Design/Vizuális kommunikáció

A mozgó szelfitől az arculatig – a vizuális kísérletezés öröksége

2019.11.20. 07:33

A Design Hét 2019 arculata olyan generált vizuális algoritmus, amely a használó beavatkozásától függően változik. Balogh Balázs tervező modulálható vizuális nyelvvel tisztelgett a kísérletező kedvű elődök előtt a Bauhaus 100 évében.

Az idei Design Héten az Építészfórum is részt vett, ennek kapcsán találkoztunk az esemény arculatával, amely nemcsak nyomtatott és online felületen jelent meg és legfőképpen nem statikus elemekből komponálódott, hanem élő vizuális nyelvként született meg. A generált arculati logika  (flowall.space/#/projection) maga is kiállítási tárggyá vált: a LUMEN galéria fala előtt egymást váltották az emberek, hogy kipróbálják az általuk irányított felületet, a rájuk vetülő, mozgó pöttyökből kirajzolódott látványt, a valós és virtuális tér keveredését. A létrehozott vizuális nyelv elemeit, a pöttyök méretét, sűrűségét, a mozgás irányát, ritmusát és amplitúdóját. Széteső körök vagy hullámmá összeálló mintázatok, különböző patternek egy-egy izgalmasnak látott fázisképe állóképként kimerevítve alkotta a Design Hét arculatát.

Ez a  vizuális kísérlet a művészet–technológia–ember hármasát hozta kapcsolatba, egyben az alkotó és a befogadó szerepkörét is átértelmezi. Ez a felvetés nem új, a 20. század eleje óta sok tervezőt foglalkoztatott, a számítógépes tervezés elterjedése óta pedig többször előkerült. A generált arculat tervezője Balogh Balázs médiadesigner ezzel a felvetéssel egyfelől a Design Hét tematikájára a „flow" fogalomra reagált, másfelől az idén 100 éves Bauhaus iskola kísérletező szellemiségéhez kapcsolódott.

A tervezésben a kiindulást a Design Hét arculatára kiírt pályázati tematika adta. A „flow" fogalmáról és a tervezés indításáról Balogh a következőképpen gondolkodott: „A tenderre készülés idejében és azóta is nagyon foglalkoztat a tudatos jelenlét" kérdése. Hogyan képes az ember megtartani a figyelmét a koncentrációs folyamatokban egy olyan korban, amikor ez egyre nagyobb kihívás? A digitális eszközök által gerjesztett notification áradatban egyre kevesebbszer van alkalmunk megtapasztalni az elmélyülést. A megadott „flow" tematika számomra nagyon is konkrétan volt vonatkoztatható a saját tervezői folyamataimra. Tervezőként csak nagyon rövid szakaszokban megélhető ez ez élmény, többnyire a tervezés elején, amikor megszületik a koncepció, illetve akkor, amikor az elsőként láthatóvá válik a felvetés. Szerettem volna megnyújtania ezt a tervezés elején megtapasztalt flow élményt. A generatív arculat létrehozását ez a vágy motiválta.

Egy olyan programmal akartam dolgozni, melyben játékosan, örömmel lehet létrehozni és azonnal lementeni különböző grafikai struktúrákat, kikerülve a szokványos dtp alkalmazásokat, illetve munkamenetet. Ennek a felületnek a létrehozásában Forrai Brigitta visual coder bizonyult a legmegfelelőbb partnernek. Miután elkezdtük a közös munkát, azon gondolkodtam, hogy miként lehetne bevonni a kreatív munkafázisba a nézőket is. Szándékká vált, hogy arra készítsük fel a felületet, hogy bárki kedvére játszhasson vele. A hivatalos weboldal hátterének ezt a folyamatosan mozgó, pulzáló, repetitív, bárki által szabadon változtatható felületet határoztuk meg, egy személyre szabható világot hoztunk létre kellemes, meditatív zenével. Az összes felület, ahol megjelent az arculat, kódból lett generálva, ezért  szinte nem létezik két egyforma mintázat, illetve a képek nem is reprodukálhatók, a létrehozás után nem módosíthatók.

Ezáltal például lehetőségünk nyílt arra is, hogy mindenki a saját maga ízlésének megfelelően állítson elő arculati elemekkel ellátott reklám szatyrot, pólót, vagy bármilyen más tárgyat, amire nyomtatni lehet. Kevés módosítással a kód alkalmassá vált arra is, hogy a fesztiválra látogatók a LUMEN kávézóban vetített „flowall" névre hallgató videonstalláció vetített képébe a saját telefonjuk segítségével, speciális alkalmazás letöltése nélkül, egy QR kód leolvasása után valós időben tudjanak belenyúlni, s ezáltal megtapasztalni az alkotás örömét, akár átélni egy flow élményt.

A vendégek arcát figyelve úgy tűnt, élvezik a játékot. Mosolyogtak, nevettek, miközben kedvükre változtatták a térben és persze magukon is megjelenő látványt. Maga a generativitás nem új dolog, mióta a számítógépek képesek grafikai megjelenítésre, azóta százával készülnek digitálisan matematikai vagy fizikai képletekre épülő képek. Még ennél is korábban a 60-as, 70-es években számos magyar művész grafikai és festészeti munkájában is megjelent már a mozgás, annak megfigyelése, geometrikus formákból építkező leképzése, hogy mást ne is említsek, mint Mengyán Andrást, vagy Lantos Ferencet.

A tervezőgrafikában, különösen az arculattervezés területén már kevesebb ilyen munka létezik. A generatív, és/vagy parametrikus formaalkotás és a dinamikus arculatok tulajdonképpen egymásnak rokonai, bizonyos esetekben elmosódik a határ a két világ közt. A korábbi, kevesebb számítógépes erőforrást igénylő dinamikus arculatokat ma felváltják a generatív rendszerek, néhol egészen vad és újszerű látványokat eredményezve. A Design Hét arculatán dolgozva az volt a kihívás, hogy a kitalált kísérleti vizuális nyelvet olyan szintre hozzuk, hogy a szélesebb közönség számára is értelmezhető, befogadható látványvilág szülessen. A szokásostól eltérő, kísérletező tervezői munkában szerencsére partner volt a Design Hét Budapest csapata: támogatták a koncepciót és lehetővé tették, hogy számos ötlet megvalósulhasson. A rendszer összes lehetőségét azonban még nem aknáztuk ki: maradtak még szándékaink, elképzeléseink, ötleteink."

A Bauhaus 100 évforduló kapcsán számos kiállítás nyílt világszerte, ezeknek egy része hommage jelleggel készített kortárs alkotásokat vonultatott fel. Több olyan kiállítás nyílt Magyarországon is, ahol a Bauhaus mint kompozíciós elv vagy színvilág jelent meg, vagy egy-egy ikonikus alkotás megidézését jelentette. De vajon ez a Bauhaus lényege? Balogh Balázs nem ezen az úton indult el, hanem magában a kísérletezésben és a technika–művészet–ember relációjának újragondolásában ragadja meg az örökséget. A Bauhaus év zárásához közeledve fontosnak gondolom azokat az alkotói nézőpontokat is közreadni, amelyek szellemiségükben kapcsolódnak a tematikához.

Czakó Zsolt

 

 

 

szerk: Somogyi Krisztina