Épületek/Örökség

A kastély árnyékában... A gödöllői Testőrlaktanya megújulása

2020.05.07. 19:03

Áprilisban örömmel adtunk hírt arról, hogy ICOMOS-díjjal tüntették ki a hányatott sorsú gödöllői Testőrlaktanya Kruppa Gábor építész által tervezett felújítását: elkészült a Várkapitány Lak. A folyamatról Rónai Piroska és Merkel Tamás építészek írtak beszámolót.

Évtizedekig elhagyatottan állt Gödöllő közepén, a Grassalkovich kastéllyal szemben egy barokk műemlék épület. Legelőször a XVIII. századi térképeken ábrázolták. Hajdan a kastélyhoz tartozott, a jószágkormányzó lakott benne. A ’48-as szabadságharc idején orosz parancsnoknak volt kvártélya, majd az uradalom hivatalnokai lakták. A későbbi tulajdonos, a Pénzügyminisztérium, Ferencz Józsefnek ajánlotta fel. A királynő udvarmestere és a Várkapitány is használta ideiglenes jelleggel: a most használatos Várkapitányi Lak elnevezés innen ered.1920 után a kormányzói testőrség laktanyája volt.

Állapota folyamatosan romlott. Az a tulajdonos, aki 1996-ban szerezte meg az épületet, lakó- és iroda funkcióra készíttetett terveket, így képzelte el hasznosítását, azonban ezek nem valósultak meg. Az idő és a fosztogatók tovább pusztították. Megmentése és helyreállítása érdekében a város 2010-ben megvásárolta a nagyon rossz műszaki állapotú épületet, és elvégeztette a legszükségesebb állagmegóvási munkákat. A keleti fal déli vége és a déli fal összedőlés közeli állapotba került, a földszinti, hatosztatú tér is összeomlással fenyegetett. Ezeket robosztus fadúcokkal támasztották meg. 2011-ben az EU soros elnökség idejére – melynek fontos helyszíne volt az út túloldalán lévő Gödöllői Kastély – fehér állványhálóval takarták el a romos épületet.

Az épület története során több jelentős átalakításon esett át. Egyszerű, egyemeletes tömege kéttraktusos. A kastély felőli nyugati traktusban voltak a fő funkciójú terek, míg a keleti oldalon a kiszolgáló helyiségek, a belső közlekedő és lépcső található a tornácot kiváltó térsorként.

Az épület északi és középő részét a dupla középfőfalban kialakított fűtőfolyosó köré szervezték, ezeket vették körbe a lakó helyiségek. A déli végen a földszinten egy hatosztatú boltozatos tér – korábban istálló – míg az emeleten egy reprezentatív nagyterem található.

A díszítőfestés a teljes épületbelsőn végigvonul. Hol díszesebb, hol egyszerűbb felületekkel több korszak motívumai találhatók meg a falak különböző rétegein. A felületeket az egyik felújítás során felstokkolták, a díszítőfestést újabb vakolatréteggel takarták el, és homogén színűre festették. A boltozatok és mennyezetek festése feltehetőleg szintén ekkor pusztult el.

Az 1900-a évek elején a nyugati homlokzatot a kastély felé faszerkezetű, kétszintes verandával is felruházták, melyre a földszinten és az emeleten is egy-egy szobából léphettünk ki. A felújítás után a földszinten mindkét csatlakozó helyiségből ajtó nyílik a restaurált verandára.

Gödöllő városa 2014-ben pályázati forrásért folyamodott a Norvég alaphoz, de a programot közben leállították. Egyéb forrást csak egyes részfeladatokra sikerült elnyerni. A város ettől függetlenül nem mondott le az épület megmentéséről, de jelentős külső támogatás nélkül saját forrásból, csak ütemezetten volt lehetősége a teljes felújításra, ami 2019-ben ért véget.

Az épület megmentése érdekében a fenntartható funkció megtalálása is fontos feladat volt. Több alternatíva közül a többfunkciós kiállító és rendezvénytér használat mellett született döntés, amit később igazolt, hogy a szerkezetileg már megerősített épületben több alkalommal nagy sikerrel működött az évvégi időszakban a karácsonyház. A szintén műemlék épületben lévő étterem szomszédsága pedig további együttműködésre ad lehetőséget a kulturális funkciók mellett.

A felújítás során igyekeztünk az előzetes kutatások, valamint a kivitelezés során előkerült információk alapján egy koherens építészeti egységet kialakítani az Örökségvédelmi Hatóság folyamatos, aktív közreműködésével.

A legelső ütemben az omlással fenyegető falszerkezetek injektálásos technológiával való megmentése és új vasbeton aljzatlemezzel történő megerősítése készült el. Ezután a tető és a fafödémek felújításra, majd a kiegészítő szerkezeti megerősítésekre és homlokzat rekonstrukciójára került sor. A legvégén készülhettek el a teljes belső restaurálási és felújítási munkák.

A felújítás során a helyiségek rendszere legnagyobb részben megmaradt. Egy-egy utólagos, a térkompozícióba nem illeszkedő kis helyiséget, valamint nagyobb, eredetileg összefüggő tereket elválasztó válaszfalat bontottak el. Az utólagos, véletlenszerűen átépített ajtók a legtöbb esetben a feltárások során előkerült korábbi helyükre, a korábbi méretükkel és szerkezetükkel épültek vissza. Így nyílt lehetőség a földszinti hatosztatú boltozatos tér keleti, nagy kapujának a helyreállítására is, ami meghatározó elemévé vált a homlokzatnak és a mögötte lévő reprezentatív helyiségnek is. A korábbi kiszolgáló helyiségekbe alakítottuk ki szintenként a vizesblokkot, a fa lépcső pedig teljes restauráláson esett át. A fűtőfolyosókban a gépészeti és épületvillamossági rendszerek berendezéseit és gerinceit helyeztük el.

A még meglévő dísztőfestéseket a teljes épületben feltárták. Teljes rekonstrukció helyett a feltárt részleteket restaurátorok által megvédve, a hiányzó részeket egyszínű vakolattal kipótolva alakítottuk ki a különleges, antikolt hatású belsőt, ami felvillantja az épület hajdan volt díszítettségét, közben egy különleges hangulatú térsort hozva létre.

Nemcsak az épület, hanem közvetlen környezete is megújult. A környező park korábbi tájépítészeti koncepciójához igazítva alakult ki az épület kastély felőli főbejárata előtti terület. A park növényzete alapvetően nem változott meg, a főbejáratot megközelítő burkolt ösvény a park közlekedési rendszeréhez igazodik.

A telek a drótkerítés megszűntetésével ismét összefüggő egységgé vált a környező parkkal. Ezáltal a Várkapitányi Lak is visszanyerte a kastélyegyüttesben betöltött méltó helyét.

Rónai Piroska és Merkel Tamás

 

 

Szerk: Somogyi Krisztina