Épületek/Középület

Becsengetés – Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő

2011.10.21. 12:46

Bár sok diák mérsékelt kedvvel veszi reggelente a táskát, Algyőn valószínűleg a legtöbb tanuló örömmel siet az új iskolába. A Pécsépterv Stúdió Kft. építészei, Köves András, Bokor Csilla, Lukáts István és Rádóczy (f) László egy nyertes pályázatot követően tervezték meg az épületet, amely a korábban három, egymástól távol eső épületben folyó oktatásnak ad otthomt, és emellett egy nemzetközi szintű sportcsarnokkal is gazdagítja a települést.

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

Algyő nagyközség 2008-ban írt ki építészeti tervpályázatot, amely egy 16 tantermes általános iskola, hozzátartozó szaktantermek, valamint a környék sportéletét fellendítő, nemzetközi szintű sportcsarnok tervezéséről szólt. A nyertes pályaműből megvalósult komplexum célja, hogy az eddig három, egymástól távol eső épületben folyó általános iskolai oktatást egy épületbe fogja össze, megszüntetve ezzel a széttagoltságot.

 

 

 

A község szélén elhelyezkedő területet három oldalról gyorsan terjeszkedő lakóövezet veszi körbe, nyugatról a hangsúlyos Borbála Fürdő, valamint a Sportcentrum épületei a hozzá tartozó sportpályákkal. Az iskola megépülésével a környék - szellemi és fizikai értelemben is - a település új központjává vált, az épület előtt húzódó sétány a Faluháztól kiindulva az iskolán át a Borbála fürdőig vezetve fűzi össze a közösségi épületeket.

 

 

 

A szabályozási tervben meghatározott építési vonalból adódóan az északi, ligetes terület közterületként működik, alkalmas teret biztosítva mind az iskolai, mind a községi rendezvények számára. A park az iskola és a község közös gondozásában van, virágok ültetése, meglévő növényállomány gondozása jó alkalom a közösség formálására, együttműködésre. A déli részen egy zárt, belső iskolai világ létesült, amely az oktatási épületen kívül burkolt iskolaudvart, alsó tagozatosok számára játszókertet, szabadtéri sportpályát, futópályát távolugrógödörrel, a könyvtárhoz kapcsolódó olvasóudvart foglal magába.

 

 

 

A két terület közötti képlékeny határon helyezkednek el az iskola közösségi terei (aula, étterem, tornaterem, büfé), amelyek közösségi rendezvények színtereivé is válnak. Az iskolai ünnepségek, rendezvények “kitüremkednek” a nyilvános területre. Az intimitást igénylő osztályközösségek (4 osztályonként) - “védett pozícióban” - korcsoportonként differenciált külső és belső zsibongó területeket kaptak.

Az iskola két szint magas, árkádos északi szárnya határozott térfalat nyújt a “központot” szervező ligetnek, egyértelművé téve a főbejáratot. A szomszédos sportközpont heterogén együttesét a tornaterem szabályos vonalvezetése “rendezi”. A tantermi szárnyak szinte önálló épülettömegeket alkotva - humánus léptéket teremtve - igazodnak a határoló lakóutca környezetéhez.

 

 

 

Az iskola országos szintű ökoiskola. A pedagógiai programon túl az épület üzemeltetési szempontból, anyaghasználatában és viselkedésében is igyekszik ennek az elvárásnak megfelelni. Az üzemeltetési költség csökkentése és a környezetvédelmi szempont érdekében a fűtés megújuló energiaforrással (termálhő) történik. Az épület telepítésénél, térkapcsolatok kialakításánál fontos szempont volt a környezettel (természet és közösség) való szoros kapcsolat, átláthatóság, nyitottság, közös használatú, összekapcsolható külső-belső tércsoportok, korcsoportonkénti saját udvar, tankert, gyümölcsfák és kis halastó. Anyaghasználatra a természetes anyagok, erős, karakteres színek a jellemzők.

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
vezető tervezők: Köves András, Bokor Csilla, Lukáts István, Rádóczy (f) László
tervezés éve: 2009.
kivitelezés éve: 2010-2011.
bruttó szintterület: 6 100 m2
generáltervező: Pécsépterv Stúdió Kft.
statika: Maros József, Kis Bogdán András
épületgépészet: Jeszták Urszula
épületvillamosság: ifj. Sas Gyula, Papp Péter
táj és kert tervező: Böszörményi Krisztina
közmű: Dittrich Ernő
sporttechnológia: Judik Zoltán
rehabilitációs tervező: Bodor Zoltán
bruttó beruházási költség: 1 700 000 000,-Ft
építtető/megbízó/fejlesztő: Algyő Nagyközség Önkormányzata
generálkivitelező: STRADEL 2010 Konzorcium
fotó: Bujnovszky Tamás