Épülettervek/Tervpályázat

Mi minden lehetne egy használaton kívüli aluljáró? Az Építész Stúdió terve

2020.06.17. 07:50

Milyen építészeti eszközökkel kelthető életre és vonható be a városba egy olyan aluljáró, amely rég elvesztette funkcióját? Az Építész Stúdió koncepciójában erre ad választ, amellyel 3. díjat értek el egy szlovén tervpályázaton.

Hogyan keltsünk életre egy olyan aluljárót, amely az elmúlt évek folyamán elvesztette funkióját? Ljubljana ma már könnyen bejárható gyalogszerrel, az 1976-ban a városközpontban épült aluljáró a Metalka és a Park slovenske reformacije között fut, de míg egykor biztonságos átlekő volt a gyalogosok számára, boltokkal és különféle szoltáltatásokat nyújtó helyiségekkel, mára  elhagyatott hely lett. A Slovenska cestán nemrég több fejlesztés is elindult, ezek egyik állomása a helyszín kulturális életének felpezsdítése és visszakapcsolása a város vérkeringésébe. Az erre kiírt pályázaton az Építész Stúdió koncepciója 3. helyet ért el. A tervet az építészek szövegével adjuk közre.

A tervezési helyszín felszínén történt városépítészeti beavatkozások miatt az autós forgalom háttérbe szorult, a gyalogosok már nem használják az aluljárót, ami ennek következtében elhanyagolttá, üressé vált. A tervezési feladat célja, hogy a jelenleg használaton kívül eső aluljárót visszakapcsolja a városba, így az elképzelt kulturális tér és mozi feladata, hogy rendezvényeivel megtöltse az aluljárót, sokoldalúan és intenzíven használt épületet hozzon létre a kihalt közlekedési útvonal helyett.

Az épület nagy része a föld alatt található, részben hasznosítva a meglévő aluljárót, részben kibővülve a Park slovenske reformacije felé, így rejtve marad a felszín felé. A felszínen megjelenő pavilonnak kettős szerepe van: a jelként megjelenő épület bejáratot és lelátást biztosít a mozi terébe, másrészt kávézó funkciójával összeköti és kiszolgálja a parkot, a teret és a föld alatti világot. 

A felszínen a pavilonban található a mozi főbejárata kétirányú lépcsővel és lifttel, valamint a kávézó és kiszolgálótere. Az épületet úgy pozícionáltuk, hogy minél intenzívebb kapcsolata legyen a Park slovenske reformacije területével, a járókelők számára jelként jól érzékelhető legyen, ugyanakkor ne akadályozza a gyalogos forgalmat. Alaprajzi szerkesztése igazodik a meglévő föld alatti világ koordináta-rendszeréhez, míg a tető a szomszédos házak rendjét veszi fel. Ezáltal jobban igazodik a felszíni környezethez, miközben a ház körül egy változó mélységű fedett-nyitott terület jön létre, ez kijelöli a bejáratokat és a kávézónál fedett kültéri fogyasztótérként funkcionál. A kültéri burkolat váltása a tető vonalában jelzi, hogy már a mozi aurájában vagyunk.

A felszíni épületnél fontosnak tartottuk, hogy minél átláthatóbb és légiesebb legyen, átlátást biztosítva a parkba és az épület belső világába, ezért a pavilon középső részén kaptak helyet a zárt funkciók, és minden irányban üveghomlokzata van. A bejárati lépcsőnél az volt a cél, hogy az ne csak közlekedőként szolgáljon, hanem a fenti és a lenti világ szervesen része legyen. Mérete és kialakítása révén alkalmas, hogy a kávézó és a mozi közösségi tereként, találkozópontjaként egyaránt szolgáljon.

A felszín alatt a multifunkciós előcsarnok, a mozitermek és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő funkciók kaptak helyet. A Metalka felőli meglévő lépcső tengelyében van a felülvilágítókkal ellátott előcsarnok. Ennek egyik falán a pillérek vonala mögötti kieső területet hasznosító kiegészítő funkciók vannak. Az előcsarnok hosszú pillérekkel tagolt térsorát a funkciók osztják fel igazodva a meglévő szerkezethez, amik különböző méretük miatt enyhén tagolják a hosszú teret és élettel töltik meg. A mozi termeket a másik oldalról lehet elérni. Úgy rendeztük el ezeket, hogy a alkalmazkodjanak a meglévő szerkezetek kötöttségeihez, de a használatuk egyszerű és logikus legyen. Az előcsarnok a másik oldalon a Park slovenska reformacijébe vezető multifunkciós lépcsővel végződik, ami a mozi főbejárataként funkcionál. A lépcső elhelyezése és kialakítása a lenti előcsarnokból is kilátást biztosít a park irányába és térileg összekapcsolja a föld alatti és feletti világot.

A tervezési program nagysága és a kötöttségek miatt, a meglévő aluljáró mellé egy új épületrészt terveztünk. Itt van a felszíni pavilon és a nagyobb belmagasságot igénylő moziterem is. A termek padlójának lépcsőzetessége miatt kialakult újabb szinten van a raktár és a gépészet, ezek így nem vesznek el helyet a mozi közösségi tereiből, és lifttel megközelítve is jól használhatók.

Az épület egyszerre több szerepet tölt be, ezt a multifunkcionalítást az anyaghasználatban is megkülönböztetjük. A mozitermek területére sötét, puha akusztikus falburkolatot, szőnyegpadlót, míg az előcsarnokba világos látszóbeton felületeket terveztünk. A pavilon mag része és mennyezete szálcsiszolt fém burkolatot kap, ezzel és üveghomlokzatával elegáns ékszerdobozként jelenik meg a város felé.

A Park slovenske reformacije és Slovenska cesta közötti tér a Minipleks ideköltözésével új funkciót és lehetőséget kap, ezért a felszíni tér rendezése elengedhetelen. A Slovenska cestán végzett felújítás a tér határán megállt. A fejlesztés során használt tájépítészeti elemekből továbbépítkezve kapcsolnánk be a teret jelképesen is a már rendezett utca vérkeringésébe. Az utca védjegyévé vált burkolat és pad elemeket folytava rendeznénk a teret, az előcsarnokhoz kapcsolódó felülvilágítókat ezekkel az elemekkel olvasztanánk össze. A park felől a zöld- és burkolt felületek összefésülésével teremtenénk szerves kapcsolatot.

Építész Stúdió