Közélet, hírek

A szentpéterfai általános iskola nyerte a MÉSZ Vedres György-díját

2024.05.28. 15:21

A CAN Architects Szentpéterfai Általános Iskola terve kapta meg idén a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöksége által odaítélt Vedres György-díjat, amely évente egy, az egészségügy vagy az oktatásügy területén jelentős megvalósult építészeti alkotást ismer el.

 

A szentpéterfai önkormányzat megbízásából készült épületegyüttes tervei 2021-ben készültek, az iskola átadása 2023-ban történt meg. A tervezők szándéka az volt, hogy az épület úgy váljék a szentpéterfai iskolai közösség új otthonává, hogy közben felkészül a 21. században szükséges pedagógiai megújulásokra, írja a CAN Architects a projektről, honlapján. Bemutatójuk szerint az építészeti koncepció kialakításakor a településszöveti kapcsolatokat és a belső tanulási terek rendszerének szempontjait helyezték előtérbe. Fontos tényező volt az is, hogy az épületegyüttes – a fokozatosság elvét követve – a nyitott közterektől a személyes, intim zugokig az egyén és a közösség számára is minél szélesebb sprektumban biztosítsa a tanulás és a találkozás helyeit. 

A 3500 négyzetméter szintterületű épületegyüttesről Tánczos Tibor írt mélyreható elemzését az Építészfórum oldalán, így jellemezve a projektet: "Szentpéterfán többről van szó, mint egy célszerű és pedagógiailag előremutató épületről. Az egyedi és esetlegesnek tűnő elemeket is bátran felvállaló téralakításával ez a hazai viszonylatban iskolaépítészeti mérföldkőnek számító épület elnyomástól mentes, befogadó, demokratikus légkört közvetít." 

A CAN Architects, amely egy Facebook-bejegyzésben adott hírt a sikerről, megköszönte a megbízó önkormányzat és a Szentpéterfai Horvát-Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola közösségének nyitottságát, a 21. századi pedagógia téri és tanulási összefüggéseinek értő vállalását, valamint a közösségi tervezés során belefektetett energiát. Emellett köszönet mondott a CAN teljes csapatának munkájukért, és a szakági kutató és tervező partnereknek a gondos együttműködésért, a MÉSZ-nek és Krizsán Andrásnak pedig az elismerésért.

Az építészet iskola, ahol téri tanulási folyamatainkban gyerekekkel és pedagógusokkal közösen keressük a világban, természeti és épített környezetünkben gondos gazdaként cselekvő helyünk – írják a bejegyzésben Somogyi Krisztina laudációját idézve.