Épülettervek/Tervpályázat

Az A FIÚK ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ megvételt nyert pályaműve a Biai Református Általános Iskola tervpályázatán

2023.02.23. 07:28

Az A Fiúk Építész Stúdió pályaművét a tervezők szándéka szerint prudens funkcionalitás, környezetpszichológiai és spirituális tudatosság jellemzi, amivel egy korszerű, európai színvonalú tér, egy igazi közösségformáló hely jöhet létre, ahol jó lenni, jó tanulni, ami vonzó diákok és oktatók számára egyaránt.

TERVEZÉSI ALAPGONDOLATOK

"A múlt ma már nem világítja meg a jövőt, az emberi szellem sötétben tapogatózik" – írja Tocqueville, amely kép szemléletesen írja le milyen nehéz helyzetben vagyunk, amikor a jövőről gondolkodunk, amikor tervet készítünk arra, hogyan fogunk élni, tanulni, helyeket használni akár csak a következő években, nemhogy évtizedekben.

Mint minden közösség, a Református Egyház közösségei is keresik a lehetőségét, hogy szimbólumokon, ikonikus épületeken keresztül kifejezzék identitásukat, összetartozásukat a külvilág felé. Az iskolák építészeti formálásukból adódóan kiválóan alkalmasak ilyen identitásépítésre.

Tervünk a fenti szempont folyamatos szem előtt tartásával készült, amellett, hogy az épület funkcionalitása, praktikussága és gazdaságossága bármilyen módon vagy mértékben kompromittálódott volna emiatt.

Az épület tömege önmaga is egyfajta határként funkcionál az iskola belsőséges világa és az azt körülvevő külvilág között. Feladata óvni, védeni a diákokat, hogy biztonságos környezetben tanulhassanak, fejlődhessenek. Az épület fizikai tömege ezáltal egy intim belső udvart hoz létre jól elkülöníthető funkciókkal.

FUKCIONÁLIS RENDSZER

Az intézmény belső rendszere egyértelműen a nagyméretű, dupla belmagasságú aula köré szerveződik. Ez az iskola központja, a társasági élet szíve, mely áttört födémével, nagyméretű, lelátószerű lépcsőjével, galériás közlekedőivel és mozivászonként életre kelő falfelületeivel ideális építészeti választ ad az iskola funkcionális és szellemiségi elvárásaira. Nagyvonalúsága és tisztasága már-már a szakrális terek építészetével vetekszik.

A logikus térszervezési rendszer könnyű átláthatóságot biztosít. Az alsó és felső tagozat osztálytermei önálló szárnyban kaptak helyet a kert felé, külön-külön szinteken. A szaktantermek az üzemeltetési helyiséggel kiegészítve az utcával párhuzamos, az udvart attól leválasztó tömegben találhatóak. Az étkező blokk és a tornaterem a földszinten szerveződik az aula köré, ahonnan közvetlen kijárat van a kerti udvarokra is. A nagyterem szükség esetén összenyitható az étkezdével, így egy valóban impozáns méretű tér jön létre, mely az aulával kiegészítve nagyobb létszámú, akár önálló rendezvény lebonyolítására is alkalmas. A tornaterem önálló bejárattal és saját udvari kijárattal is rendelkezik, ezáltal könnyedén szeparálható az iskolától, mely szintén az önálló hasznosítás lehetőségét teremti meg. Az igazgatási blokk az épület súlypontjában, és mégis a lehető legnagyobb intimitással kapott helyet az emeleten, kis belső udvara családiassá és békéssé teszi. A könyvtár és a kápolna szintén az emeleten kapcsolódik az aulához, kihasználva a pozíciójából adódó egyedi építészeti lehetőségeket. Az iskola legfontosabb eleme mégis a gyerekek által legtöbbet használt közlekedők és zsibongók rendszere, mely véleményünk szerint az ideális működés és hatékony közösségépítés záloga.

ZSIBONGÓK RENDSZERE

Az iskola közlekedőrendszere csomópontok hálózatára épül. A központi csomópont az aula, ide történik a megérkezés, valamint innen tárul fel az iskola udvara. Továbbá az alulából érhetőek el a főbb funkciók, mint a tantermi szárny, a szaktantermi szárny, a tornaterem, a könyvtár, az ebédlő és a kápolna. A két iskolai tantermes szárnyban kisebb zsibongók kapnak helyet, melyek födémáttörései vertikális kapcsolatot teremtenek az eltérő szintek között. Ezek a csomópontok szervesen kapcsolódnak a fedett-nyitott terekhez, így ezekből könnyen elérhető az udvar, mind a földszintről, mind az emeletről. A közlekedők unalmas középfolyosós jellegét a zsibongóként működő térbővületek oldják fel, melyek önálló funkcionális szereppel is bírnak. Áttört födémeik részt vesznek a szintek összekapcsolásában, és a természetes szellőzés biztosításában.

HOMLOKZATI KIALAKÍTÁS

Az iskola megjelenése igazodik a református szellemiség letisztult egyszerűségéhez és a közösség léptékéhez. Teljesíti a funkcionális és energetikai elvárásokat, vertikális szoknyarendszere egységbe fog, árnyékol és játékos hullámzásával a közeli tó felületére reflektál. A homlokzat fő felülete egyszerű vakolat, mely költséghatékony, szép, fenntartható és megfelelő részletképzéssel kialakítva elegáns.

TÁJÉPÍTÉSZETI-KERTÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Az iskola középső szárnya két egymással összefonódó, mégis jól elhatárolható részre osztja a hátsó udvar burkolt területeit: északon az alsósok udvara, délen a felsősöké található. A kettőt a középső, ünnepségeknek is helyt adó "Rendezvénytér" kapcsolja össze. Zöldfelületek oldják a burkolatok tömegét. A zöld szigetekbe íves, épített padok harapnak be kisebb-nagyobb csoportok leülését biztosító tereket létrehozva. Ezek némelyike akkora, hogy akár 20-22 gyerek is körbe tud ülni, így egy egész osztály számára is lehet foglalkozást tartani. Az alsósok udvarát játszótér és az osztálykertek színesítik, míg a felsősöknél a mozgásra, a sportra (pingpong, teqball) és a közösségre (több íves, sokszemélyes pad – szociális terek) helyeztünk nagyobb hangsúlyt.

Fontosnak láttuk, hogy adjunk egy "átmeneti teret az átmeneti időkre". Az iskola előtt zöld szigetekkel, fákkal tagolt teret alakítottunk ki, mely az elköszönés és az üdvözlés helye. Elsősorban az alsósok számára fontos, hogy reggel a szüleik bekísérjék őket, délután pedig itt várják. A kényelmes, tagolt szabadtér lehetővé teszi a szülők számára is a találkozást, a közösségépítést, a gyerekek és testvéreik számára még egy kis játékot a nap végén. Itt található a fedett kerékpártároló is.