Emberek/Oktatás

MI? Elindult a jelentkezés a Mesteriskolába?

2018.06.20. 09:25

A Mesteriskola felvételi pályázatot hirdet a XXV. ciklusára fiatal, diplomás építészek és belsőépítészek számára. A négy féléves továbbképzés célja a tervezés szakmai gyakorlatának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, illetve az építészgenerációk, irányzatok összekapcsolása. 

 

Oktatás célja

Az 1953 óta működő Mesteriskola célja a személyiség és a szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának segítése.

// A Mesteriskola a továbbképzés során az építészet, azon belül főleg az európai építészet tendenciáit vizsgálja.

// Kiemelten akar foglalkozni a közép-európai országok építészetének alakulásával, törekvéseivel.

// Nyitott minden olyan építészeti irányzatra, mely a szakmai elkötelezettség mellett a mesterségbeli tudást és értékeket, anyagszerűséget és formai igényességet együtt szerepelteti.

 

Megvalósulási forma

A kétéves – nem akkreditált posztgraduális – továbbképzés kétszer tíz hónapos időtartammal, kéthetenként 2 x 4 órában, és péntek délelőtti és délutáni időpontokban, illetve alkalmanként hétvégi szakmai tanulmányutak, workshopok formájában történik. A ciklust lezáró kb. egyhetes építészeti tanulmányút, később kiválasztandó külföldi úticéllal valósul meg. A Mesteriskola működését, önállóságát az Építész Mester Egylet (ÉME) biztosítja, a Magyar Építész Kamara (MÉK) és a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) támogatásával.

A Mesteriskola oktatási rendje nem egyetemi jellegű, a programokat a korábban végzett hallgatók bevonásával állítja össze a Mesterekből álló Tanulmányi Bizottság. A szakmai élet figyelése reflektor szerűen irányítja az érdeklődést olyan tanulmányok elvégzésére, melyek korábbi iskolai képzésekre épülnek, de túlmutatnak azon. Így a fenti vizsgálatok részeként foglalkozni kíván veszendő értékeinkkel, amelyeket megmásítanak, lassan eltűnnek a XX–XXI. századi építészetünk palettájáról, valamint azokkal az új jelenségekkel, melyekkel folyamatosan szembesülnek szakmánk művelői.

// Közös munka Mester és Hallgatók között zártkörű építész tervpályázatok keretében, azok kidolgozása, megvitatása és közös értékelése révén,

// Építészműhelyek - Mesterek bemutatkozása Budapesten és vidéken (ún. Mesterestek),

// Építészeti előadások és ahhoz kapcsolódó viták - meghívottak építészek, tájépítészek, és volt mesteriskolások, építész mesterek előadásai,

// Hazai és külföldi tanulmányutak, kirándulások, épület látogatások,

// Egyéb társművészeti- és tudományágak művelőinek gondolatai, előadásai szakmájukról, és az építészetről.

 

Jelentkezési feltételek

Jelentkezhet mindenki, aki építész(mérnök) vagy belsőépítész Msc vagy MA diplomát, vagy ezekkel egyenértékű külföldi egyetemi diplomát szerzett, és legalább féléves szakmai gyakorlattal is rendelkezik és a ciklus alatt, a 2018-2020. években, más posztgraduális képzésben nem vesz részt. Külföldi állampolgár esetén a megfelelő szintű magyar nyelvtudás kötelező.
A felvételre jelentkezők az ÉME Tanulmányi Bizottság által kiírt felvételi tervpályázaton vesznek részt. A felvétel a tervpályázati anyag és a benyújtottszemélyes portfólió alapján történik.

 

Elektronikus regisztráció

2018. június 18-tól 2018. augusztus 16-ig a Mesteriskola honlapján. A felvételi tervpályázat programja és mellékletei a honlapról és a szakmai médiából 2018. június 25. után tölthető le.

 

Felvételi pályázat ismertetése, személyes konzultáció

2018. július 2-án (hétfőn) 17:00-kor a Magyar Építészek Háza Kós Károly termében (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.). Ez alkalommal a jelentkezők a felvételi pályázatról, annak lebonyolításáról, valamint az előző ciklusok programjáról szóbeli tájékoztatást kapnak, a részvétel nem kötelező, hiszen a felvételi pályázat kiírása, mellékletei és tájékoztatás a honlapon keresztül is letölthetők.

 

Elektronikus benyújtás

2018. augusztus 21. (kedd) 12:00 óráig. Összefűzött pdf vagy pdfa formátumban (maximum 10 Mb) kell elküldeni a Mesteriskola email címére: eme.mesteriskola@gmail.com

 

Kötelező tartalom

// Szakmai önéletrajz, önarcképpel, az eddigi építészi tevékenység tömör dokumentálása, tervezői- és tervezőtárssal készült munkák - a vezető tervezővel ellenjegyezett részvételi arányszám megadásával

// Oklevél másolata

// Alkalmazotti állományban lévő jelentkezőnek a munkahelyi hozzájárulás igazolása

// Kitöltött adatlap (lásd. mellékletben)

 

Személyes vagy postai beadás

2018. augusztus 21. (kedd) 10:00-12:00 (beérkezési határidő) az Építész Mester Egylet Titkárságán, Ulrich Tamásnál. (Kérdés esetén: ulrich.tamas@mek.hu), Cím: Magyar Építészek Háza, 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2., az udvarban jobbra. A végleges jelentkezés a szakmai portfolió és felvételi tervpályázat elektronikus postázásával és a felvételi tervpályázat nyomtatott beadásával történik.

