Épülettervek/Középület

Egyetemi Sportközpont koncepcióterve, Esztergom — meghívásos ajánlattételi tervpályázat eredménye

2009.01.20. 14:55

Az I. díjban részesült pályamű szerzője a Benczúr és Partner Építészek Kft.;
tervező: ifj. Benczúr László, munkatársak: Vincellér Zsolt, Csiszér András, Sulyok Levente, Batári Attila, Szabó Dávid

Esztergom Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal Városszépítési Osztály - Főépítészi Iroda bonyolításában meghívásos, névaláírásos ajánlattételi tervpályázatot rendezett, melynek tárgya: Esztergom, Dózsa György tér Egyetemi Sportközpont koncepcióterve. A tervpályázat bírálata 2008. októberében lezajlott.

A tervtanácsi állásfoglalás:
A tervtanács a terveket dicsérettel ajánlja.

Indoklás:
A tervezők a kiírás feltételeit teljesítették. Az elkészült munkák magas színvonalúak, dicséretre méltóak (javasolt: MÉK pontszám). Műemléki szempontból a bemutatott tervek elfogadhatóak.

A tervtanács a feladat ismeretében három megoldást tart járhatónak:

  • a kétfajta városi szövet összevarrását,
  • egy UFÓ épületet, ami nem alkalmazkodik a környezetéhez, de magas építészeti nívójú,
  • és egy olyat, ami a meglévó történelmi beépítést tartja irányadónak.

A felkért tervező csoportok jól adtak választ a feltett kérdésekre. Az egyértelműen kiderült, hogy a teljes program a területen csak kompromisszumokkal (kapacitáscsökkentés), vagy a kanonoki kertek alatti beépítéssel oldható meg. Az is kérdés volt, hogy a domináns elem a kisvárosias léptékű Dózsa György tér integrálása, vagy a klasszicista épületegyüttes méltó befejezése legyen-e. A tervtanács a városszerkezeti szempontokat, a megoldások építészeti minőségét és a tervezési program megvalósíthatóságát vette számba véleménye kialakításánál. A zsűri az ajánlati tervekben megjelenő hangsúlyokra hívja fel a figyelmet, hogy a város a továbbtervezés során milyen irányokat szabjon. 

A pályázat eredménye:

I. díjban részesült pályamű
szerző: Benczúr és Partner Építészek Kft.
tervező: ifj. Benczúr László
munkatársak: Vincellér Zsolt, Csiszér András, Sulyok Levente, Batári Attila, Szabó Dávid

II. díjban részesült pályamű
szerző: Vadász és Társai Építőművészek Kft.
vezető tervezők: Vadász György, Gyarmati Tamás
építész munkatárs: Mészöly Csaba

III. díjban részesült pályamű
szerző: Napur Architect Kft.
vezető tervező: Ferencz Marcel

Díjazásban részesült pályamű
szerző: Építőpáholy Építész Tervező Műhely Kft.
vezető tervező: Jaksics László

Díjazásban részesült pályamű
szerző: Kima Stúdió Építész Iroda
vezető tervező: Kruppa Gábor