünk volt, hogy a létesítmény a bővítést követően is egységes kompozíciót alkosson, kifejezve az iskola szervezeti, intézményi és ideológiai egységét. Az új épületrészek és a Vadászház szerves funkcionális kapcsolatokkal csatlakozzanak a régihez, megteremtve a meglévő infrastruktúrák közös használatának lehetőségét. Az új épületrészek finom utalásokkal váljanak el a régitől, átvéve annak karakterét, de anyaghasználatában, részleteiben elszakadva attól.

Meglévő épületek

A Német Iskola telke topográfiailag különleges és rendkívül sűrű faállománnyal rendelkezik. A főépület körszelet formában a telek meredek széléhez rendezett és folyamatosan követi a szintvonalakat. A völgy oldalán üvegezett, különféle szélességű iskola „utca" az épületegyüttes minden részét egybefogja, és kilátást biztosít a városra.

Az iskola közlekedési csomópontja, agórája a kétszintes bejárati csarnok, amely a Csipke úti főbejárathoz igazodik. Körbeveszi a könyvtár, a színházterem, az igazgatási szárny, a gondnoki szoba és a büfé. Innen a gimnázium minden része fedetten és akadálymentesen elérhető a tornateremtől a rajzteremig. A nagy tömegű épületrészek, mint a tornacsarnok és a színházterem részben a tereplépcsőbe kerültek, ezáltal látványuk és helyzetük illeszkedik a hegyoldalba.
Az általános iskola 4 osztálya jelenleg a Vadászházban kap helyet – ez az épület helyi védettséget élvez.

A kívánt szabad területek szorosan az iskolaépület köré rendeződnek. A sportterületek részben a gondnokság és az előadóterem tetején, a vadászház melletti zeneszínpad különféle szüneti udvarterületei, a sportcsarnok tetejéig, és egy műhelyudvar a műhelyosztály előtt a déli oldalon. Egyes utak és hasznosított területek (pl. szabadban lévő oktatóhelyek) fa gyaloghidakként vagy fadobogókként jelennek meg a lejtő felett és ez által nem zavarják meg a fák gyökérzetét.

Új épületrészek telepítése

Az eredeti épülethez logikusan, takarékosan és folyamatosan illeszkedő kialakítást terveztünk. A korábbi szabályozás változása, az építési hely határainak megszűnése lehetővé teszi az eredeti forma szerves folytatását, továbbépítését. A terep sajátosságait kihasználva az osztálytermek szintjén fogja össze a gimnázium és az általános iskola tereit az a dinamikus és mégis barátságos folyosó, melyen a diákok a kis iskolás kortól az érettségiig juthatnak el, az időbeli haladást térbeli allegóriával jelezve.

Az új tornacsarnok tömegét - a meglévő kialakításhoz hasonlóan - részben terepbe illesztettük, egyensúlyt tartva megjelenő tömegek arányában, zöldtető kialakításával a meglévő, játszó térnek alkalmas sík tereprészt is tágítva. Közlekedőrendszere csatlakozik az új épületrészhez és a meglévő tornacsarnok rendszeréhez, illetve közvetlenül a terephez is, biztosítva az átjárhatóságot és a többirányú megközelítést.

Megközelítés

Az iskola a Csipke úton kap főbejáratot. Ugyanott tervezzük a tanulók gépjárművel történő be- és kiszállításához, ill. a buszforgalomhoz szükséges bejáratot. A gesztenyefás sétánytól nyugatra helyezkednek el a személygépkocsik és kétkerekű járművek parkolóhelyei. A telek Kútvölgyi úti második bejáratát a busszal érkezők használják. Az iskola két fő épületrészével két szintre szervezett. Minden helyiség megközelíthető akadálymentesen.

Alaprajzi kialakítás

Kihasználjuk a meglévő épületnek azt a kedvező adottságát, hogy eleve bővíthető formában lett megépítve, közlekedési rendszere nehézség nélkül folytatható, miáltal az újonnan épülő épületrészek ráépülhetnek a meglévő épület infrastruktúrájára. Ennek megfelelően az új gimnáziumi osztálytermeket az iskolaépülethez annak keleti, háromszintes végén építjük hozzá. Az eredeti koncepció szerves folytatásával így kapcsolódhat a legrövidebb úton a szaktantermekhez. Az általános iskola tervezett elhelyezésének nagy előnye, hogy közvetlenül kapcsolódhat egyszerre a főépülethez és a vadászházhoz, egyszerre biztosítva a dinamikus átjárás, esetenként közös teremhasználat lehetőségét az elkülönülés és a kis iskolás kort jellemző védettség biztosításával.