 

Felvételi eljárás

A jelentkezési kérelmeket az elküldött portfólió és a felvételi tervpályázat alapján az ÉME Mesteriskola Tanulmányi Bizottsága és az általa felkért szakmai testület bírálja el. A döntés eredményéről a felvételt nyert pályázók 2018. szeptember 7-ig emailben értesítést kapnak.

2018. szeptember 21. péntek 17:00 órakor lesz a Mesteriskola XXIV. ciklus hallgatóinak a diplomák átadása és búcsúztatása, a XXV. ciklus hallgatóinak köszöntése.

Első Mesteriskolai nap: 2018. október 5. (péntek) 10:00 óra. 

A Mesteriskola 4 félévének elvégzése az Építész Kamara szakmai továbbképzési kötelezettség szempontjából 20 szakmai továbbképzési pontot ér, de a kötelező kamarai továbbképzés alól nem mentesít.

 

Mesteriskola

Az Építész Mester Egylet Mesteriskolája (1957-1992-ig a Magyar Építőművészek Szövetségének Mesteriskolája), évtizedek óta, minden értelemben független posztgraduális képzést folytat diplomás építészek részére. E posztgraduális képzés 1953-ban merült fel a mesterség akkori legjobb gyakorlói részéről. A foglalkozások helye az akkori budapesti MÉSZ Székház volt. A hely ma is ugyanaz, a mai neve Magyar Építészek Háza. Az iskola felvételi rendje, időtartama hasonlatos volt a mai gyakorlathoz. A képzés két évfolyamos (4 szemeszter). Így indult a Mesteriskola I. ciklusa 1953-1955 között id. Janáky István vezetésével, nyolc idősebb építésszel, köztük Weichinger Károllyal, Rimanóczy Gyulával, Nyíri Istvánnal és 21 fiatal építésszel, majd 1955-1960 között Szendrői Jenő és Granasztói Pál irányításával.

1960-ban (III. ciklus) a folyamat megszakadt, az akkori hatalom leállította. Tíz év kellett ahhoz, hogy az iskola újra indulhasson, Szendrői Jenő vezetésével és az időszakonként változó összetételű Tanulmányi Bizottság közreműködésével. A szelleme nem változott meg, a gondolati szabadság otthona maradt, az élő magyar kultúra számos képviselője fordult meg ebben a körben. A munkába az Iskola behívott neves építészeket, társművészetek alkotóit, magyar és külföldi szereplőket. Vállalt feladatát, a szűkebb szakma és tágabb, kapcsolódó területeinek kérdéseit tárgyaló előadások, konferenciák, műterem látogatások, épület-látogatások szervezésével, zártkörű tervpályázatok bonyolításával, valamint helyi tapasztalatok megszerzésére lehetőséget adó hazai és külföldi tanulmányutak vezetésével biztosítja.

A magyar építészet mai helyzetében az ÉME Mesteriskola egyik alapvető célkitűzése, hogy a fiatal építészeknek lehetőséget adjon az egymással és az idősebb mesterekkel együtt végzett munka hasznosságának megismerésére. Ez a képzési forma olyan európai hagyományokból táplálkozik, mely igen hosszú múltra tekint vissza, talán ezért életképes ma is. E meggyőződésünket kívánja megvalósítani a két évenként megújuló hallgatói révén mindig friss, kicsi szakmai közösség, amit Mesteriskolának hívunk. Most a XXIV. ciklus áll a befejezés előtt. 1992 óta az Iskola a bejegyzett Építész Mester Egylet Mesteriskolája névvel folytatja tevékenységét, biztosítva az Iskola munkájának folyamatosságát.

Az 1953 óta működő Mesteriskola megfogalmazta működésének célját, mely miként a múltban, úgy a most kifejtendő és tárgyalandó feladatokban is benne rejtőzködik. Így szól: „célja a személyiség és a szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának a segítése“ (a két alapító – id. Janáky István és dr. Szendrői Jenő – megfogalmazása az induláskor). Természetesen ez nemcsak általános emberi magatartásra vonatkozik, hanem e vonzáskörbe került építészek, mesterek, hallgatók gondolkodására, szándékára is. A ciklusokban meg kívánjuk őrizni az Iskola klub jellegét, mely egy állandó szabad kapcsolat fiatalok és idősebbek, hallgatók és „befutottak” között, permanens dialógus a mai lét és a történeti múlt, az improvizáció és kötöttség, a fiatalság és a megállapodottság között. E pólusok közötti ívet a mai mester diplomásokkal együtt közel hat évtizede 650 mesteriskolás éltette és élteti.

 

Mesterek

Arnóth Ádám, Csillag Katalin, Czigány Tamás, Dévényi Tamás, Dobai János, Frikker Zsolt, Getto Tamás, Golda János, Hőnich Richárd, Kalmár László, Kund Iván Patrik, Lévai Tamás, Nagy Iván, Pelényi Margit, Pethő László, Roth János, Szabó Levente, Tomay Tamás

Mesteriskola