Közélet, hírek

Győztest hirdettek az Ecseri út metrómegálló felszíni rendezésére kiírt tervpályázaton

2022.09.06. 12:14

A bírálók a Garten Studio és a LAB5 közös munkáját ítélték legjobbnak. A felszínrendezés, amely régi tartozása a kerületnek a térhasználók felé, várhatóan 2023 tavaszán kezdődik majd.

Eredményt hirdetett a IX. kerületi önkormányzat az Ecseri út metrómegálló felszíni rendezésére kiírt pályázat kapcsán. Közösségi oldalukról kiderül: a győztes a közelmúltban felújított Bakáts tér terveit is jegyző Garten Studio munkája lett, amelyben építészként a LAB5 csapata működött közre. 

Árva Péter ferencvárosi önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a Kilencben az élet blogon részletesen beszámol a tervpályázat előzményeiről, lebonyolításáról és tanulságairól. Mint írja, az Ecseri úti metrómegálló felszínrendezése régi tartozása a kerületnek a tér használói felé. A tér jelenlegi formáját 1980-ban a metró átadásával nyerte el, és mivel a jelenlegi metrófelújítás keretében nem valósult meg a metrófelszín rendezése, az önkormányzatra maradt ez a feladat.

Az elmúlt évtizedekben nem történt sok változás a területen: "a ferencvárosi oldalon a parkoló már akkor is telve volt, a növénykazetták ugyanolyanok ma is, csak a pavilonok száma nőtt meg, néhol a zöldterület rovására". Sok vita után a képviselőtestület 2021 szeptemberében úgy döntött, hogy a területen lecsökkenti a pavilonok számát, és egy, a lakosság bevonását biztosító kutatást végeztet el a területre. A kutatás lefolytatására az Urban Dialog munkatársait kérték fel, akik 1625 fő véleményét tudták becsatornázni (ennek eredménye itt olvasható). "A közvéleménykutatás alapján a tér használói elsősorban pékség, zöldség-gyümölcs, papír-írószer, bisztró, kulcsmásoló funkciókat szeretnének a kérdéses területen. Az is egyértelművé vált, hogy a többség, 42%, sokkal kevesebb, csak 4-5 pavilont szeretne a területre, 10,5% mondta, hogy egyáltalán nem kell pavilon, 16%, hogy 9-10 pavilonra van szükség, és 31,5% mondta, hogy maradjon meg az összes pavilon" - foglalja össze az eredményeket Árva Péter, aki egyébként a bíráló bizottság munkájában is részt vett Erő Zoltán (Budapest főépítésze), Grabner Balázs (Korzó Tervező Stúdió), Nemes Zoltán (Vár-Kert), Baranyi Krisztina (polgármester) és Hidasi Gyula (JALT Részönkormányzat elnöke) mellett.

A kutatás elkészülte után hozott döntést a testület a pavilonok számának jelentős csökkentéséről, valamint kiírták a terület fejlesztésére vonatkozó nyílt tervpályázatot. "A zsűri munkája a tervek csekély száma miatt sajnos könnyű volt", jegyezte meg a képviselő, ugyanis a felhívásra végül összesen 6 anonim pályamű érkezett. A nyertes terv a többivel, így a harmadik díjas UNITEF’83, a megvételt nyert au.room, Kőműves MártonBaki Áron, Takács Ákos, Gadolla Máté és Pápai Veronika, valamint a Beöthy & Kiss Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda és az S-TÉR Kft. munkájával együtt itt tekinthető meg.Az önkormányzat tájékoztatása szerint a metrómegálló felszíni rendezése, felújítása várhatóan 2023 tavaszán kezdődik majd.