A kávézóként is használható étterem pozicionálásával újjászervezzük az udvar életét. Az általános iskola számára közvetlenül a vadászház új előcsarnokából elérhető, ugyanakkor kívülről és az általános iskolától külön is megközelíthető, az udvar szintjéhez terasszal is kapcsolódó kávézó-étterem, a különféle összejövetelek és klubestek befogadó terévé válhat. Az eredeti épület szerkesztési elveit követve az új 22x44 m-es megosztható tornaterem a tereplépcsőbe kerül, mindkét irányból a gimnázium és az általános iskola felől is jól elérhetően. A külső, iskolaidőn túli használathoz a megközelítés, az öltözők felől és az általános iskola Cinege úti szélfogójához kapcsolódó liften és lépcsőházon keresztül is biztosított.

Épületszerkezet, anyaghasználat

Az újonnan építendő épületnek is hívogató és barátságos jellegűnek kell lennie. Emiatt jellemző anyag a vakolatlan nyersbeton felületek mellett a fa és színes burkolatok. A tetők egy része extenzív zöldtető. A tartószerkezetek az eddigi szerkezeteket követi.

Folytatás

Szeptember óta a Német Iskolával szorosan együttműködésben dolgozunk azon, hogy a koncepció megvalósulhasson, megfeleljen mind a közben felmerülő igényeknek, mind a meglévő épület átadása óta megjelent számos új előírásnak és követelménynek – az építkezés mindkét üteme alatt és az épületegyüttes végső állapotában is tartva az egységes rendszert és alapvetéseket.

Hartvig Lajos DLA, Matus István, Bárdi Emese, Zajacz Judit

Opponensi vélemény

A helyfoglalásról: a megváltozott beépítési lehetőségeket kihasználva az íves kompozíciót teljesíti ki, mindkét irányba. Ez a döntése nagyvonalú telepítést eredményez. A kiegészítések a meglévővel azonos kialakításúak, az összhang így teljes értékű. Az egyik végpont a villaépület, mely így új, átértékelt szerepet kap – lezárja a lendületes ívet.  Az új tornaterem a meglévővel azonos elvű kialakítást kap, ízesen tagolva tovább a belső udvar világát. A bejáratok helye változatlan. A többlet parkoló igényt parkoló lemez építésével javasolja megoldani.

A tömegformálásról: a kiegészülő íves szárny és a villát bekapcsoló új elem a meglévő tömegek megjelenését tovább finomítja. A nagyobb, lendületesebb, hosszabb ív a ráakasztott „kiegészítéseket" rendezettebbé, logikusabbá csillapítja, jót tesz az épületegyüttes tömegbéli megjelenésének. A tervezett „formai ismétlések", mint például az általános iskola könyvtárának íves, önálló dobozként való kialakítása tovább erősíti az együvé tartozás érzését.

A térstruktúráról: A „kiegészítések" az emeleti alaprajzon jelennek meg igazán frappánsan, természetes módon. Itt az eredeti képlet tisztán végigvezetett. A bejárati szintről már ugyanezt nem mondhatjuk el, ahogy az alatta kialakított szintekről sem: Míg az általános iskola felső tanterem sora szépen ismétli a meglévő rendet és ritmust, addig az alatta lévő szint elszakad a főbejárattól és kizárólag az emeletről, illetve a -1 szint felől közelíthető meg.

Az étkező megközelítése is kérdéses, az áhított nyugalmat és zártságot a gimnázium felől várható intenzív forgalom minden bizonnyal zavarni fogja. Ide kapcsolódik az étterem megközelíthetősége is, ami a tanulók számára (főként rossz idő esetén) kizárólag az említett emeleti folyosón keresztül biztosított, szűkös, megvilágítatlan, zárt lépcsőházon keresztül. Rendezetlennek tűnik a konyha kiszolgálása és a konyha-étterem kapcsolat is

A megjelenésről: az épület megjelenése a kiegészítésekkel együtt kiegyensúlyozottá, befejezetté válik. A leírásban jelzett anyaghasználat (az érzékeny, kismértékű anyagváltás és minőségjavulás) minden bizonnyal jó eszköz a fejlesztés jelzésére. A villaépülettel való összeépítés még finomítást igényel. Hasonlóképp az új tornaterem homlokzatai is, a nagy test „elrejtésének" praktikái, az üveg megnyitások rendje, a bevilágítás kiegyensúlyozott, egyenletes biztosítása.

Összegezés: a felvetés kézenfekvő. A bemutatott kialakítás rendezett, elegáns végeredményt kínál. Néhány részlet (kapcsolatok, funkcionális kérdések) tisztázásával szép megoldás születhet.

Karácsony Tamás