Közélet, hírek

Magyar Építészet 10-20 – Megjelent a Magyar Építész Kamara egy évtized munkáit bemutató kötete

2021.11.03. 12:06

A Magyar Építész Kamara közfeladatai ellátása mellett kiemelt céljának tekinti az épített környezet értékeinek feldolgozását és bemutatását. Ezért rendezte kötetbe a kicsit több, mint egy évtized során megvalósult, példaértékű munkákat.

A magas színvonalon megalkotott építészeti alkotások példát mutatnak, és az utókor számára a legmaradandóbb és legnyilvánosabb módon őrzik egy kor adott pillanatának minőségét. Az épület és az ember életideje különböző, de ez az, ami az építészet egyik szépségét és sajátosságát adja. A Magyar Építészet 10-20 egy olyan hiánypótló sorozat nyitódarabja, amely meghatározott időintervallumokra vetítve valamennyi épülettípusra kiterjedően mutat átfogó képet a kortárs magyar építészetről és alkotókról.

A kamara elnöksége egyéves, alapos előkészítő és szerkesztő munka során kiadványba rendezte a kortárs magyar építészet elmúlt 11 évében megvalósult, kiemelkedően színvonalas alkotásait. A válogatás a középületektől a munka terein és a köztereken át egészen a családi házakig terjed. A 490 oldalas könyv közel 400 épületet mutat be fotóval, rajzzal, valamint rövid magyar és angol nyelvű ismertetővel. A kötetben szereplő épületek lefedik egész Magyarország területét, sőt, még a határon túli, magyar lakta régiókat is, továbbá szerepelnek benne magyar építészek külföldön, és külföldi építészek hazánkban megépült építészeti alkotásai is. Mivel a mű a tartalmi korlátok miatt nem lehet teljeskörű, a műveket rangos elismerések alapján, valamint a funkció és a lépték tekintetében a változatos tartalmat szem előtt tartva válogatta a szerkesztőbizottság.

A kétnyelvű kiadvány egyidőben jelenik meg könyv és a Magyar Építész Kamara honlapján online formában. A MÉK további célja egy a könyvhöz gyűjtött adatbázisra alapozva, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központtal együttműködve egy szintén kétnyelvű, folyamatosan bővülő honlap létrehozása, mely elsősorban a XXI. század kortárs építészetét mutatná be. Az így létrejövő adatbázis lehetőséget nyújthat a részletesebb megjelenésre, kiegészülve olyan alkotásokkal, amelyek a terjedelmi korlátokhoz kötött kiadványból kimaradtak. Ez a virtuális katalógus felépítésénél fogva különböző kutatások alapjául is szolgálhat majd, mindemellett egy kereshető, a legújabb dokumentációs elveknek megfelelő, egyedülálló archívuma lesz a jelenkori magyar építészetnek.

Mint ahogy a kötet szerkesztői is elmondták, e válogatás a magyar kortárs építészet hírét viszi a világba, bemutatva mindazt a munkát és az abban testet öltő tehetséget, innovációt, amely Magyarországot és a külhonban élő magyar közösségeket gyarapítja. A Magyar Építész Kamara ezzel a kötettel csatlakozott azokhoz a – szakmában jól ismert – sorozatokhoz, melyek például a német, osztrák, cseh, vagy a spanyol építészetet rendszeresen bemutatják. Fontos cél, hogy a következő kiadvány már ne egy évtizedet, hanem rövidebb időszakot öleljen fel.

A tisztújításra készülő Magyar Építész Kamara elnöke, dr. Hajnóczi Péter elmondta, hogy a hiánypótló kiadványt fontos lépésnek tekinti a köztestület, mint ahogy azt is, hogy a XXI. század magyar építészetét bemutató önálló honlapot a Magyar Művészeti Akadémia intézményével közösen szervezik. Ez a munka része a kamara programjának, amely az építészeti értékek megismertetésére irányul. Hajnóczi Péter elnök fontosnak tartja, hogy az országos kamara folytassa a területi kamarákkal kialakított jó együttműködést a szakmai továbbképzések és a kulturális feladatok ellátása terén is. Kiemelte, hogy lényeges a fiatalabb korosztály bevonása a kamara életébe, ezért is fontos állomás e könyv megjelenése, amely inspirálóan hat az alkotó építészekre, és arra, hogy a következő ciklusban a vezetési és szervezési ismeretek átadásával egy felkészült csapat kapcsolódhasson be a kamara elnökségének munkájába.

Forrás:
Sajtóközlemény
Magyar Építészet 10-20, Magyar Építész Kamra, Budapest, 2021.

Szerk.: Paár Eszter Szilvia