Épületek/Középület

Kerepesi térváltás

2022.07.22. 08:08

A KAAVA iroda és tervezőtársai három régi rendelő átalakulását mutatják be az Építészfórumon. A Pongrác úti rendelő és a Tengerszem felújítása után, ezúttal átalakítás helyett egy szinte teljesen új rendelőépület bemutatása következik Terbe Rita DLA tolmácsolásában.

Mindenben van érték, csak meg kell találni – benne. Amit érdemes, meg kell menteni – belőle. Ez a két állítás igaz arra a három, 50-60-as években létesített rendelő épületre is, melyeket volt lehetőségünk kiemelni az elhanyagolt múltból a jelenbe:

A Pongrác úti rendelő
Lakótelep mellett, szemközt vasúti felüljáróval, kietlen környezetben. A rendelő épület nem volt bizalomgerjesztő első ránézésre: barna falpanel, itt-ott kicserélt fehér műanyag hőszigetelő ablak. Új bejáratokkal kellett átszervezni a funkciókat, hőszigetelni az épületet. Rendben. De mitől lesz más az érzet? A felújítást Sághegyi Adél Laura mutatta be.

Tengerszem rendelő
Az elmúlt évtizedekben az Üllői úton sokszor elhaladtam a körépület előtt. A kocsiból kitekintve csak egy-egy röpke pillanat volt, de mindig felhívta a figyelmem a szigorú hasábok közül kiugró köralak. Mi lehet ez? Anno nem ismertem a történetét, hogy régen presszóként működött, csak azt láttam, hogy jó lenne valamit kezdeni vele és a környezetével is...  Aztán a sors úgy hozta, hogy néhány éve elkezdhettünk vele foglalkozni. Az elkészült épületet Alkér Katalin DLA írása mutatta be.

Kerepesi rendelő
Egy tízemeletes lakótelep tövében, régi földszintes szolgáltatóházak között bújik meg a rendelő épülete. A Kerepesi út felől a forgalom zaját domb próbálja csillapítani. Szomszédja egy templomnak is. Acél vázszerkezet, trapézlemez fedés, vékony falak, használatra alig tűnik alkalmasnak, de nem reménytelen. Nagyobb beavatkozás szükséges, mégpedig a bontás. A megtartott vasbeton pinceszintre mint jó alap, épül rá az új szerkezet, az új rendelő. Itt több lehetőség nyílik a játékra a szigorú rendszeren belül. Az elkészült épületet jelen írással Terbe Rita DLA írása mutatja majd be.

Mészáros Erzsébet felelős tervező

                                                                                ***

Egy ház, egy szó: térváltás. A tömör szóösszetétel több szinten értelmezhető tartalommal bír: váltás, változás, változatosság. Egy szó, sűrű tartalom, kompakt egység. Egy ház, sűrű tartalom, kompakt egység.

De kezdjük csak az elején. Adott egy egészségügyi épület a Kerepesi út mentén, az út zajától földsánccal elválasztva, panelos építésű lakóterületen, egy templom mellett. Ez az intézmény a környék egészségügyi ellátásában aktívan részt vesz: felnőtt és gyermek betegellátási, védőnői, valamint egészséges gyermekgondozási feladatokat lát el. A funkciónak helyet adó épület fő karakterét földszintes jellege, az erőteljes, körbefutó, sötét előtetője és visszahúzott világos falának plasztikája, vékony acél pillérei és vaskos ereszcsatornái adták. A magasan levő bejárati szint miatt az épületet rámpák, lépcsők és teljes felületet beborító aszfalt vette körül. Belső tereinek kialakításai zegzugosak, sötétek, betegváró terei gyengén bevilágítottak, a szükséges funkcióhatárok a várakozó tereket még tovább szabdalták. Az egykor talán reményekkel teli épület mára fáradt, avult, ami térszervezési és műszaki területen egyaránt frissítést, nagymértékű megújulást kívánt. A döntés megszületett, a pincei szerkezeteket leszámítva az épületet elbontották, a terület megtisztult, s elindult az átfogó megújulási folyamat.

Mészáros Erzsébet, Stiebel Rita, Szepesi János építészek erőteljes, határozott, ugyanakkor érzékeny és finom hozzálással gondolták újra ezt az intézményt. Az új épületet a korábbi helyére, az alapot adó pincei geometriára illesztették. A földszintes épület csatlakozó tereppel kialakult szintkülönbsége csökkent, a terep és az épület közötti kapcsolat finomodott megközelítésben, akadálymentességben és megjelenésben egyaránt. Ennek köszönhetően csökkent a burkolt felületek mennyisége, s szövetrendszerben tervezett zöldfelület jött létre. Ezzel a kialakítással a korábban kellemetlen hátsó-bejárati hangulatok megszűntek, s minőségi köztes terek jöttek létre mind a meglévő és még változatlanul álló szomszédos földszintes épület, mind a park, de legfőkképpen a templom és annak kertje felé.

Az épület egy kompakt rendszerben született újjá: működése könnyen érthető és átlátható. Különösen fontos ez a támogató épített környezeti háttér a beteg emberek és orvosok közötti együttműködés során. A funkciók tisztán kiosztottak, racionálisan méretezettek. Legnagyobb összefüggő tere a belső átrium, amely szellőssé, lazává és emberi léptékűvé teszi az épületet. A racionális belsőt racionálisan kialakított külső fogja össze.

Az új épület tömegének földszintes jellege két fontos elemmel gazdagodott. Egyrészt a lapostetős fedés a belső terekben kibővült, s az utca felől észrevétlenül magastetőssé vált. Ez a belmagasságemelés a betegváró belső terét változatossá tette. Másrészt létrejött egy különös szerepű átrium, amely vált és összeköt is egyben. Elsősorban természetes fényt juttat be a korábban sötét betegváró terekbe. Másodsorban ez a negatív tér, mint az épületben elhelyezett szünet váltja a felnőtt és a gyermek részleget. Ez a váltás lehetőséget nyújt a kültéri várakozásra, a friss levegő beengedésére, növények elhelyezésére, gazdag átlátásokra, amelyek mind változatossá teszik a várokozás tereit. A váltást a természet eszközeivel – külső térrel, levegővel, fénnyel – alakították ki, amely jelentős mértékben hozzájárul a minőségi betegellátáshoz. Az átriumon történő átlátás nem közvetlen „betolakodó" belátás a másik részlegre, hanem mint egy „szűrő" működnek az üvegfalak, árnyékolók, amelyek a belátást áttekintéssé finomítják.

Az épület homlokzatának két bejárata karakteresen szeparált, mindegyik előtt új térrel, az épület homogén zárt tömegét a bejárati szakaszok enyhe visszahúzása töri meg, hangsúlyt, plasztikát, előtetőt adva a bejárati zónában. Az épület teljes egészét a finoman összehangolt tervezés hatja át. Ez mutatkozik meg a homlokzati burkolat színharmóniájában, a bejárati zónák finom, váltásában.

Térváltás. Egy szó, sűrű tartalom, kompakt egység. Egy ház, sűrű tartalom, kompakt egység. Egy funkció megújult, tömegében, belső tereiben, használati lehetőségeiben. Tisztult és gazdagodott, kellő arányban tervezett tereivel műszaki tartalmával, építészeti szándékaival egységes, kompakt rendszert hozva létre.

Terbe Rita DLA


Szerk.: Pleskovics Viola

 

A cikksorozat megjelenését az Építészfórumon a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.