Épülettervek/Középület

Eger, járási hivatal

2019.06.14. 11:37

Az Egri Járási Hivatal tervét mutatja be a tervező, a ZIP Architects.

Az Egri Járási Hivatal hét osztályát (Járási Hivatalvezetői Titkárság, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Hatósági Osztály, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály, Foglalkoztatási Főosztály, Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály) tömörítő intézmény az évek óta kihasználatlanul és városon belüli lokációjához képest méltatlan állapotban lévő épület helyén, a Kossuth Lajos utca 13. szám alatt valósul meg. Ezt mutatja be a tervező.

Az egykori fogadó épület fontos útvonalak kereszteződésében található. A Kossuth Lajos utca vezet fel a Várhoz, ellenkező irányban a Bazilikához. Az utcára merőleges Eszperantó sétányon át Eger főterére, a Dobó térre jutunk, míg déli irányban, pontházak övezte patakparti sétányon a strandra érünk. 


 

A Kossuth Lajos utcát műemléképületek keretezik, melyek többnyire köz- illetve szolgáltató funkciót töltenek be. Az épület közvetlen közelében elhelyezkedő, azzal közös belső udvart használó tömbök kivétel nélkül műemlékké nyilvánított közintézmények. Az ide átköltöző új hivatal szervesen integrálódhat környezetébe, amennyiben képes nem csupán funkcionális szinten azonosulni azzal.

Koncepciónk alapját a műemléki környezethez való viszonyulás, a műemlék - és helyileg védett épületek tisztelete, becsben tartása valamint a fenntarthatóság szolgáltatta. Bár a szóban forgó épület nem került helyi védelem alá, az egri lakosság viszonyulása, érzelmi kötődése és a Kossuth utca hangulata, minősége érzékeny, építészetileg visszafogott, önmagával és környezetével is harmóniára törekvő épületformálást igényelt.


Megközelítés, közlekedés

A dolgozók gépjárművel a szomszédos műemlék, az egykori Oroszlánfogadó telkén keresztül érkeznek. Ezt a megközelítést tervünkben is megtartottuk, hiszen a két épület szerves kapcsolata, együttélése (egyazon lépcsőházat használnak) változatlan. Az épületen belüli közlekedési rendszer újragondolása, felülvizsgálata elengedhetetlen volt.    

A dolgozók és mozgásukban korlátozottak számára tehát parkolási lehetőséget továbbra is a hátsó udvarban biztosítunk – a maximális parkolószám létesítése mellett. Az északi bejárat biztosítja az épületbe történő akadálymentes bejutást.  

Az épület főbejárata hajdanán a Kossuth Lajos utcai fronton volt. A közönség számára megtartottuk ezt a belépési lehetőséget, így megőrizve a hátsó udvar privát jellegét. Az ügyfelek a területen elérhető közelségben két parkolót is használhatnak: a Kossuth Lajos és az Egészségház utcában.  


Térszervezés

A vonatkozó előírások betartása, mind az utcakép és az utca hangulatának megtartása, valamint a bontandó anyag mennyiségének csökkentése végett a jelenlegi homlokzati fal megtartása és felújítása mellett döntöttünk, ezzel megőrizve az épület fő karakterét. Az eredeti homlokzati fal mögött új, „ház a házban” elv alapján megvalósuló építmény kapott helyet.

A patak melletti árkádsor megtartása, mely az Eger-patak mentén több helyen is megjelenik, átjárást biztosít a Dobó-tér felé. Ez a szokásjog alapján kialakult átjáró visszaépül, annak eredeti karakterét megőrizve.


 

Az Oroszlánfogadóval közösen használt lépcsőház esetében, melynek nagyvonalú belső téri kialakítása alapvetés, a belső tér megfogalmazását és visszafogott ünnepélyességét megtartva alkottunk meg az új közlekedőmagot, mely a hátsó udvar felőli homlokzat „éke”, irányultságának köszönhetően az Eszperantó sétány és épületünk közötti összekötő kapocsként funkcionál.

Energiagazdálkodási koncepció 

Alapelveink és többrétű megközelítésünk - mind funkcionális, mind szerkezeti minőségben - hatással vannak az épület működtetésének rendszerére is. Az épület helyiségeiben a működtetéshez szükséges gépészeti és villamos berendezések vezetékeit a szinteken kiépített álpadlóban és álmennyezetben vezetjük el. Az előirányzott energetikai és megújuló energiák felhasználásáról szóló irányelvek betartása végett a megtartott Kossuth utcai homlokzat esetében belső oldali kőzetgyapot hőszigetelést alkalmaztunk, figyelve a fal harmatpontjának eltolódására s elkerülve a belső oldali páralecsapódást. Az esetlegesen keletkező páratöbbletet álpadlón keresztül vezetjük el. Az új, pillérvázas épületrészt külső oldali hőszigeteléssel látjuk el, így kialakítva az objektum hőszigetelő burkát.  


 

Építészet / ZIP Architects Kft.
Ruppert András
Pánovits Norbert
Juhász-Szigeti Zsófia
Simon László
Méhes Orsolya
László Gabriella
Grádinger Dóra
 
Statika
Pro Pervium Mérnökiroda / Zelei Péter
 
Műemlékvédelmi szakértő
Veöreös András
 
Látványtervező
Sárdi Krisztina